Słownik:Ahtialański

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ахтіаљєдаі Ӓлаѵаі Наріаsау кієнау

Słownik w układzie chronologicznym. Akcenty są dodane orientacyjnie. Jeżeli są zaznaczone na dwóch sylabach, to oznaczają wariant wymowy.

Ze słownika głównego

 1. анта - oparcie
 2. чантє - leżeć
 3. цє-у - klej
 4. адікув - ołówek
 5. бохнуу - buty
 6. лаур - laur
 7. хаіна - haina
 8. љір - lira
 9. міна - mina
 10. дєут - mgła
 11. єча - błyszczeć
 12. фонка - płomień
 13. сін таар - w środku
 14. sєн - "w", podobnie jak сін, хін
 15. хєнтіs - słownik
 16. гахтіану - kredki
 17. хакъ - być, jest
 18. іран - żelazo
 19. вар - ja
 20. љу - ty
 21. ка, кє, кі - ona, on, ono
 22. на - my
 23. sка - wy
 24. ља, љє, љі - oni, one, one
 25. дєч - imię
 26. арта - głodny
 27. љурі - co?
 28. , sєт - i
 29. трєно - też
 30. дар - rano
 31. атрантє - południe
 32. нєsт - wieczór
 33. чату - dzień
 34. уіканпа - okazało się, wyszło
 35. харак, хартак - dusza
 36. драак - smok
 37. вах - to
 38. зарівsт - próbować
 39. зарі - próba
 40. єт, єєт - z
 41. мако - powinno, miało być
 42. фєум - tajemnica
 43. sаѵдат - żołnierz
 44. туігєр - kamień
 45. тєкєр - tutaj
 46. пурsуі - mistrz
 47. гадја - robak, robal, glista
 48. бозуар - wąż; pot. penis
 49. кшєг (кі-) - 0 zero
 50. оноз (о-) - 1 jeden
 51. дуі (ді-) - 2 dwa
 52. ізна (і-) - 3 trzy
 53. пає (пі-) - 4 cztery
 54. јауа (ω-) - 5 pięć
 55. црє (бі-) - 6 sześć
 56. варє (ві-) - 7 siedem
 57. лаѯу (љі-) - 8 osiem
 58. наі (ні-) - 9 dziewięć
 59. мєа (мі-) - A (10) dziesięć
 60. sів (sі-) - B (11) jedenaście
 61. ӓгє (аі-) - C (12) dwanaście
 62. дон (до-) - D (13) trzynaście
 63. шаг (ші-) - E (14) czternaście
 64. ыљ (ы-) ыљ (ы-) - F (15) piętñaście
 65. хаӳѯ, кіраја - 10 (16) szesnaście
 66. сіт, хосіт - proszę
 67. іртін - przepraszam
 68. ацрєу, ацрєн - dziękować
 69. бааs - siła, potęga, moc
 70. гранті, дранті - wielki, wielkość; podziw
 71. вєр, вөр - większy, mocniejszy, silniejszy
 72. та - mniejszy, słabszy
 73. ір - dawać, brać, mieć, posiadać (dawniejsza, uniwersalna forma); jako ir- oznacza posiadanie; jako osobne słowo stosowane jako stopień najwyższy przymiotniika (np. ір гранті)
 74. фрєо - teraz
 75. шаро - wygrać
 76. зуам - przegrać
 77. юкраі - ostatnii
 78. хахт - promień
 79. онтра - mrok
 80. sарҁа - skrzydło
 81. фатаљ - atak finalny, fatality
 82. ціsтірє - sklep
 83. пра - pół
 84. прахаді - bułka
 85. -арт - czas przeszły
 86. гъ - ok. przycz. (praktycznie nieużywany) (martwy - ale zostaje w słowniku)
 87. sан (dawniej: sніаљы, sніах) - śnieg
 88. ітавsт - topnieć
 89. іканп, ікамп - nowy, tworzyć
 90. драsт - szok, zdenerwowanie, stres, zaskoczenie
 91. ніка - widzę
 92. хєцра - ptak
 93. утакє - zemsta
 94. тріа - ochrona, obrona
 95. ыратаак - kastrat
 96. јатро (dawniej: діатро) - prawie, nie do końca
 97. ларє - gdzie?
 98. аларє - gdzieś
 99. јака - nigdy
 100. нє - nie
 101. нєsіавsт, нєsіан - myśleć
 102. єт (formalne), єєт - z, o
 103. доsтрє - dość
 104. тыіу - kto?
 105. атыіу - ktoś
 106. къа - by (wynika, dlatego)
 107. крудєр (dawniej: грудєр) - hangar, magazyn
 108. тнає - spokój
 109. нлокра - diament
 110. фугід - kurz
 111. каіда - budynek
 112. вєрларє - wszędzie
 113. вєртуsає - sposób, wersja
 114. кієнау, кинау - język (forma komunikacji)
 115. тракріа - republika
 116. -тра - setki
 117. атє - tysiące
 118. бнікы - liczby
 119. sір - od (zawsze)
 120. sар - do (zawsze), od (poza pojęciami abstrakcyjnymi)
 121. sєртівsт - mieszkać
 122. јартавsт - żyć
 123. траівsт - jeść
 124. отураакавsт - patrzeć
 125. хаунаакавsтt - widzieć
 126. юртавsт - mówić
 127. тєравsт - rozumieć
 128. фаікєвsт - chcieć
 129. јаарт - minister
 130. артіјаарт - arcyjaart
 131. вєрюртавsт - ogłaszać
 132. зоутар - prawda
 133. тазоутар - nieprawda, kłamstwo
 134. ҳаван - wojna
 135. sтааб - atak
 136. ю - od czegoś, przynależy, skądś (odpowiednik polskiego od, angielskiego of)
 137. кад - rok
 138. дљавsт - zaczynać
 139. дља - początek
 140. пєнтоа - rada
 141. діака - poniedziałek
 142. хвака - wtorek
 143. баукє - środa
 144. наткє (dawniej: надкє) - czwartek
 145. ваткє (dawniej: вадкє) - piątek
 146. дініа - sobota
 147. цєантіс (цєантік) - niedziela
 148. тіѵ - miesiąc
 149. ядока - styczeń
 150. тєкљіх - luty
 151. чірљак - marzec
 152. яѯы - kwiecień
 153. узутрє - maj
 154. љаікі - czerwiec
 155. ҳєгры - lipiec
 156. тріан - sierpień
 157. фамакі - wrzesień
 158. цєоа - październik
 159. давут - listopad
 160. міоу (dawniej: міоѵ) - grudzień
 161. кір - ale
 162. тікіу - jak?
 163. атікіу - jakoś
 164. кантравsт - śpiewać
 165. ітуавsт - uczyć się
 166. кіарі - zmuszać; okiwać, oszukać
 167. таука - ojciec
 168. шарі - matka
 169. тіакє - córka
 170. нєкє - syn
 171. өљіа - brat
 172. фаљіа - siostra
 173. вуа - wujek
 174. хєа - ciocia
 175. єнодіака - babcia
 176. ікіодіака (dawniej: ікіодака) - dziadek
  1. ікіодака - stary komputer (od pierwszego komputera, który nazwano "ікіодака" wg wtedy aktualnej formy słowa "dziadek", wg przekonania, że komputer - tak jak dziadkowie - będzie wzorem mądrości; dziś raczej rubasznie w znaczeniu "stary, dobry sprzęt")
 177. єљік - cukier
 178. sаавsт - czcić
 179. sаант - święty
 180. -аак - czas przyszły
 181. аак - przyszłość
 182. нєє - król
 183. нєа - królestwo
 184. орік - chleb
 185. аљіакавsт - wybaczyć
 186. ноор (нор) - wina, grzech
 187. тірк - człowiek
 188. тєsіака - hymn
 189. гіановsт - robić
 190. таунт - trudny
 191. хаінт - średni
 192. яулінт - prosty
 193. ѵанік - kwiat
 194. sєіакы - rząd
 195. sтріан - wyspa
 196. хнотту - góra
 197. хал - mapa
 198. вєрха - wszystko, razem, w sumie
 199. кіљі - gdy
 200. таркі - biały
 201. єкуаті - niebieski
 202. еткі - czarny
 203. танті - żółty
 204. љєіккі - zielony
 205. кадраі - czerwony
 206. дакадраі - pomarańczowy
 207. даєкуаті - fioletowy
 208. датранті - różowy
 209. sєуарі - szary
 210. єтранті - szkarłatñy
 211. є- - bardziej
 212. да- - mniej
 213. хінакы - kolory
 214. фљєт - część
 215. ітнов - unia, związek; zjednoczenie
