Słownik:Język kropski

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Newspaper Cover.svg.png Przeczytaj też artykuł o tym języku.

A

 • aki akṣe kini ōgw - owca.
 • ang - z, partykuła komitatywu.
 • abele ōbeli aweṣṭō abese - brać.

B

 • baḍu baṣṣe ebḍunu bōḍek - syn.
 • baki bakṣe ebkini bōgw - płaszcz.
 • baṣbu babṣe ebbunu bōw - Murzyn.
 • baṣṭu - czarny (kolor).
 • barabu barabṣe barbunu barōw - borsuk.
 • bekude bibekudi bekuṭṭō besekud - boleć.
 • bibedi bede beṭṭō besed - być.
 • biḷebanu biḷebaṇṣe biḷbanunu bilēban - płaszcz (z jakiegoś języka bi ryep cạn).
 • busun - ponieważ.

D

 • dagwi dagwuṣe egwugwini dagwik - smok.
 • dani daṇṣe ennini dōn - żłób.
 • dede - mały.
 • deḥwi deḥuṣe tḥwini deḥwik - koń.
 • deṭeli deṭelṣe detlini deṭēlek - chata.

E

 • ebke buki ekṭō ebḥe - jeść.
 • egwudu egwuṣe egwudunu kur - droga.
 • egwudunu egwudunṣe gwuduynu ēgwudun - wybór.
 • esneḥu esneṣṣe eḥḥunu esnēł - król.
 • eṣke sike sikṭō siḥe - biec.

Ē

 • ēgwede ēyēgwedi ēgweṭṭō ēgwesed - wybierać.

G

 • gwabi gwabṣe gwubini gwōw - wóz.
 • gwōk - partykuła przysłówków
 • gwuduynu gwudungḥe gwugwinu gwuduyn (nieregularny) - sąd.

I

 • ik - albo, łacińskie aut.
 • iyak - lub, łacińskie vel.

K

 • klakē - krótki.
 • ksē - w.
 • ksēbede sēksēbedi ksēbeṭṭō ksēbesed CAUS - nieść.
 • ksēbedineni ksēbedineṇṣe eksdineyni ksēbedinen - ładunek.
 • ksēmer- wtedy, gdy.
 • kuṭ - zuchwały.
 • kwambiki kwambikṣe kumbikini kwōmbikek - wzgórze.
 • kwambu kwamṣe kumbunu kwambuk - strażnik.
 • kwamli kwaḷṣe kumlini kwōml - szkoła.
 • kwammingwinili kwammingwiniḷṣe kummingwinilini kwōmmingwinilek - szkoła, uniwersytet.
 • kwaṇi kwaṇṣe kuyni kwaṇik - widok.
 • kwansi kwaṣṣe kunsini kwōṇḷ - oko.
 • kwaṇu kwaṇṣe - wzrok.
 • kweṇe kekweṇi kweṇṭō kweseṇ - widzieć.

L

 • labu labṣe elbunu lōw - opowieść.
 • lagwu languṣe ełngwunu lōngw - rzeka.
 • leke lileki lekṭō lesek - poruszać się, jechać.
 • lemurōbu lemurōbṣe elmurōbunu lemurōbuk - równina.
 • leri lerṣe errini lēr - chłopiec.
 • lilebi lebe lēbō leseb - mówić.
 • lingwu linguṣe eṇunu ulingw - ojciec.
 • lulubedi lubede lubeṭṭō lubesed - siadać.
 • lum lumṣe - kto, co?.
 • lumun - dlaczego?.

M

 • maḍu maṣṣe eṇḍunu mōḍek - jeleń.
 • make mōki makṭō makse - modlić się.
 • makwi - dobry.
 • maḷi - nowy.
 • maniṭ - prawy.
 • mekwe mimekwi mekuṭō mesekw - móc.
 • meyau meyaṣe mirunu mēya - żona.
 • mimedi mede meṭṭō mesed - rodzić.
 • mimeni mene mēnō mesen - pić.
 • mu - dla, polski celownik.
 • mub - ale, lecz.
 • mulebe mimulebi mulebṭō muleseb - pytać.

N

 • nēyōw - ciężki.

 • ṇabu - biały (kolor).
 • ṇabbu ṇabṣe embunu ṇōw - biały (osoba o białym kolorze skóry).

Ō

 • ōgwabbu ōgwabṣe ōgwubbunu ōgwōw - wódz, przywódca wybrany demokratycznie.
 • ōkei akese akeṣṭō akesese - słuchać.
 • ōn - nie.
 • ōng - długi.

R

 • rabadu rabaṣṣe rabdunu rabōl - koniczyna.
 • riregwi regwe rēgwō resegw - chcieć[1].
 • rōgwō - zły.

S

 • saḥbu sagwuṣe esbunu saḥbuk - kapłan.
 • sawisu sawiṣṣe swisunu sōwiḷ - człowiek.
 • sōḥbikek[2] - niebo.

 • Ṣammatu Ṣammaṣṣe - imię męskie.
 • ṣiku ṣikṣe sikunu siyigw - dziecko.
 • ṣru eṣṣe srunu sir - serce.
 • ṣum - szybki.

T

 • tabaṣ - lewy.

 • ṭeli ṭelṣe ṭlini ṭēlek - dom.

U

 • uwu wuṣe wunu wuw - czepiec.

W

 • wastu waṣṣe ustunu wōḷḍ - wełna.
 • wiweni wene wēnō wesen - robić (angielskie zarówno do jak i make).

Y

 • yamni yaṇṣe imnini yōn - jabłko.
 • yamu yamṣe imunu yōmek - jabłoń.
 • yem - od, partykuła ablatywu.
 • - i, oraz.
 • yōw - wielki.
 • Rekcja: coś chce komuś, np. Nowy samochód chce mi się.
 • plurale tantum