Polska Językotwórcza Sztafeta VII/korardertsə̄rarderpsoan

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Pa ŵārtsāōtsorpsoōkjaph
Pa ŵārtsāōtsorpsoōkjaph ĝü arpēħsqsnsts ēr tū japhĝoarpēħs pği ķsuħrskarpēħsĝyts.
Tsorpsoōkĝo arŵār, ēji japhĝoarpēħsthūr, arŵār ĝo ōģojħotgiərpūħsħēħs, arŵār ōpsərtsāarpēħħēħs, arŵār qitsĝorotarpēħsnsr, qytsərderqits tsots ŵārtsā, ēji ķsuħĝorsk ķğint ōĝo, otrirķğor ķğor tū. Tsorpsoōkĝoarpēħstğeqsarpēħōggi arŵār, ēji ĝijydtsontksit, yd roth ōyd.
Phatsā  tsekarpēħstūģojint  ōtsiərpēħskōrydərpūħswüt  tsorpsoōkĝoksorarpēħskaj at ĝo arrar pūħs tso japhĝopsərarpēħsruħwokardenrüps

Gramatyka

http://jezykotw.webd.pl/f/index.php?topic=1107.msg44585#new

Nasze słowa to zbitki morfemów. Różnych. Nieraz dwieście morfemów może dać jedno słowo.

Słownictwo

 • 'abstrakcyjność' - gi
 • 'bo' - at
 • 'być falą, promieniem' - qyts
 • 'coś, co jest' - rsk
 • 'czy' - pği
 • 'dać' - ŵār
 • 'danie' - ŵār
 • 'dobroć' - ħēħs
 • 'dokładność' - ōg
 • 'gdy' - ēr
 • 'grubość' - tğeqs
 • 'istnienie' - ģoj
 • 'klasyfikator czynności' - tsā
 • 'klasyfikator miejsca' - yd
 • 'leżenie' - psər
 • 'łamliwy' - ĝyts
 • 'łatwość' - qsnsts
 • 'mięso' - thūr
 • 'móc' - tsots
 • 'musieć' - rar
 • 'najlepszość' - tsi
 • 'niczym' - tso
 • 'niszczyć' - ķğit
 • 'noc' - ksit
 • 'odnalezienie' - pha
 • 'palenie' - üps
 • 'piasek' - ruħ
 • 'pod' - tsor
 • 'praca' - wüt
 • 'przeciwieństwo' - rot
 • 'przeźroczysty' - wok
 • 'rodzaj' - ħot
 • 'rozpadanie' - roth
 • 'różność' - ķğor
 • 'rzecz wykonująca daną czynność, służąca do tego' - ĝo
 • 'słonienie' - japh
 • 'słońce' - qits
 • 'szycie' - ōk
 • 'świecić, dawać kolor, być kolorem'- rir
 • 'trudność' - kaj
 • 'tworzywo' - ķsuħ
 • 'według' - int
 • 'wiedza' - tsek
 • 'zachowanie czegoś w pierwotnym stanie' - nsr
 • 'ziemia' - kōr
 • 'z udziałem' - ksor
 • 'że' - ēji
 • 'życie' - ĝij