 216. ітновsт - jednoczyć
 217. sіна - cześć, witaj
 218. фаравsт - zabijać, mordować
 219. фарө - morderstwo
 220. нурі - dlaczego?
 221. хєнно - ponieważ
 222. туаак - szturm, uderzenie; włamanie
 223. нєзоутар - nieprawda, fałsz
 224. фун - koniec
 225. аѯа - kolega, kumpel, przyjaciel
 226. помкі - nowy
 227. ємтљє - stary
 228. аткунт - główny, ważny
 229. путку - kartka, strona (też internetowa); książka
 230. єљхаунаакавsт - pokazać
 231. ік - móc
 232. -ік - móc (cząstka osobowa)
 233. sаљанкавsт - tłumaczyć
 234. кљавsт - klonować, kopiować, dublować
 235. таљєн - tekst; księga
 236. нудунт - inny
 237. фљєты - rodzaje, kategorie
 238. піљік - miejsce
 239. sафханавsт - ujawniać, pokazywać
 240. укравsт - zamieniać
 241. юрт - temat, rozmowa
 242. sугукувsт - pomoc, przy pomocy
 243. мувsт - wierzyć (kogo? czego? - pol. komu? czemu?)
 244. муваљак - wiara
 245. так - nazwa
 246. мунік - symbol, litera
 247. чєдуквsт - używać
 248. пуду - kontynent
 249. аак - przeszłość
 250. удобна - komunikacja
 251. пкатн - głos
 252. цунк - system
 253. іновsт - pamiętać
 254. іно - pamięć
 255. 'о - przed
 256. ω - po
 257. енобувsт - pisać
 258. даљу - powinieneś, powinnaś
 259. ахтіаѵумє - pancernik
 260. љунык - flaga
 261. цєує - miasto
 262. аткунт-цєує - stolica
 263. буду - kiedy?
 264. фєљтраб - okupant
 265. sєл - telefon komórkowy
 266. падуљівsт - zabierać miejsce, zajmować
 267. оҙє (одє) - obok, near
 268. ікіб - wioska; plemię
 269. оsарі - prawie, nie do końca
 270. ядуљувsт - wiedzieć
 271. ван - słowo
 272. љовнод - który?
 273. ано - nie być, nie jest
 274. падан - tytuł, status
 275. фљєт - jedna z pięciu części Ahtialii
 276. удат - praca, robota, zajęcie
 277. ударавsт - pracować
 278. тєрд - imię i nazwisko (jako jedność; np. dokumentach)
 279. пољд - partia; ugrupowanie polityczne
 280. дакбад - zarządca
 281. љацєд - szkoła
 282. арт - jedzenie, żywność
 283. кокорі - pokój, spokój
 284. торљу - broń, uzbrojenie
 285. хаљану - ręcznie, odręcznie; ręczne, ręcznie wykonane
 286. дак - nad
 287. док - pod
 288. дєк - lewo
 289. дук - prawo
 290. вєрдак - przed wydarzeniem
 291. удок - rzadko
 292. дадок - często
 293. ріря - zwyczaj, wyjątkowy
 294. дор - taki, jak
 295. доравsт - porównywać
 296. мєнољ - problem
 297. лорінавsт - pisać
 298. вєрлорінавsт - opisać
 299. одољан - poparcie
 300. зунурк - wpływ
 301. а́іу - lud, ludzie, naród (także тіркы)
 302. внатірк - gościnność
 303. юморі - pokój (stan bez wojny, braku wojny)
 304. ратта - kara
 305. уканікај - terrorysta
 306. нољан - cmentarz
 307. наљд - twardy
 308. овант - miękkie
 309. паод - wybory
 310. тандак - fosfor
 311. нокат - powstaniec
 312. ібувsт - pewny
 313. ѯарs - pole
 314. іѵунаљд - ryba
 315. даs - północ
 316. уs - południe
 317. ноs - wschód
 318. хаs - zachód
 319. каккы - kolonie
 320. уваљѵанєвsт - celować
 321. уваљва - cel
 322. ікняк - żart
 323. дєљіб - kąt
 324. sтак - pomarańcza
 325. драгновsт - niszczyć
 326. інадук - reżyster
 327. інад - film
 328. уљікт - niezwykły, poruszający
 329. юрај - przysłowie
 330. накл - dosłownie
 331. пајдо - podobieństwo
 332. унајдо - różnica
 333. бљах - znaczenie
 334. чаљук - wiedza
 335. нєчаљук - niewiedza
 336. ҳоду - ignorancja
 337. фац накъ - zależy od
 338. шаак - sposób
 339. зартант - konserwatywność, konserwatywny
 340. даканхавsт - trząść się
 341. даканха - wstrząs
 342. бољтавsт - kraść; konfiskować
 343. бољтє - kradzież
 344. нааљавsт - połączyć, łączyć
 345. кунок - srebro
 346. љок - ulica
 347. каљінаы - gramatyka
 348. кікіановsт - uczyć się
 349. чаб - forma
 350. гнах - wzór
 351. накъ - o czymś, o
 352. наљю - spółgłoska
 353. нєнаљю - samogłoska
 354. аљю - głoska
 355. ван - słowo
 356. мунік - litera, znak
 357. паҙаљјуну (падаљјуну) - rzeczownik
 358. ікаіљјуну - czasownik
 359. фахнаљјуну - zaimek
 360. нєкајуну - przymiotniik
 361. ібікіјуну - przysłówek
 362. бнєкајуну - liczebnik
 363. нолајуну - przyimek
 364. кнах - czasy
 365. онолок - deklinacja
 366. бљаsкны - przypadki
 367. унуљок - koniugacja
 368. фљєт - rodzaj
 369. іљукант - żeński
 370. ырікант - męski
 371. бнік - liczba (te-, ver-)
 372. баљік - regularny
 373. нєбаљік - nieregularny
 374. пік - strona
 375. пік-на - strona czynna
 376. пік-ба - strona bierna
 377. кара - tryb
 378. кара драsт - tryb rozkazujący
 379. кара овант - tryb oznajmujący
 380. кара акөнт - tryb przypuszczający
 381. бљок - imiesłów
 382. кнак - mianownik
 383. дунак - dopełniacz
 384. акнак - celownik
 385. рунак - biernik
 386. анакн - narzędnik
 387. бунак - miejscownik
 388. ховок - wołacz
 389. тыіу - kto?
 390. љурі - co?
 391. фєіу - kogo?
 392. фаіу - czego?
 393. љаіу - komu?
 394. љоіу - czemu?
 395. нєіу - kogo?
 396. наіу - co? (B.)
 397. єєт тыіу - z kim?
 398. єєт љурі - z czym?
 399. накъ тыіу - o kim?
 400. накъ љурі - o czym?
 401. єн - zawołanie, o! (faktycznie słowo utworzone na potrzeby języków, które tego używają)
 402. ікнаікавsт - odmieniać
 403. вут - broń
 404. хєцра - ptak
 405. лох - choroba
 406. тєоѯант - ciekawe
 407. кајг - pokój (pomieszczenie)
 408. аљокавsт - utracić, tracić
 409. аљінавsт - zyskiwać
 410. аљін - zysk
 411. аљок - strata
 412. аsн - góra (kierunek)
 413. оsн - dół (kierunek)
 414. гракд - gramatyka
 415. таљін - potrzeba
 416. таљінавsт - potrzebować
 417. вєрван - zdanie
 418. окооs (окоs) - słaby
 419. нобу - kolejność
 420. узу - do widzenia, żegnaj, cześć
 421. шу - jakiś, jakaś, jakieś
 422. шах· (dawne formy zapisu: şdraaħ, şah, şaa) - dodawane do pytań
 423. казу - wprowadza stronę bierną (został, została)
 424. мољівsт - rodzić
 425. кљок - dokładnie
 426. ню - dobry
 427. ня - dobra, dobry (bardziej uniwersalne, pierwotniie tylko żeńskie)
 428. пан - zawierający, mówiący o
 429. -ік, ік - móc
 430. ібікновsт - znaleźć
 431. ібок - część
 432. каsт - ucieczka
 433. каsтак - uciekinier
 434. -ак - wykonawca czynności
 435. моік - razem, wspólnie
 436. фујаац - granica
 437. љємє - pożywienie, żywność
 438. љємєкавsт - jeść (ogólnie)
 439. адомікавsт - jeść śniadanie
