Słownik:Język śląski 2.0

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Etymologiczny słownik języka śląskiego. Objaśnienia:

 • Znakiem (<...) oznaczono regularny rozwój z łaciny ludowej.
 • Znakiem (?<...) oznaczono irregularny rozwój z łaciny ludowej.
 • Znakiem (z...) oznaczono zapożyczenia. Czasem, jeśli zapożyczenia są oczywiste, nie używa się żadnego oznaczenia. Np. "zoo", czy "surfing".
 • Znakiem (z.r. ...) oznaczono zapożyczeniach, na tyle wczesne, iż zostały podane regularnym procesom fonetycznym.
 • Znakiem (?z...) oznaczono zapożyczenia poddane irregularnym procesom fonetycznym.
 • Znakiem -... przy rzeczownikach podano końcówkę absolutywną. Jeśli w połączeniu z końcówką absolutywną rdzeń ulega irregularnym przemianom oznacza to się poprzez ...-... po rzeczowniku.
 • Literą v oznaczono rodzaj ożywiony.
 • Literą m oznaczono rodzaj nieożywiony.
 • Cyfrą rzymską przy czasownikach podano numer koniugacji (zobacz artykuł o języku).
 • Skrótem tem. ... + czas/tryb przy czasownikach, oznaczono irregularny temat w konkretnym czasie lub trybie.

Szukając rzeczowników i czasowników złożonych należy szukać ich pod wyrazami z których pochodzą.

A

B

C

cop m - wina -al (< culpa)

copay I - powinien w formie czasownika (jak ang. should), być winnym coś (< culpa + āre)

D

dign m - godność, dostojeństwo -ul (< dīgnus)

E

F

fay vIII - brat, czasem również przyjaciel -etl (< frāter)

fey IRR. - robić, wykonywać, tworzyć (?< facēre)

fyat m - praca (?<fey (pw.) + -at)

G

H

hay IRR. - mieć, posiadać (?< habēre)

homen vIII - człowiek, dialektalnie mężczyzna -etl (< hominem)

I

J

K

L

loj m - wojna -ol (< luct < luctor)

lojay I - walczyć (< luctor)

M

N

nasyay I - rodzić, składać jaja (w przypadku niektórych zwierząt) (< nascāre)

 • dawnasyay I - rodzić się, wykluwać (-II-) (< dē+per + nascāre)

O

P

pa partykuła - nie (< pas < na pas < nec passum)

pes m - myśl, teoria -al (< pēs < pēsāre)

 • pesles m - mózg, umysł -el (< pēs + rēs)

pesay I - myśleć, zastanawiać się, uważać (< pēsāre)

Q

R

raw m - prawo, zasada, kodeks -ol (z PS *pravo)

S

T

to m - wszystko -tli (< tōtus)

U

un m - jeden, w złożeniach oznacza także równość, identyczność -ol (< ūnus)

 • payun m - innność, różność -ol (< pa (pw.) + ūnus)

V

W

X

Y

yewey m - wolność, swoboda -al(< przym. līber)

Z

zoo m - zoo