Języki upsilon

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Języki upsilon - grupa języków sztucznych o charakterze ligi językowej, stworzonych przez użytkownika Artaxesa.

Cechy wspólne

 1. Średnia liczba aspektów czasownikowych, tworzonych wrostkowo
 2. Brak kategorii czasu zastąpionej kategorią aspektu
 3. Brak afiksowalnej kategorii trybu czasownika, których rolę pełnią odpowiednie partykuły
 4. 1. sg na spółgłoskę nosową
 5. Mała liczba przypadków
 6. Marker liczbowy w postaci aglutynacyjnej partykuły, umieszczony po sufiksie przypadka deklinacyjnego
 7. Trzy osoby koniugacyjne w dwóch liczbach
 8. Afiksy aglutynacyjne
 9. Fonologiczny kontrast spółgłosek na dźwięczne-bezdźwięczne
 10. Sufiksowa kategoria strony
 11. Przymiotnik zawsze na -i
 12. Przysłówek zawsze na -u
 13. Bogate słowotwórstwo afiksów
 14. Obecność czasownika przeczącego
 15. Czasownik modalny bez końcówki osobowej
 16. Afiksy dzierżawcze

Języki

 1. Kul
 2. Cangi

Oprócz wyżej wymienionych mogą pojawić się następne, nie mające jeszcze ustalonej nazwy szkice.