 440. єдємакавsт - jeść obiad
 441. ударікавsт - jeść podwieczorek, drugi obiad
 442. хаікавsт - jeść kolację
 443. трівна - zawsze
 444. єљіонавsт - zamykać, zakończyć
 445. мољіонавsт - otwierać
 446. пєљукє - okño
 447. єквуно - elektryczność
 448. унзы - bomba, bomby
 449. мєнунт - gotowy
 450. вонтра - huk
 451. інтра ю - zapowiada, zwiastuje, wprowadza; symbolizuje
 452. увєр - więcej
 453. тєтєр - mniej
 454. моіљу - światło
 455. віру - już, niedługo, wkrótce; potem, później, wtem
 456. тљамі - wkrótce, niedługo
 457. ваахн (ваххн) - klątwa
 458. заар - walka
 459. мєкіs - torba
 460. во - atak nożem, chlaśnięcie
 461. бівох - kopnięcie, wykop
 462. дзона - prędkość, szybkość, sprawność
 463. кірваі - kryjówka
 464. хіаs - brygada, zespół
 465. кіррара - zamieć
 466. гєван - samochód
 467. хаін боуд - poślizg (na lodzie)
 468. єргукнєвsт - przesuwać, przemieszczać
 469. вөөрт - lód
 470. аідӓз - beton
 471. кӓза - sprawiedliwość
 472. sємєнчі - potwór
 473. хазаі - powstawać
 474. сӓпӓда - sztuczny, nieprawdziwy, fałszywy
 475. маара - świat
 476. sамоі - tylko, nawet
 477. варміннаs - byk
 478. вєбзн - szczur
 479. аsіні - grawitacja
 480. амӓн - ciecz
 481. хо - cały
 482. sємпр (właśc. "sємпур", tradycyjnie zapis bez ‘у’) - sємпр, ahtialańska jednostka temperatury
 483. ҳом҃ун - nienawiść
 484. порҳовsт - gwałcić
 485. порҳо - gwałt
 486. тарја - technika
 487. маіморі - okaryna; jakiś prymitywny instrument
 488. накінакх - gałka oczna
 489. тірамє - klatka piersiowa
 490. аназ - pies
 491. рхаінар - groźba
 492. боавsт - umierać (paradoks, pierwotnie to znaczyło "rodzić się")
 493. хо-апаувsт, хоапаувsт - urodzić się
 494. кнамі - staranie
 495. кнамюк - "staracz"
 496. sімӓ - cud
 497. гємо - podziw, respekt
 498. чуныка - zło
 499. ҁаі - "ale" (jakieś przeciwieństwo)
 500. лаінівsт - ratować
 501. sтау - drogi, droga (w sensie wartości emocjonalnej)
 502. аіда - wczoraj
 503. sпаs - jutro
 504. јака нєsіан - nie mam pojęcia (dosłownie: nigdy nie myślę)
 505. кӧтау - upał
 506. єsтыріавsт - zapomnieć
 507. вєрмік - wszyscy
 508. кнёр - tajny, skrywany
 509. пынтіа - instytut
 510. лацєд пынтіа - szkoła podstawowa
 511. лацєд - szkoła
 512. ӑпынтіа - uniwersytet
 513. шму - ten, który coś robi
 514. єнтінт - wiele, liczebny
 515. фанытно - pomoc
 516. унтнаія - nagroda
 517. боіу - posąg
 518. боіаду - statuetka
 519. ымаря - plastik
 520. вітмр - dziecko
 521. муалня - wyobrażać
 522. муал - wyobraźnia
 523. панта - spojrzenie
 524. кірмя - współczucie
 525. ӓму - uczucia
 526. ӧм - pełna, pełen, pełne
 527. хну - więzień
 528. sмӑіб - kielich
 529. тах - krew
 530. ыsт - ciało
 531. ыsтня - część ciała
 532. ыsтня-хо - relikwia
 533. атљіпавsт - czytać
 534. потаs - czas
 535. ампі - ważne
 536. ѵамінє - bezpieczeństwo
 537. бёпаs - szczęście
 538. амія - legenda, baśń, opowieść
 539. анткоро - początek, wstęp; prolog
 540. іsтаіхоро - koniec, zakończenie; epilog
 541. Аѳоs - Bóg
 542. быsє - bezład, chaos
 543. па љан - pustynia
 544. кыунко - powierzchnia; sufit
 545. пантуа - historia
 546. єљ - pomiędzy
 547. тӓнт - suchy
 548. міљант - mokry
 549. цуыня - apostrof
 550. sакко - myślnik
 551. аікоа - stary (żywotny: człowiek, roślina, zwierzę)
 552. аму - młody
 553. таsку - grafika, obraz, obrazek
 554. таsкунт - obrazowy
 555. ӳн ю махха - pory roku
 556. ӳн - pora
 557. махха - rok (zespół wydarzeń czasowych, inaczej: кад)
 558. зыр - wiosna
 559. ҳан - lato
 560. јіs - jesień
 561. ѵєн - zima
 562. маші - dzień; dzień+noc; doba
 563. діая - tworzyć, stworzyć
 564. sаіма - planeta
 565. ѵанєн - rośliny
 566. sєнкі - zwierzęta
 567. хаманавsт - rozmawiać
 568. кчакъ, чакъ - noc
 569. мω - gwiazdy
 570. міо - gwiazda
 571. абадівsт - umieszczać, zmieniać położenie, lokować
 572. абадів - lokacja
 573. баљівsт - przyglądać się
 574. хымахє - ogólnie
 575. ҳаб - powódź
 576. сын - susza
 577. хал - istota, byt
 578. моу - życie
 579. ҳан - śmierć
 580. зімавsт - latać
 581. цєдяsыавsт - pływać
 582. ӓша - władza
 583. ӓшавsт - panować, władać, sprawować władzę
 584. аљін-ік - dawać
 585. аљок-ік - zabierać, odbierać
 586. sынsуавsт - poruszać się
 587. sкавінт - straszne
 588. чєн - serce
 589. іл҃авsт - wierzyć
 590. іл҃а - wiara
 591. єма - sztuka
 592. каљінавsт - odpoczywać
 593. ѵєн - praca
 594. гємувsт (dawniej: гєноавsт) - zmienić coś, zmienić stan, zmieniać
 595. гєму - zmiana
 596. унтых - godność
 597. sєљід - rozum
 598. м҃ыs - sumienie
 599. ӹдовsт - robić
 600. єх - jeszcze (np. jeszcze nie)
 601. хаља - rozkaz
 602. хаљавsт - rozkazywać
 603. мок - pył
 604. міявsт - dawać, obdarowywać; wyświadczać przysługę
 605. авума - encyklopedia
 606. sымгувєр - uniwersalny
 607. тым҃унаі - federacja
 608. ампіма - cywilizacja; techniika; rozwój techniiki, postęp
 609. емпоя - geografia (nie tylko jako nauka)
 610. Іна - Ziemia (planeta)
 611. ыsтон - rzeźnia
 612. ыsтонторљу - vu khi huy diet hang loat, broń masowego rażenia
 613. јумљјоант - pierwotny, oryginalny; prymitywny
 614. нумω - piękny, piękna
 615. ныхон (нухон) - wygląd
 616. мым - rzeka
 617. љуті ҙаітъан - tam! (np. odpowiedź na ларє)
 618. аљууміs - złoto
 619. ғємана - porządek
 620. иман - sprytñy
 621. кнахара - straż
 622. ӱкаан - zmrok
 623. sтахановsт - odejść, odchodzić
 624. даганцараз - opaść, paść
 625. му - "tak, że", "w ten sposób, że"
 626. хєго - sprawa
 627. ванакн - dużo, wiele
 628. sєкаи - więcej!
 629. sєваі - mniej!
 630. таукаавsт - szukać
 631. анвуувsт - znaleźć
 632. ѱєыѳєвsт - spać
 633. кама - zapach
 634. камавsт - czuć zapach; rzadziej jako: wąchać
 635. кіх - samotny, samotność
 636. лакъ - przez
 637. кырнант - zmęczony
 638. унъаљівsт - sprawdzać, szukać
 639. аҳа - natychmiast
 640. каљах - właściwy, prawidłowy
 641. рру - podzielić
 642. ӓдаівsт - pomnożyć
 643. наваш - prawo, zasady
 644. љуља - lista
 645. уза - plan
 646. мєнъа - pomysł
 647. шєлєдазє - kultura
 648. ѵанзу - autor, twórca
 649. агіпsаја - cel
 650. ам҃а - traktat
 651. ѳун - umowa, ugoda
 652. ккаінамєєнє - deklaracja (ew. вєрюрт)
