Język windelijski

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Język windelijski
Λαιμβα ουαινελθευσις
Sposoby zapisu: Łacińskie
Typologia: Fleksyjny
SVO
Faktycznie
Utworzenie: Henryk Pruthenia w 2018
W Adnacie
Używany w : brak
Klasyfikacja: j. indoeuropejskie
 • j. romański
  • j. windelijski
Lista conlangów
Nuvola apps bookcase 1 blue.svg.png Zobacz też słownik tego języka.

Język windelijski - język używany w Adnacie

Zapis

Dla języka windelijskiego stosuje się zmodyfikowany grecki alfabet.

Alfabet windelijski
Litera Litera Dźwięk
Α α α /a/
/aː/
ΑΙ αι /ai̯/
ΑΥ αυ /au̯/
Β β /b/
Γ γ /g/
Δ δ /d/
Δ δ /dz͡/
Ε ε /ɛ/
ΕΙ ει /ɛi̯/
ΕΥ ευ /ɛu̯/
Η η /eː/
Θ θ /ts͡/
Ι ι ι /i/, /j/, /ʝ/
/iː/
Κ κ /k/, /s/
Λ λ /l/
Μ μ /m/
Ν ν /n/, /ɲ/
Ξ ξ /χs/
Ο ο /ɔ/
ΟΙ οι /ɔi̯/
ΟΥ ου ου /u/, /ɔu̯/
οῡ /uː/
Π π /p/
Ρ ρ /r/
Σ σ ς /s/
Τ τ /t/
Χ χ /χ/, /ɣ/
Ω ω /oː/

Dźwięki

Samogłoski

 • i iː u uː (i ī u ū)
 • eː oː (ē ō)
 • ɛ ɔ (e o)
 • a aː (a ā)
 • ai̯ au̯ (ai au)
 • ɛi̯ ɛu̯ (ei eu)
 • ɔi̯ ɔu̯ (oi ou)

Spółgłoski

 • m n ɲ (m n n)
 • p b t d k g (p b t d k g)
 • s ʝ ɣ χ (s i g x~χ)
 • ts͡ dz͡ (ts ds)
 • w l~ɫ r j (w l r i)

Spółgłoska /ɣ/ jest alofonem spółgłoski /g/ między samogłoskami.

Zmiany dźwiękowe

 • iV, eV > jV
 • iCC, uCC > aiCC, ouCC (za wyjątkiem _SC)
 • iSC, uSC > iSC, oSC
 • _SC, _CC
  • ū > au
  • e > i
  • ē > eu
  • o > a
  • ō > ou
  • a > e
  • ā, ī > ai
 • ūSV > auSV
 • _#
  • i, e > e
  • ī > ai
  • u, o > o
  • ū > au
  • ē > ei
  • ō, a, ā > a
 • au, ae, oe > au, ei, oi
 • ā > au
 • ō > o
 • ē > ei
 • ī > i
 • u > o
 • ū > u
 • -m > -n
 • h > ∅
 • kj, gj > k', g' > ts, ʝ
 • Vns > V̄s
 • gn, ng, nk, kn > ɲ
 • th, ph, ch > t, f, χ
 • kw, gw > kʷ, gʷ
 • k, g, kʷ, gʷ > g, ɣ V_V, N_, R_
 • VfC > V:C
 • f > ∅
 • -p-, -b-, -v- > ∅
 • -m- > -w-
 • st, tt, Ds, Dt > ts
 • v > w
 • nd, mb > nn, mm
 • nt, mp > nd, mb
 • ss > ts
 • VrsV > ss
 • kk > χ
 • dd > ds
 • -dd- > -ds-
 • ks, gs > _χs_, -χ
 • sk > χs
 • tjV > tsV
 • ɣ > g (nie V_V)
 • kʷ, gʷ > p, b
 • VCR > VχR
 • -ps-, -bs- > -w-
 • V1V2 > V: (nieregularnie, też możliwy dyftong)
 • i, e > ∅ (po akcentowanych)
 • rb, rp > rw
 • RC > RG
 • Rg > RjV, Rχ
 • CR, CN > χR, χN {t, k, g}
 • CR, CN > tsR, tsN {d}
 • CR, CN > wR, wN{p, b}
 • CC > C
 • sp > χp
 • ps > χs
 • NN > N
 • dC, tC > sC
 • pC, bC > wC
 • kC, gC, ɣC > χC
 • ki, ke > si, se (nie oznaczane na piśmie)
 • ll > j

Gramatyka

Zaimek

I i II osoba
Sg.
Cas. I II Zwrotny
Nom. ega
Gen. mēi toi soi
Dat. migi
Acc. mon ton son
Abl. mei tei sei
Loc. mei tei sei
Poss. mēs, meia, meion tōs, towa, towon sōs, sowa, sowon
Pl.
Cas. I II Zwrotny
Nom. nous vous
Gen. naχron viχron soi
Dat. nāis vāis
Acc. nous vous son
Abl. nāis vāis sei
Loc. nāis vāis sei
Poss. nastir vistir sōs, sowa, sowon
III osoba
Sg.
Cas. m f n
Nom. īs id
Gen. iōs
Dat. iai
Acc. ion ian id
Abl.
Loc.
Poss. itsaios ōs, owa, owon itsaios
Pl.
Cas. m f n
Nom. iai iai ia
Gen. ioron iauron ioron
Dat. iais
Acc. ias ias oa
Abl. iais
Loc. iais
Poss. loros lauros loros

