Języki Hyonmonu

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Języki urzędowe na planecie Hyonmon:

1. Rodzina języków Nanganari:

- nanganari -npami -nwagakhi - ngapo - khatanpo - tanpo - nwanpari - jenputi - ngachiri - nanpang - nishking - bagshati

Alfabet języków nanganari: a b ch d e g h i j k kk kh l m n ng nw o p ph r ṛ t th u v w y z

â ê î ô û ā ē ī ō ū č ğ ň š ž   ạ ẹ ị ọ ụ ỵ ṃ ṇ ṕ ṕa ṕe ṕo ṕu ṕi ya ye yo yu yi

System pisania: alfabet łaciński i alfabet npago

2. Rodzina języków skandańsko – fińskich:

asernejski funadzki aalański dameński tulsuński landali sahkali fiordzki santawarski semuti pamski lewerpulski inasewidzki lantappi

Alfabet asernejski:

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u w ẋ v y z å æ õ ö ü ż č š ä ğ

Alfabet dameński, aalański, fiordzki:

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u w x v y z ä å æ ö ü ø

Alfabet funadzki:

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u w x v y z ä ö

Alfabet tulsuński, sahkali, semuti:

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u w x v y z ã ä æ õ ö ø ü

Alfabet landali:

a b ŧ d e f g h i j k l m n o p q r s t u w x v y z ä å æ ö ü ð

Alfabet lewerpulski:

a b ŧ d e f g h i j k l m n o p q r s t u w x v y z ll č đ ğ ň š ž ã ë õ ü ý

Alfabet inasewidzki:

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w x v y z á å æ í ð ö ø ú ő ű é ó ý

Alfabet santawarski:

a aa b c d e ee f g h i ii j k l m n oo p q r s t uu w x v y yy z ä ë ö ü

Alfabet lantappi:

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u w x v y z ll pp ä å æ ö õ ü

System pisania: alfabet łaciński

3. Rodzina języków indo – nanganari:

manuri śattaśi naimi nanśati śagani thatti murusi śaćali

Alfabet języków indo – nanganari:

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u w x v y z ś ć ź ā ē ī ō ū ņ ļ ṅ ṗ ṙ ṭ

System pisania: sanskryt, alfabet npago.

4. Rodzina języków latino – andarskich:

kotwarski kitwarski hrwacki machirski isołacki jakumski nasapcki rzedecki krszeński krszeńsko – hrwacki kanoski napramski dialekty hrwackie dialekty kotwarskie dialekty kitwarskie dialekty isołackie


Alfabet:

System pisania: alfabet łaciński

5. Rodzina języków enribskich: enribski wybrzeżowy plażarski szampański enaparcki wecki parnaski wodospadzki archoski hinwajski nadeirski staroenribski esparito tarneirski sapnarski sarpański elendeński dialekty enribskie staroenribski islandera enaparcki

Alfabet języków enribskich: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z á ã ç é í ó õ ú

6. enribsko – sarinamskie dormilski stiurski sombornijski saurine negecki plażowy sarinamski


7. sarinamskie

8. dajińskie

9. robertańskie

10. tubergijskie

11. atlantyckie

12. afrykańsko – dajińskie

13. europejsko – dajińskie

14. atlantycko – dajińskie

15. komiczne

16. atlantycko – europejskie

17. nanwarskie

18. robertańsko – dajińskie

19. starożytne czwartoświatowe

20. celtycko - dajińskie