 653. віљадравsт - sprawdzać, testować, badać
 654. аҁѵілє - porządek, ład; norma; dobro
 655. паљіавsт - prowadzić, wodzić, przewodzić, kierować, dowodzić
 656. кыннадраі - prasa, gazety; opinia mediów
 657. каsєдраі - rycerz
 658. унамі - dowódca
 659. иѱоах - nadzieja
 660. фах - diabeł, szatan, demon
 661. кіага - nagi, goły
 662. драмє, драмо (właśc. "драмө") - jeż
 663. кінура - kucharz
 664. љін sунєму - kołodziej
 665. љін - koło, okrąg
 666. аріямяк - piwowar
 667. арія - piwo
 668. sонбак - garbarz
 669. sон - skóra
 670. ҁол - świnia, wieprz
 671. паљі - pasterz
 672. sєҳаі - złodziej
 673. sєҳа - kradzież
 674. фіранє - kołczan
 675. єω - pajac, błazen, clown
 676. канєуан - krzywa, krzywizna
 677. іјанргє - koń (ogier)
 678. ргєіант - klacz
 679. адро - odpowiedź
 680. кынє - data
 681. sӓрөва - kalendarz
 682. акаі су - podpis
 683. кӧго - dziennikarz
 684. аргідраіавsт - pracować
 685. шішє - impreza, festiwal; wydarzenie
 686. шокъ - korona
 687. нао - stół
 688. шєрљ - wygoda
 689. љукнамавsт - kosztować
 690. шөөма - spotkanie, wizyta
 691. фадро - starożytñość
 692. кара - szacować ("około")
 693. хатъам - koło (jako układ bądź większe, np. koło miast, na niebie, kształt jeziora; jako kształt љін)
 694. ігані - transport
 695. шыкаі - źródło asininy
 696. кумё - źródło
 697. кі - meteoryt
 698. вөөрі - środek, centrum
 699. єквуно - prąd, elektryczność; zasilanie
 700. кадрама - postęp, rozwój; nowoczesność
 701. дро - piorun, grom
 702. вєр-фонка - grzejnik, kaloryfer
 703. ҁєҁє - teoria, hipoteza
 704. фєн - niedaleko
 705. sом - cecha
 706. ҁыраі - czołg
 707. ҳамы - pożar; płomienie
 708. ккораі - silnik
 709. агія - paliwo
 710. ымєнљає - przypadek
 711. ѱона - ostrożność, uwaga
 712. sорааму - zasłonić, zasłonić
 713. туљымє - jabłko
 714. хілу - łóżko
 715. лєро - forma, typ
 716. каљsыміант - mały
 717. љөрхоміант (љурхоміант) - wielki, duży
 718. хоѵа - państwo, państwowość
 719. іљмані - Kościół (wspólnota)
 720. љоурмєнү - kościół (budynek), świątynia
 721. тноні - obywatel, obywatelstwo
 722. ҁааф - kapłan; ksiądz
 723. sєєны - zakonnik, zakonnica
 724. пну - oraz, także; "co więcej", "ponadto" (nie to samo co "sє" i "пні", używane ze związkiem z poprzednią myślą)
 725. тахарнаљу - poczta
 726. тъон - pomoc medyczna, medycyna; szpital
 727. тоішыры - gospodarka, finanse
 728. тєрѵуках - pielgrzymka
 729. хол - istnienie, być, istnieć
 730. тунӑ - muzeum
 731. гу - turystyka
 732. гук - turysta
 733. торі - mlask (lingwistycznie)
 734. т҃ул - długi
 735. - krótki
 736. мыкнє - wolność
 737. мыкнавsт - wypuszczać, uwalniać
 738. ёз - znaczek pocztowy
 739. шыр - giełda, rynek
 740. гранті шыры - giełda (większa, jak np. w Londynie)
 741. ыљіварнівsт - zbierać, kolekcjonować
 742. көљвіs - matematyka; rachunek
 743. кӹрмє - przepowiednia, proroctwo
 744. тарінаявsт - przenikać
 745. тарінаянт - przezroczysty
 746. дєлы - kupić
 747. sары - płacić
 748. камєєры - sprzedać
 749. гок-аа (гокаа) - grać (na instrumencie)
 750. фо - albo, lub
 751. хєљ - wiara w coś (niereligijnie, ew. prześmiewczo o religii, "zabobon")
 752. рӧрі - odpowiedzialność
 753. нын - dźwięk
 754. sокон - pałac
 755. муаа - decyzja, głos (w głosowaniu)
 756. sакырє - poziomo
 757. ізуугон (dawniej: ізудрон) - pionowo
 758. ҁаічаан - wrogość, przeciwieństwo, spór, kłótnia
 759. торня - gwarancja, obietniica, przysięga
 760. наумі - ogród
 761. аакаару - mur obronny
 762. дун - mauzoleum, grobowiec (także: боа)
 763. sанвөі - zamek
 764. томынуу - wracać, powrót, cofać
 765. дурҳа - gruzy, ruiny
 766. таља - biblioteka
 767. цєн - następny
 768. чон - poprzedni
 769. рырзо - upór, uparty (+ант)
 770. рырзаіавsт - kontynuować
 771. шохі - kaplica
 772. чєл҃а - wieża
 773. өөнө - przedmiot
 774. каљпнӑ - kategoria
 775. күљмі - porada, rada, pomoc; przewodnik
 776. нєнъмі - wolność, swoboda
 777. тољмонү - lubić, polubić
 778. үн - "to znaczy", tzn. "to jest" (wyjaśnia)
 779. том - jeśli, jeżeli
 780. ваајs - sieć
 781. кини - narzędzia; program komputerowy
 782. тномє - bufet, karcza, bar
 783. зөөнєрє - plac
 784. даанөму - wystawa, galeria
 785. пнаsа - nauka (ogólnie); badania
 786. sүљмӓні - fontanna
 787. тира - schody
 788. чела каsын - kopuła wieży
 789. кіни - sława, popularność, powszechñość
 790. үнвє - malunek, obraz
 791. ѵєлєр - absolut, istota wyższa, bóg (ogólnie), fatum
 792. өөнакн - brama, wrota
 793. чомєнъаі - dzwon
 794. хааљи - orzeł
 795. ѵаму - ołtarz
 796. кољхмянааравsт - organizować
 797. төноељ - matematyka
 798. тёры - przyroda
 799. оф - tablica
 800. тъєsєвsт - wiązać, związywać
 801. фухё - doktryna, pogląd
 802. аљвө - obrzęd, rytuał
 803. туөљє - drzwi
 804. ѳу - czy, jeśli
 805. үѵу - poznawać, dowiadywać się
 806. нур - okño, szyba
 807. фєрлє - ocena ←
 808. sурмі - aktywność ←
 809. кунға - poezja ←
 810. пнукі - zamiast
 811. хнєрөөрєнт - podobny
 812. тєљтнорєвsт - wyróżniać się, być charakterystycznym, nietypowym
 813. ӹрєвєвsт - znikać, zanikać; rozpuszczać się
 814. түн - niemy
 815. ѳүн - przód, przedni
 816. ір - tył, tylni
 817. љіні - styk, zwarcie; połączenie
 818. sафір - szczelina
 819. кунаакє - mieszanina, mieszanka, mieszać (-vst), mikstura
 820. ваарєєкєљ - partykuła gramatyczna
 821. тнопн - cząsteczka, atom
 822. sонтнопн - pierwiastek chemiczny
 823. sөрхє - przybieranie formy, zmienianie kształtu
 824. локанюрт (dosł. "mowa ulicy") - język potoczny, kolokwialny
 825. пєнтоаюрт (dosł. "mowa rady") - język oficjalny; język urzędowy
 826. хєну - tron
 827. sурө - słowo służy do odwracania czasownika do zewnątrz, np. karısavst: budzić, ale karısavst surö - budzić mnie
 828. карыsавsт - budzić się
 829. ҳөр - jebany, pierdolone; działa też jak polskie "kurwa" czy angielskie "fuck"
 830. вөр ~ her - więcej ~ niż ~
 831. јө - poza, z wyjątkiem, wyjątkowo
 832. харєр - zamkniij się!
 833. sура - pierwszy (np. w szeregu), przodownik, "ten, który jest z przodu"; gram. przedrostek, prefiks
 834. яр - ostatni; dostawka, przyrostek, sufiks
 835. үнүмі - modlitwa