Rzeczownik

Deklinacja rzeczownika
Num. Cas. I II III IV V
f m n m f n m n f
Sg. Nom. a os on is os au eis
Gen. as ai is aus eiai
Dat. ai a ai ōi eiai
Acc. an on in on au in
Abl. a a e au ei
Loc. au ai ai au ei
Voc. a e e is os au eis
Pl. Nom. ai ai a eis a aus ā eis
Gen. aron oron on ion on ōn eiron
Dat. ais ais ios ios eios
Acc. ais ais a eis a aus ā eis
Abl. ais ais ios ios eios
Loc. ais ais ios ios eios
Voc. ai ai a eis a aus ā eis

Przymiotnik

Deklinacja przymiotnika
Num. Cas. I II III
m f n m f n m f n
Sg Nom. os a on is in os is au
Gen. ai as ai is aus is aus
Dat. a ai a ai oai ai oai
Acc. on an on in on in au
Abl. a a a e au e au
Loc. ai au ai ai au ai au
Voc. e a e is in os is au
Pl Nom. ai ai a eis a aus a ā
Gen. oron aron oron on ion on ōn on ōn
Dat. ais ios ios ios ios
Acc. ais ais a eis as aus as ā
Abl. ais ios ios ios ios
Loc. ais ios ios ios ios
Voc. ai ai a eis a aus a ā

Przyimek

Czasownik

Czas teraźniejszy
Pers. I II III, IV być
Sg. Pl. Sg. Pl. Sg. Pl. Sg. Pl.
I a awos ia ewos ia iwos son sowos
II aus atis eis etis ais itis sas satsis
III at and et ind it iand ast sand
Imperfekt
Pers. I II III, IV być
Sg. Pl. Sg. Pl. Sg. Pl. Sg. Pl.
I ān āwos ēn ēwos ēn ēwos ieran ierawos
II āus ātis ēus ētis ēus ētis ieraus ierautis
III āt awand ēt ewand ēt ewand ierat ierand
Perfekt
Pers. I II III, IV być
Sg. Pl. Sg. Pl. Sg. Pl. Sg. Pl.
I sāi saiwos sāi siwos sāi siwos wai wiwos
II saitsai saitis sitsai sitis sitsai sitis witsai witis
III sait saire sit sōire sit sēire wit weire
Czas zaprzeszły
Pers. I II III, IV być
Sg. Pl. Sg. Pl. Sg. Pl. Sg. Pl.
I ōran ōrōwos ēran ērōwos āiran āirōwos weran werōwos
II ōraus ōrautis ēraus ērautis āiraus āirautis weraus werautis
III ōrat ōrand ērat ērand āirat āirand werat werand
Czas rozkazujący
Pers. I II III, IV być
Sg. Pl. Sg. Pl. Sg. Pl. Sg. Pl.
II a atis ei eite ai aite sаs satе

Leksyka

Nazwy miesięcy

Miesiąc Windelijski
Styczeń Jaunwaurjos Ιαυνουαυριος
Luty Eχrwaurjos Εχρουαυριος
Marzec Mairdsos Μαιρδος
Kwiecień Eχrilis Εχριλις
Maj Majos Μαιοσς
Czerwiec Junjos Ιuνιος
Lipiec Paindilis Παινδιλις
Sierpień Siχtilis Σιχτιλις
Wrzesień Siwtimeros Σιουτιμερος
Październik Aχtōros Αχτωρος
Listopad Noimeros Νοιμερος
Grudzień Detsimeros Δεθιμερος

Tekst

Owca i konie Enios epai-pe Ενιος επαι-πε
Na wzgórzu owca, która nie miała wełny, zobaczyła konie: jeden ciągnął ciężki wóz, drugi dźwigał wielki ładunek, a trzeci wiózł szybko człowieka. Owca rzekła do koni: „Serce mnie boli, widząc, co człowiek nakazuje robić koniom”. Konie odpowiedziały: „Słuchaj, owco, serca nas bolą, kiedy widzimy, jak człowiek, pan, zabiera twoją wełnę na płaszcz dla samego siebie. I owca nie ma wełny”. Usłyszawszy to, owca pobiegła przez równinę. Kajai enios, pos ne awēt launan, witsit epais: unos trajēt petordon graïn, sekounos wijēt onon menion, tirtsospe jēt tselere ounin. Enios diχsit epais: „Kon korde dolet migi, pano widso paid owo tsridit atsere epais”. Epai riχpansēire: „Audai, enie, kon kordios dolind vāis, pano widewos, pan owo, dounos, kaït launan towan sī sola. Pe enios ne awet launan.” Pano audsit iχson, enios ewsit trāis aipon. Καιαι ενιος, πος νε αουητ λαυναν, ουιθιτ επαις: ουνος τραιητ πετορδον γραϊν, σεκουνος ουιιητ ονον μενιον, τιρθοσπε ιητ θελερε ουνιν. Ενιος διξιτ επαις: „Κον κορδε δολετ μιχι, πανο ουιδο παιδ οουο θριδιτ αθερε επαις”. Επαι ριχπανσηιρε: „Αυδαι, ενιε, κον κορδιος δολινδ vαις, πανο ουιδεουος, παν οουο, δουνος, καϊτ λαυναν τοουαν σι σολα. Πε ενιος νε αουετ λαυναν.” Πανο αυδιτ ιξον, ενιος εουσιτ τραις αιπον.