Języki północnosłowiańskie

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Języki północnosłowiańskie – fikcyjna grupa sztucznych języków opartych na językach słowiańskich. Nie należy jej mylić ze zbiorczym określeniem języków zachodnio- i wschodniosłowiańskich, nazywanych niekiedy grupą języków północnosłowiańskich przeciwstawianych południowosłowiańskim.

Brak odrębnej grupy północnosłowiańskiej zainspirował językotwórców do jej eksperymentalnego stworzenia. Fikcyjne języki północnosłowiańskie cechują się na ogół wpływami języków ugrofińskich, bałtyckich, lub skandynawskich.

Najważniejsze języki spoza forum

Sievrøsku

Został stworzony w 1992 roku przez Jamesa Campbella jako język mieszkańców fikcyjnej wyspy na Morzu Bałtyckim, zawiera więc wpływy języków skandynawskich. Sievrøsku jest pisany w alfabecie łacińskim, choć ma też alternatywną pisownię cyrylicą.

Vuozgašchai (wozgijski)

Wyewoluował z języka prasłowiańskiego i przejął wiele cech języków uralskich, zwłaszcza języka komi. Pisany jest cyrylicą i ma trzynaście przypadków. Język wozgijski odgrywa rolę w historii alternatywnej Ill Bethisad. Autorem projektu jest Jan van Steenbergen, który również stworzył wenedyk.

Nasika

Język ten (nasëku enezükütü) został stworzony w 2001 roku przez Jana Havliša jako część Ill Bethisad, w której istnieje na terytoriach Finlandii i Karelii.

Wywodzi się z prasłowiańskiego, ale uległ wpływom gockim, bałtyckim i ugrofińskim. Przeszedł różne stadia rozwoju: wersja klasyczna była związana z kulturą szwedzką, a współczesny język napiętnowany jest przez pracę dziewiętnastowiecznych językoznawców i językowych purystów. Nasika składa się z dialektów: sedigradskiego, karelskiego, ładożskiego i onieżskiego. Jest pisana alfabetem łacińskim.

Języki Libora Sztemona

Czeski językotwórca Libor Sztemon jest autorem czterech języków kategoryzowanych przez niego jako północnosłowiańskich:

  • jåzaht Severøn (seversk)
  • lydnevi
  • mrezisk
  • slavëni
  • slavisk

Slavëni i slavisk są najbardziej rozwinięte, seversk do mniejszego stopnia, a lydnevi istnieje tylko w postaci szkiców. Charakteryzowane są przez wiele zapożyczeń z języka fińskiego. Są one pisane w alfabecie łacińskim z dodatkowymi znakami; slavëni również dysponuje własną pisownią.

Linki zewnętrzne

Źródła