 836. парю - spośród, pomiędzy, "z"
 837. вєр- - naj... (↑)
 838. та- - naj... (↓)
 839. ѱєхно - pomimo, mimo; "pomijająć"
 840. таљаварнавsт - pozostaje, zostaje, jest do dziś (rdzeń: таљавар-)
 841. пні, пнү - "a także", "co więcej" (wyrafinowana forma "sє")
 842. доу-чуні - wbrew, pomimo opinii, chociąż, choć
 843. пахыҁєравsт (форі) - buntować się (przeciw czemu?), sprzeciwiać się, niezgadzać się
 844. форі - przeciwko, przeciw
 845. јоу - dziś, dzisiaj
 846. кахоу, каҳоу - "to", zaimek wskazujący
 847. шатөрмөнант - oficjalnie
 848. ыппан - świecki
 849. sак - myśl
 850. фү - zasady wewnętrzne, moralne
 851. Харак Јү - opinia
 852. ѵат - wieść, informacja
 853. корғєҳов - ból
 854. ҁєрлєтнавsт - pozwalać, dopuszczać
 855. тєчак - pytanie
 856. хутау - tłum
 857. кєрєнавsт - śmieć, mieć czelność
 858. ватъ - dla kogoś, dla czegoś
 859. коура - przyjemność
 860. sнаҳӓ - rozpusta
 861. пуsҳа - pożądanie, żądza; pusha chciwość
 862. чу - płacz
 863. sѵапєн - kołyska
 864. капчак - ściek
 865. аљөп-іљ - dostać
 866. таљјөк҃а - podczas, jednocześnie, gdy
 867. шаншүнавsт - zgadzać się
 868. фӓшан - założenie; dogmat
 869. рєчsєн - być możliwym, możliwe, wykonalne
 870. sоѵ҃тъєнавsт - zakłócać; wtrącać się
 871. ѵаsіҁ - możliwe, może tak było, prawdopodobnie
 872. пкатха (z makr.) - książę, męski dziedzic tronu
 873. ніуѵа - łuk
 874. шппартҳат - spustoszenie, zniszczenie, pobojowisko
 875. піsфєрө - uprowadzać, porywać (kogoś)
 876. тріsпєнєвsт - chwytać, łapać
 877. чтаа - stać się, stawać się
 878. коркыа - wdowa
 879. фнурдрєн - wdowiec
 880. ппун - daleko
 881. ч҃ін - blisko
 882. sөркєљвє - filozofia
 883. өн - mądry
 884. өзрєму - pierwiastek
 885. нєхєрт - powietrze
 886. өкєрє - pytanie
 887. хүs - doświadczenie
 888. ѵамє - ruch
 889. өsын - bogaty, bogactwo
 890. изі (1 os. ава, przeszł. шан) - iść, zmierzać, chodzić
 891. түз - powinien, powinna
 892. хєрєнєвsт - czekać, oczekiwać
 893. ѵөѵ - nauka (okres edukacji; pobieranie nauk); szkolenie
 894. изувні - podejść blisko, zbliżyć się
 895. токєндаівsт - czytać na głos
 896. үнүмі - modlitwa
 897. үнүмівsт - modlić się
 898. ӓтєнкорвавsт - bawić się
 899. ӓтєнкор - rozrywka, zabawa
 900. кнүрнєвsт - sprzątać
 901. рунтєє - definicja
 902. ҳаӹ - pusty; próżnia
 903. өнкєрєвsт - mierzyć
 904. хаарү - skala
 905. sүн - daleko
 906. ур - blisko
 907. хө - szeroko
 908. ші - wąsko
 909. ө - może, możliwe
 910. -хур - jakieś założenie, "musiałoby"
 911. торхё - "na przykład"
 912. пан҃а - hobby (pisane przez "н҃")
 913. ттє - religia
 914. торі - "wymieniam" (jak "na przykład", ale wymieniając wszystkie bądź większość elementów)
 915. ппорфавsт - rozpowszechniiać, szerzyć
 916. гөхєцєн - wartość
 917. гөхєцєнавsт - być wartym
 918. тноніццад (тноні аццад) - piechota, siły lądowe
 919. ҁыраібааs - siły pancerne, zmotoryzowane
 920. бјондє - siły powietrzne, lotniictwo ← słowo odrestaurowane
 921. аццад - armia ← słowo odrestaurowane
 922. аѯоѵ - artyleria ← słowo odrestaurowane
 923. ѵаобааs - marynarka wojenna
 924. ѱаљвада - siły specjalne
 925. нєрдє - żandarmeria
 926. поѵму - wywiad wojskowy
 927. дөөмац - prawo (w sensie prawniczym, ogólnie)
 928. каљ-өр - ustawa
 929. аєо - system prawny państwa ← słowo odrestaurowane
 930. ц҃єта - prawo stanowe ← słowo odrestaurowane (z cceta)
 931. єццокоs - parlament ← słowo odrestaurowane
 932. єаѯіs - dokument ← słowo odrestaurowane
 933. торка - komisja
 934. түја - zebranie (jakiekolwiek ważniejsze i bardziej oficjalne)
 935. күү - polityka (ogólnie)
 936. үљка - tydzień
 937. ах - później, po wydarzeniu
 938. нү - wcześniej
 939. кјадө - wysoko, wyżej, ponad
 940. г҃єдє - nisko, niżej, poniżej
 941. шєљва - śledztwo, dochodzenie
 942. ппєнтє - zachowanie
 943. кур - maniery
 944. паҁа - wydarzenie (ogólnie)
 945. ҳрєн - wypadek
 946. фнєрі - przyczyna
 947. бјарє - skutek
 948. рєн - błąd, pomyłka
 949. sөө - pogoda
 950. јадјамєноант - zepsuty, uszkodzony
 951. фёрав - nacisk, presja
 952. ц҃єрєв - pogrzeb
 953. пєљ - chmura, obłok
 954. торока - wulkan
 955. тєніярт - erupcja
 956. кєрдавsт - odwołać, anulować
 957. јаты - nikt
 958. рынюкавsт - spieszyć się, śpieszyć się
 959. sєіфао - bateria, ogniwo
 960. къєљєнівsт - rozładowywać się
 961. ттамєљдєі - wyczerpywać się (również o baterii, ale i o człowieku: wyczerpany)
 962. рӓчын - cytat, wspomnienie cudzego słowa, przytoczenie myśli innego
 963. рӓчыны - zbiór cytatów
 964. казынавsт - słuchać (czego, np. muzyki, wiatru, szumu, ćwierkania, osoby jak coś robi)
 965. sөрөквєвsт - słuchać (kogo, osoby - tego, co mówi)
 966. sөрөк - "słucham!"
 967. мөнавsт - dotrzeć, dobić, osiągnąć cel
 968. ү- - na (na stół, na krzesło)
 969. sєтєр - jajko, jajo
 970. күкєв - osoba, persona
 971. тємі - litość, łaska
 972. sпі - ponieważ, bo; albowiem
 973. фотјадєвsт - ukrywać, chować kogoś, coś
 974. sөныљєвsт - ukrywać się, kryć się, chować się
 975. паљты - sabotaż
 976. порбє - kłamstwo, fałsz; propaganda
 977. ітар, sакка - list
 978. ыsтант - konkretny, treściwy, precyzyjny
 979. торкєн - wyraźny, jasny, przejrzysty
 980. ыв - przekaz, sygnał, kontakt z kimś lub czymś
 981. ҳырвє - krzywda; uszkodzenie
 982. ватор - podczas, w czasie, "w międzyczasie"
 983. sатін - dlatego, że (nie "ponieważ" w sensie "z powodu"); po to
 984. кєљамінє - głowica
 985. пєрωк - towarzysz broni, współżołnierz
 986. пірок - rakieta, pocisk
 987. фөхан - dawno
 988. үsті - niedawno
 989. нъєра - miotacz; wyrzutnia
 990. фокө - nóż
 991. ҙаарєвsт - budować (budynki)
 992. ҙаорєавsт - konstruować
 993. к҃уs - okolica
 994. ҁаҙан - szerokość
 995. ҁатъуљ - długość
 996. укан - wysokość
 997. фаѵынтаувsт - szlifować, ciosać
 998. - w pobliżu
 999. sуsтан҃ - dzieło, sztuka
 1000. ієтаоєыєн - wsparcie
 1001. нєгім - wtedy
 1002. тъуаі - mocno, silnie; bardzo
 1003. ккаљємівsт - wypełniać, zapełniać; uszczelniać
 1004. шуркунsувsт - obmyślać, planować
 1005. шар Invars! - "nie" bądź "lecz", "ale"
 1006. изҙуун - fabuła, treść; historia, "to, o co chodzi"
 1007. патъар - taniec, tańczenie
 1008. ппууs - postać, bohater, "sylwetka"
