Ni Ho

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ni Ho
Utworzenie: Spiritus w 2014
Cel utworzenia: auxlang
Ilość mówiących 1
Sposoby zapisu: łaciński
Typologia: SVO
Klasyfikacja: języki sztuczne
  • język Ni
Kody
Conlanger–3 au.nih.spr
Przykład
Cośkolwiek
Whatever
Lista conlangów

Ni Ho, Język Ni (nih. jeden język) - auxlang autorstwa Spiritusa, powstały w 2014 roku. Został on oparty na wcześniejszym projekcie, jakim był język Hiwa. Ni Ho jest jego zdeeuropeizowaną wersją z uproszczoną fonetyką.