Słownik:Bizantyński

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


a • IPA [a] • przyim. • od łac. AD1. (+ DAT) wyraża kierunek do, na; 2. (+ ACC) wyraża miejsce (nieograniczona przestrzeń) w, na, nad, przy; 3. (+ ACC) wyraża odległość za; 4. (+ ACC) wyraża sposób po; 5. (+ ACC) wyraża godzinę o
achzón • IPA [äx̬ˈzon] • rzecz. ż. • od łac. ACTIŌNEM1. czyn, działanie, akcja; 2. wina, sprawka
agó • IPA [ɐɣo] • czas. kl. IV • od łac. AGŌ1. robię; 2. działam, czynię; 3. sprawiam, jestem sprawcą
áinte1 • IPA [ˈaɪ̯n.tə] • przysł. • od łac. AB ANTE, por. fr. avant, rum. (în)ainte1. wcześniej, najpierw; 2. w pierwszej kolejności
áinte2 • IPA [ˈaɪ̯n.tə] • przyim. • od łac. AB ANTE, por. fr. avant, rum. (în)ainte(+ DAT) przed
apeláo • IPA [äpe̞ˈlao̯] • czas. kl. I • od łac. APPELLŌ(+ DAT) nazywam, oznaczam
apissó • IPA [ä.pi̞ˈs̺o] • czas. kl. V • od celt. *ad-kwīss-, por. gal. pissiumi1. przedstawiam, prezentuję; 2. opisuję
apíssu • IPA [äˈpi.s̺ʊ] • rzecz. n. • od strbiz. adpīssum, ostatecznie z celt. *ad-kwīss- • opis
• IPA [ka] • przyim. • od łac. CASA1. (+ DAT) (w domu) u; 2. (+ DAT) (w gabinecie) u; 3. (+ DAT) (z wizytą) u
calá • IPA [käˈla] • przysł. • od gr. κᾱλ(λ)ὰ, por. też → cará • bardzo
cará • IPA [käˈra] • wykrz. • od gr. κᾱλ(λ)ὰ, por. też → calá • super! świetnie!
cedá • IPA [t͡se̞ˈða] • rzecz. ż. • od łac. CIVITĀTEM1. (arch.) twierdza, forteca; 2. wspólnota, gmina
diòna • IPA [ˈd͡zi̯ɔ.nɐ] • rzecz. ż. • od łac. DOMINA • kobieta
Drinòbla • IPA [dri̞ˈnɔβ.lɐ] • rzecz. ż. • od gr. Ἁδριανούπολις • (topon.) Adrianopol, Edirne
enfán • IPA [e̞nˈfan] • rzecz. m. • od łac. lud. *infānte (łac. ĪNFĀNS) • książę
énteru • IPA [ˈen.te̞.rʊ] • przym. • od łac. INTEGER • cały
ex- • IPA [e̞s̪] • prefiks • od łac. EX-, gr. ἐκ, celt. *exs- • 1. prze-; 2. z-, od-
expernáo • IPA [e̞s̪.pe̝rˈnao̯] • czas. kl. I • od → ex- + → pernáo • przekraczam
fieró • IPA [fi̯ɛ̝ˈro] • czas. niereg. • od łac. FERŌ1. niosę; 2. znoszę, wytrzymuję; 3. donoszę, raportuję
finescó • IPA [fi̞.ne̞s̺ˈko] • czas. kl. VI • od łac. lud. *fīniscō (łac. FINIŌ) • 1. wyznaczam; 2. wydzielam, rozgraniczam; 3. ustalam limit
hòrvu • IPA ['ɔr.βʊ] • rzecz. m. • od łac. *horbus, pie *gʰórdʰos • miasto
lógu • IPA [ˈlo.ɣʊ] • rzecz. n. • od gr. λόγος • słowo
lugrizó • IPA [lʊ.ɣri̞ˈz̺o] • czas. kl. II • od łac. lud. *lucrō (łac. LUCROR) • oszczędzam
miò • IPA [mi̯ɔ] • przysł. • od łac. MODO1. niedawno, ostatnio; 2. (w zdaniach przeczących) nigdy, wcale
mýru • IPA [ˈmy.rʊ] • rzecz. m. • od łac. MŪRUS1. ściana; 2. mur
náda • IPA [ˈna.ðɐ] • rzecz. ż. • od łac. NĀTA • (młodsza) córka
nádu • IPA [ˈna.ðʊ] • rzecz. m. • od łac. NĀTUS1. dziecko; 2. (młodszy) syn
nòch • IPA [nɔx] • rzecz. ż. • od łac. lud. *nocte (łac. NOX) • noc
spízu • IPA [ˈs̺pi.z̺ʊ] • rzecz. n. • od łac. HOSPITIUM • dom
pernáo • IPA [pe̞rˈnao̯] • czas. kl. I • od gr. περνῶ • 1. chodzę, przemieszczam się na pieszo; 2. chodzę, spaceruję; 3. kroczę, stąpam
Stanzòbla • IPA [s̺tänˈz̺ɔβ.lä] • rzecz. ż. • od gr. Κωνστᾰντῑνούπολῐς • (topon.) Konstantynopol, Stambuł
véru • IPA [ˈβe.rʊ] • rzecz. m. • od łac. VIR lub celt. *wiro- • mężczyzna
vienè • IPA [βi̯ɛ̝ˈnɛ] • przysł. • od łac. BENE • dobrze