 1009. мъууs Invars!
 1010. на, та Invars! - i, oraz (zamiennie z "sє"/"sєт"), generalnie typowe dla invarsu, ale spotykane i w tekstach bardzo oficjalnych; obu raczej używa się do wskazywania dwóch czy trzech powiązanych elementów, np. "ѵао та љан на наарт" (woda i ziemia, i niebo), przy większej liczbie używając już "sє".
 1011. хаs [hɑs] - to znaczy, to jest (do wyjaśniania bądź poprawiania się)
 1012. шєоау - opowieść obrazkowa, powiązana tematycznie galeria, zestaw obrazów, tryptyk, komiks
 1013. шєчнад - podstawa, podłoga
 1014. вух - zaledwie, tylko, choćby nawet to
 1015. он - spójnik, zamienny z "se" (separator zdań podrzędnych)
 1016. чөрык - parada, triumf, defilada, pochód
 1017. нуш - równina, równiny, nizina
 1018. єљѱыsавsт - znajdować się, być w położeniu, w miejscu
 1019. єљѱыs - miejsce, lokacja
 1020. гєміш - potomek
 1021. ѵанку - przodek
 1022. нотраам - pochwała, chwalić
 1023. нотраавsт - chwalić
 1024. хєріанє - iskra
 1025. ѵан - drzewo
 1026. даш - futro
 1027. аанвівsт - uważać za coś, myśleć, że coś jest
 1028. аљкаҳ - pamiętliwość, zawiść
 1029. ҙаарs - pieczęć, pieczątka
 1030. ахта - zupa
 1031. хян - kichniięcie
 1032. гу - szpik kostny
 1033. атіна - wdzięczność
 1034. янавsт - czuć, wyczuwać
 1035. ҳарєд - rozpacz
 1036. єтҁан - smutek
 1037. мууна - marzenie
 1038. імі - małżeństwo, związek
 1039. єдєнаівsт - przychodzić, nadchodzić
 1040. нєр - o (czymś), na temat < dialektalne
 1041. - o coś (prosić)
 1042. юнірант - wierny
 1043. кін sєітавsт - przestać, przerwać
 1044. таҳры - hałas
 1045. нај - nic, nicość
 1046. ору - oprócz
 1047. ывывsт - upadać
 1048. єнє - kaczka
 1049. ыркын - stal
 1050. јааб - jaskinia, pieczara
 1051. обіта - rower
 1052. ханаа - wiewiórka
 1053. рошы - gaz
 1054. шаво - palenie ognia, rozpalanie ognia (czynność, procedura)
 1055. тоуѯ - młot
 1056. ѵӓп - rura, rurka
 1057. ѯөљофонє - cymbałki
 1058. кєтъавsт - nosić, nieść
 1059. sону - czuć się
 1060. анак кар - pokolenie
 1061. Наріаsау - szept, taniec szeptu, taniec dechu, tj. język ahtialański
 1062. ханєвsт - dominować, przeważać, stanowić większość
 1063. ωру - prototyp
 1064. харовsт - produkować, wytwarzać
 1065. оату - bitwa, bójka, bój
 1066. ірҙі - kilka
 1067. нарјаоу - przyjmować, absorbować, wchłaniać
 1068. арҳавsт - poddać się
 1069. љітан - jako
 1070. ка-анмунік цунк - czcionka
 1071. кєрує - kij, patyk; słup
 1072. дані-у - kod, szyfr
  1. дані-у ю кєрує - kod kreskowy
 1073. андано - przezwisko, ksywka
 1074. миран - cień
 1075. акіявsт - pojawiać się, pokazywać się
 1076. хату - każdy, każda, każde
 1077. sєн хату - za każdym razem
 1078. тарєро - zjawisko, fenomen
 1079. кароонт - nieświadomie
 1080. ібаан - rdzeń
 1081. тъано - przyłączać się, dołączać
 1082. љєнъца - sąd
 1083. форіант - 1. podejrzliwie 2. wrogo
 1084. шауак - podróżnik
 1085. кіміавsт - uśmiechać się
  1. кімі - uśmiech
 1086. уунір - towar (rzecz do sprzedania)
 1087. јантъан - 1. rozkładać 2. wysuwać
 1088. тініа - lalka / kukiełka
 1089. ату аарктоs - pluszowy niedźwiedź
 1090. тнонєвsт - drapać
 1091. єєрӓвsт - dodać
 1092. тханіунт - przerywany (o głosie: ochrypły)
 1093. ғанирёвsт - zamiknąć
 1094. љаѯа - sięgać ręką
 1095. такү - tacka
 1096. тъаҳонєн - patrzeć nieprzyjemnie, podejrzliwie, długo
 1097. јарі - poza, za, na zewnątrz
 1098. барівsт - wyjąć, wyciągać
 1099. фонкамєрі - zapalniczka, zapałka
 1100. тарs - liść (z gry językowej)
 1101. туаах - karta (z gry językowej)
 1102. агант - gruby
 1103. комі - owoc
 1104. хатъа - korzeń
 1105. ѱина - kora
 1106. канъамєрі - lina
 1107. хаанү - mięso
 1108. sуунға - tłuszcz
 1109. аршамсі - róg
 1110. калѵані - ogon
 1111. кӹѵєнао - pióro, piórko
 1112. атъуанs - wątroba
 1113. занє - pić
 1114. ноорғувsт - gryźć
 1115. нъуаовsт - ssać
 1116. къоу - pluć
 1117. фынєҳєвsт - wymiotować
 1118. хаsфүа (z przygwizdem) - dmuchać
 1119. sємєлєвsт - oddychać
 1120. онємівsт - śmiać się
 1121. хаунавsт - polować ("śledzić za"; por. хаунаакавsт "patrzeć")
 1122. sінs - ciąć, cięcie
 1123. коєфівsт - dźgać
 1124. хатнаувsт - drapać (żeby zadać rany)
 1125. норіаарувsт - kopać w ziemi
 1126. коіҙєа - siedzieć
 1127. анєкъан - stać
 1128. къаоан - trzymać (także tryb rozkazujący)
 1129. sєєаіоу - ściskać, wyciskać
 1130. наріоравsт - trzeć
 1131. ггоу - ciągnąć
 1132. антха - pchać
 1133. ѳарлавsт - rzucać
 1134. мо-орєа - wiązać
 1135. ѵанєавsт - szyć
 1136. бнікавsт - liczyć
 1137. фоаҙу - unosić się, lewitować (asibary)
 1138. sоумєавsт - płynąć (płyny)
 1139. сираавsт - zamarzać
 1140. sуанарівsт - 1. puchnąć, rozszerzać się 2. szybko się przenosić
 1141. аєдо - jezioro
 1142. көа - sól
 1143. наару - wiatr
 1144. къацару - dym
 1145. ѱуна - sadza, proch, pył po spaleniu
 1146. нағріа - palić się
 1147. ѳина - droga, trasa
 1148. міулант - ciepły
 1149. кєанү - chłodny
 1150. аҳдыант - zgniły, zepsuty
 1151. арєдонт - prosty (niezakrzywiony)
 1152. љінант - okrągły, krągły, zaokrąglony
 1153. sоусінт - ostry, naostrzony
 1154. агамінт - tępy, nieostry
 1155. ануалінт - gładki, łagodny
 1156. тха - nie działać, nie funkcjonować (w szczególności o programach komputerowych): "Мрах· вєрха иѱоах драгновsтарт, sє киниы тха"
 1157. анsаsт - zgubić
 1158. бомпавsт - skakać (utworzone przez Dynozaura)
 1159. євро - pralka (utworzone przez Lukasa)
 1160. драбул - lodówka (utworzone przez Lukasa)
 1161. хадєл - zmywarka (utworzone przez Lukasa)
 1162. чабо - kuchenka (np. gazowa, elektryczna) (utworzone przez Lukasa)
 1163. рарa - żaba (utworzone przez Lukasa)
 1164. євровст - prać (utworzone przez Lukasa)
 1165. фєр - latarnia (utworzone przez Lukasa)
 1166. прадла - trawa (utworzone przez Lukasa)
 1167. таканоу - tundra
 1168. драбулвст - schładzać, zamrażać (utworzone przez Lukasa)
 1169. чабовст - gotować (utworzone przez Lukasa)
 1170. клепмйен - pochwa (utworzone przez Lukasa)dffg
 1171. мурдаѕ - macica (utworzone przez Lukasa)
 1172. нік - mój (utworzone przez Lukasa)
 1173. рім - twój (utworzone przez Lukasa)
 1174. ѕєтєт - jego, jej (utworzone przez Lukasa)


