Klimat Kyonu

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
K Y O N
Czytasz artykuł z serii Kyon.
Astronomia: Kyon i Space Engine · układ planetarny
Kynografia: Projekt Kyon (Rozszerzenia i alternatywy) · Planeta Kyon · Paleokynologia · Klimat Kyonu (Wielbłąd i Rekin) · biologia · historia (Wielka linia czasu) · Nazewnictwo chronologiczne
Listy: państw (analogie do Ziemi) · języków · imion · miejsc · regionów · ludów · topograficzne · miast · cywilizacji · religii · ras · kontrowersji
Cywilizacja: nauka i technika · systemy miar · historia po 8973 · historia piśmiennictwa · kalendarze · kyońska twórczość · ciekawostki
Najlepiej opisane państwa: Tangia · Ajdynir · Państwo Neszów · Siedmiomieście · Monarchia Olsów · Erutia · Tarum · Muria · Szur
       UWAGA! Czytasz artykuł opisujący obecnie intensywnie prowadzone badania i wynikające z nich wnioski. Artykuł jest prawdopodobnie nieaktualny już w momencie, w którym go czytasz. Oczekuj finalnej aktualizacji zasygnalizowanej zniknięciem tego komunikatu.

Klimat Kyonu opisuje klimat i pogodę na planecie Kyon w ramach projektu o tej samej nazwie. Choć cechy astrofizyczne planety są ustalone, to nie istnieje pełen consensus odnośnie klimatu Kyonu. Społeczność tworząca projekt koncentruje wysiłki na innych aspektach: językowych, politycznych, artystycznych, psychologicznych, ekonomicznych. Nie posiada zatem dostatecznych kompetencji, by skutecznie zaproponować wiarygodny model klimatyczny. Ponieważ temat klimatu jest nie do pominięcia, podjęto kilka prób, które zaowocowały różnymi modelami klimatycznymi, zbudowanymi w oparciu o szereg kompromisów, i cieszącymi się mniejszym lub większym uznaniem.

Obecnie dominuje uproszczony model początkowy przedstawiony przez Henryka Pruthenię w 2017 roku. Użycie tego modelu było z wielu przyczyn uzasadnione, projekt był młody, nikt nie chciał się skupiać na meteorologii (nie będącej, sama w sobie, przedmiotem zainteresowań nikogo z uczestników), a istniała motywacja do tworzenia. Przywiązywanie przesadnej uwagi do meteorologii w przypadku całkowitego braku know-how zahamowałoby projekt i doprowadziłoby do jego obumarcia na wczesnym etapie.

W 2020 roku uczestnicy oczekują na opracowywany przez Canisa złożony model klimatyczny zwany "Wielbłąd i Rekin" (WiB). W dniu 5 sierpnia 2020 projekt był w zaawansowanej fazie i polegał na prezentacji w formacie Microsoft PowerPoint składającej się z 89 slajdów.

Różne modele klimatyczne

Według stanu na 5 września 2020, istnieją cztery znaczące modele klimatyczne:

Parametr Klimat 1
"Początkowy"
Klimat 2a
"Jednokomókowy"
Klimat 2b
"Trójkomórkowy wczesny"
Wielbłąd i Rekin
Autor Henryk Pruthenia Canis Canis Canis
Cel Uproszczony model początkowy Zwiększenie realizmu Zwiększenie realizmu Docelowy model
Data opracowania czerwiec 2017 czerwiec 2020 czerwiec 2020 wrzesień 2020+
Status Powszechnie przyjęty Odrzucony Odrzucony W trakcie opracowywania, niezaprezentowany
Model wielkoskalowej cyrkulacji
powietrza (liczba komórek)
Brak komórek Jedna globalna komórka Hadleya Trzy komórki (komórka Hadleya, komórka Ferrela, komórka polarna)
Rozmiar komórek równy ziemskim
Trzy komórki (komórka Hadleya, komórka Ferrela, komórka polarna)
Powiększona komórka Hadleya
+ migracje komórek w skutek sezonowej oscylacji położenia równika termicznego
Kierunek obrotu
planety wokół osi
Prograde Retrograde Retrograde Retrograde
Uwzględnienie wysokiego kąta
nachylenia osi
Nie Nie Nie Tak
Uwzględnienie zjawiska
pór roku
Nie? Nie Nie Tak
Uwzględnienie sezonowej migracji
położenia równika termicznego
Nie Nie Nie Tak
Symulacja położenia
układów ciśnień
Nie Tak Tak Tak
Uwzględnienie prądów
morskich
Nie Tak Tak Tak
Uwzględnienie skutków
długiego czasu doby
Nie Nie Nie Tak
Uwzględnienie lykaonicznych
sił pływowych
Odrzucone z definicji Nie Nie Tak
Symulacje temperatur Nie Nie Nie Nie[1]
Rozważania natężenia opadów Nie Nie Nie Tak
Rozważania skrajnych temperatur[2] Nie Nie Nie Tak
Zasięg stref polarnego
dnia i nocy
Nie Nie Nie Tak
Globalne oscylacje klimatyczne Brak Brak Brak Dwie fazy (tzw. "wielbłąda" i "rekina")
Główne problemy Zupełnie nierealistyczny Kopiuje sugestie YouTubera Artifexiana, ale analiza opracowań faktycznie naukowych
(symulacje klimatu egzoplanet) wykluczyła jego wnioski dla planety o prędkości obrotu wokół osi Ω=2
Kopiuje model ziemski bez uwzględnienia wpływu ani nachylenia osi ani prędkości
obrotu planety wokół osi na zachowywanie się ruchów atmosfery
Błędnie założono migrację równika fizycznego wraz z równikiem termicznym, efekt Coliosa migruje za równikiem termicznym
Brakuje mu porządnego modelu temperatur, za mało uwagi poświęcono prądom oceanicznym
z uwagi na brak precyzyjnej, globalnej mapy hipsometrycznej
dokładność modelu jest mocno uproszczona

Przypisy

  1. Nie znaleziono wzoru, który wiarygodnie pozwalałby obliczyć temperaturę powietrza nad gruntem przy znanych parametrach składu i gęstości atmosfery, wilgotności, a także natężenia, intensywności i czasu napromieniowania słonecznego i efektu szklarniowego. Znaleziony jeden wzór po zastosowaniu dawał absurdalne wyniki, ale był też słabo wytłumaczony.
  2. Ogólnikowe umiejscowienie punktów temperatur skrajnie niebezpiecznych dla zdrowia, np. takich, gdzie temperatura powietrza nad gruntem za dnia regularnie przekracza 100°C czy spada poniżej -55°C. Nie uwzględnia się przy tym pojemności temperaturowej powietrza, tzn. limitów temperaturowych, które atmosfera przy danych parametrach (także takich jak konwekcja łagodniejszego powietrza z okolic lub w pionie) może maksymalnie czy minimalnie osiągnąć.