Odmiany czasowników w języku enribskim

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

[1]

1. Czasowniki I grupy:

aicir - chcieć áise áises áisa áisemos áisez áisente áice áices áica áicemos áicez áicente

áicire áicires áicira áiciremos áicirez áicirente

áicise áicises áicisa áicisemos áicisez áicisante

áicigo áicigos áiciga áicigemos áicigez áicigante

beire - kupować Czas teraźniejszy

bío bíos bía biamos biez biente

Czas przeszły

biro biros bira biramos birez birante

Czas przeszły

biero bieros biera bieramos bierez bierante

Czas dokonany

beise beises beisa beisamos beisez beisante

Czas niedokonany beigo beigos beiga beigamos beigez

beigente

  1. Odmiany czasowników enribskich