Tematyczne

 1. Człowiek: тірк
 2. тєікы - chłopiec, chłopak
 3. аму канєа - dziewczynka
 4. канєа - dziewczyna
 5. аму маѯє - młody mężczyzna
 6. sіла - młoda kobieta
 7. маіѯ, маѯє - mężczyzna
 8. кіаѯє - kobieta
 9. аікоакіаѯє - starsza kobieta
 10. аікоамаіѯ, аікомаѯє - starszy mężczyna
 11. sєы - płeć
 12. кіа - kobieta
 13. шөз - mężczyzna
 14. Cześci ciała: іsтніаы
 15. кааљан - głowa
 16. єітє - włosy
 17. тапа - czoło
 18. таsак - twarz
 19. єітєпаімы - brwi
 20. намо - powieki
 21. ѵаіматі - źrenica
 22. тіун-а - policzki
 23. фан - zmarszczki
 24. баідоуы - piegi
 25. міны - usta
 26. карр - dziąsła
 27. тоѯур - języczek
 28. ахархнар - język
 29. өнвө - krtań
 30. љізє - palec (u ręki)
 31. інагі - paznokieć
 32. паіљізє - kciuk
 33. ωљізє - palec wskazujący
 34. хнєљізє - palec środkowy
 35. уљізє - palec serdeczny
 36. таљізє - mały palec
 37. зіла - palec (u nogi)
 38. єзіла - duży palec
 39. кєзіла - drugi palec
 40. унєзіла - trzeci palec
 41. кєкнуазіла - czwarty palec
 42. поін - mały palec
 43. sакун - skóra
 44. гагорн - pieprzyk
 45. цєчіѵ - broda (część twarzy)
 46. хѵарӓкаан - broda (zarost)
 47. увал - szczęka
 48. sыхон - nozdrze
 49. паім - oko
 50. ҁмня - ucho
 51. поін-ка - nos
 52. sтууѵан - szyja
 53. таінаі - kark
 54. тозд - ząb
 55. јатто - kość
 56. міну - wargi
 57. sтыр - kręgosłup
 58. аsа - ręka
 59. хєну - ramię
 60. ӓsєно - sutek
 61. ајі - łokieć
 62. тонгу - nadgarsek
 63. єбвна - dłoń
 64. кємпт - pępek
 65. sон - podbrzusze
 66. sіөн - żebro
 67. ωљізє - palec
 68. ѵєнхо - biodro
 69. ціхнзаі - noga
 70. кӱма - udo
 71. sакноsуа - kolano
 72. чуіцы - łydka
 73. лакіа - kostka
 74. такун - pięta
 75. кабуs - stopa
 76. Kobieta: кіаѯє
 77. sтыѵан - szyja
 78. љіую - pierś
 79. мєіма - talia
 80. љан-уа - brzuch
 81. ахнаҳа - wnętrzności, flaki
 82. халаіпатіа - łono
 83. вына - dłoń
 84. таібар - pośladki
 85. ыноіљ - plecy
 86. раікады - łopatki
 87. імрогіа - tył kolan
 88. Mężczyzna: маѯє
 89. sтууѵан - szyja
 90. аіао - klatka piersiowa
 91. ыхнотта-уа - brzuch
 92. ырат - penis
 93. клы - jądra
 94. јортєs - plecy
 95. көөрє - dłoń
 96. тіљоп - pośladki
 97. хнатєн - łopatki
 98. хєрє - tył kolan
 99. Rodzina: Мєҁпа
 100. заізаі - wnuczek
 101. sєізаі - wnuczka
 102. аљіок, хаія - żona
 103. sөнтук (dawniej: sєнатук) - mąż
 104. Dom: Каіда
 105. sатта - blok mieszkalny
 106. sамор - mieszkanie
 107. љанта - balkon
 108. мӑдрані - hol
 109. ѵөөрs - komin (źródło: link)
 110. ромыяра - gabinet
 111. ѵаозны - umywalka
 112. шавоз - łazienka
 113. кафрљаs - kuchnia
 114. зачахіs - jadalnia
 115. фєіраs ѯарs - salon
 116. кникза - sufit
 117. бѵард - podłoga
 118. чамя - ściana
 119. нікак - okno
 120. sцєs - drzwi
 121. sпан ю каіда - wyposażenie mieszkania
 122. љакіs сін таар - wnętrze domu
 123. етнох маіба - biurko
 124. пүљук - krzesło
 125. вєрпүљүк - fotel
 126. sан - półka
 127. шохау - lampa biurowa
 128. вєрпүљік - kanapa
 129. карвма - stół
 130. sымпрат коsан - telewizor
 131. фанхду - radio
 132. каsтхандаі - telefon
 133. лыкма - budzik
 134. шамху - duży zegar
 135. ташамху - zegarek na rękę
 136. зломпs - torebka
 137. папа - portfel
 138. кєунѵа - walizka
 139. бунтюанта - parasol
 140. Wszechświat: Хаітаарвөөрі
 141. түфё - księżyc
 142. ӓљиг - galaktyka
 143. хаљтыр - materia
 144. Ѯар - gwiazda macierzysta Haivööri

