Język wigierski/Statystyki

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ta strona zawiera statystyki automatycznie wygenerowane ze słownika języka wigierskiego. Strona będzie aktualizowana razem ze słownikiem.

Łącznie słów: 354

Fonetyczne

Spółgł./samogł.: 1.06 : 1 Syl. lekkie/ciężkie: 1.54 : 1

Średnia długość słowa:

  • w fonemach: 4.75
  • w sylabach: 1.95
  • w morach: 2.71

Częstość fonemów: a (17.2%), e (12.5%), i (9.6%), s (8.6%), l (5.8%), u (5.6%), v (5.6%), t (5.5%), n (4.5%), m (4.0%), r (3.7%), g (2.6%), k (2.5%), o (2.4%), j (2.1%), d (1.4%), y (1.2%), c (1.2%), p (1.2%), š (1.2%), ñ (0.8%), h (0.4%)

Ton:

  • ostry (akut): 133 (39.0%)
  • ciężki (grawis): 137 (40.2%)
  • przeciągły (cyrkumfleks): 71 (20.8%)

Leksykalne

Części mowy

Rzeczowniki: 162 (45.8%)

  • męskie: 79 (48.8%)
  • żeńskie: 82 (50.6%)
  • z podwójnym rodzajem: 1 (0.6%)

Czasowniki: 73 (20.6%) Przymiotniki: 41 (11.6%) Przysłówki: 6 (1.7%) Liczebniki: 22 (6.2%) Poimki: 17 (4.8%) Zaimki pytające: 6 (1.7%) Zaimki (inne): 11 (3.1%) Partykuły: 5 (1.4%) Spójniki: 3 (0.8%)

Pochodzenie słownictwa i kognaty

Liczba słów z podaną etymologią: 209 (59.0%) - rodzime: 171 (81.8%) - bałtyckie: 23 (11.0%) - słowiańskie: 10 (4.8%) - germańskie: 5 (2.4%)