Z dziennika podróżniczego

 1. дранл - godzina
 2. шыулєн - dworzec
 3. кєљіз - arsenał
 4. хаљӓω - ulga, obniżka ceny
 5. авія - okño
 6. ҁара - jutro
 7. sурра - budynek
 8. тъаурант - skrytka, kryjówka (nie dla człowieka, lecz dla przedmiotów)
 9. иру - świątynia
 10. кољ - hotel
 11. кєѵаѵдає - żuraw
 12. камішавsт - pakować się
 13. ум҃а - pociąg
 14. - minuta
 15. шау - podróż
 16. амє - wieża
 17. тыр - wczoraj
 18. каріаду - pies
 19. фыљ - koła
 20. sєрмєзєу - duszność, duchota, bezdech, brak oddechu
 21. каваљі - ściana
 22. ољ - ulica
 23. зєѯо - żołądek
 24. гамєавsт - słyszeć
 25. зєцєљівsт - jechać
 26. табӓта - potrzebować
 27. аѱыдавsт - wiedzieć
 28. кіакӓ - leżeć
 29. шурієвsт - zatrzymać, zatrzymywać
 30. ыккунаівsт - błagać
 31. гавіановsт - bać się
 32. доміаљавsт - walczyć
 33. кємівsт - ocaleć
 34. фонєвsт - pluć
 35. пікωндӓ - świecić
 36. гамєавsт - słyszeć
 37. тёдоровsт - wstawać
 38. шіавsт - kupić
 39. ыѯєвsт - sprzedawać
 40. катавsт - chodzić

Funkcyjne

 1. шаа· - pytająca
 2. фнуба· - "chcę"
 3. кі-арі· - "musisz", rzadziej "żądam"
 4. мрах· - "gdyby"
 5. хаsтіха· - "niewykonalne", "niemożliwe"
 6. намір· - "wykonalne", "do zrobienia", "mogło być"
 7. нє· - przeczenie
 8. ха· - wskazuje
 9. sыа· - przeznaczenie czegoś lub kogoś do czegoś
 10. ші-аму· - "niestety", wyraża żal
 11. ачєма· - "mam nadzieję"
 12. ҳај· - "nie wolno"
 13. јӱ· - traktować, mieć coś za jakieś coś, kogoś za kogoś
 14. пү·, пүү· - "wygląda na to, że", "wszystko wskazuje na to, że"
 15. ' -
 1. Сіт љуна даі? - możesz powiedzieć?
 2. хант - grzeczny
 3. вол - niegrzeczny
 4. єєнтак - komputer
 5. sака - adres
 6. дунна - tygrys
 7. ыѱадавsт - myć się
 8. шаакрыбан - kurwa (jako urozmaicenie wypowiedzi, nie jako prostytutka)
 9. ѱара - sucz, suka (obraźliwie o kobiecie)
 10. фінда - rezygnacja, "jebać to"
 11. кіар - zdrowy
 12. уҳєр - chory
 13. шєєк - poranek, rano
 14. ом - brak czegoś, bez czegoś
 15. буку - debil, cymbał, dureń, kretyn, idiota
 16. sуянт - otwarty
 17. халккаянт - zamkniięty
 18. зіну - ranny, ranna
 19. шєн вол - widok
 20. агівsт - całować
 21. Шах· акіма ірљу ума? - ile masz lat? (pytanie o wiek)
 22. кыраі - pusty (brak ludzi, zwięrząt, itd.)
 23. вєркєљіакант - zatłoczony, tag: tłok
 24. аҳа - natychmiast
 25. зо - przez
 26. зєц - otwarta przestrzeń, teren, "dwór"
 27. шон - most
 28. хлыіант (хљыант) - ciężki
 29. sіант - lekki
 30. іяҳ - zaledwie
 31. шыніарант - zaniedbany
 32. єљоянт - czysty
 33. коіхант - brudny

Terminologia wojskowa

 1. ҁыраі - czołg...
  1. аінант ҁыраі, sіант ҁыраі - czołg lekki
  2. науsу ҁыраі - czołg średni
  3. хљыант ҁыраі - czołg ciężki
 2. норау - wieża
  1. харот-норау - wieża oscylacyjna
  2. о-ку (czyt. jak -oku, tzn. ['ʔɔku]) - działo
  3. янарк - maszyna
  4. ' -
  5. ' -
  6. ' -
  7. ' -
  8. ' -

        АМѮ50 100. Удар ю sу хљыант ҁыраі Франs дљавsтарт sєн 1945 кады, зунурквsтаран ю Дӧјч мєнъа ханєвsтӧд. Ωру хат харот-норау sє 100мм о-ку. Sу янарк јака хатарт ѯаровsт, sє јака хатарт чєдуквsтаран sєн оату.

Wydzielona lista zapożyczeń

 1. драак - smok (z nid. драак - smok)
 2. фур, фыр, фір - ogień pochodzący ze spalania paliw płynnych (z nid. vuur - ogień)
 3. гранті - wielki, wspaniały (z łac. грандіs - wielki; przez angielski grand)
 4. іран - żelazo (z ang. iron - żelazo)
 5. катаігіда - burza (z gr. καταιγίδα - burza)
 6. накі - broń jądrowa (z ang. nuke, skrót od nuclear - atomowy)
 7. оркаан - huragan (z nid. orkaan - typ cyklonu)
 8. sаѵдат - żołnierz (z ros. солдат - żołnierz)
 9. sніаг - śnieg (z pol. śnieg)
 10. аарктоs - niedźwiedź (z gr. ἄρκτος, mocna samogłoska dodana bez związku z systemem przydechowym starogreckiego)