Słownik:Język onski

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Słownik języka onskiego
Nazwa: Język onski
Nazwa własna: Rai Hąnazai Eihaur
Informacje
Twórca: CivilixXXX
Rok: 2020
Sposoby zapisu: W świecie Gammy - brak
De facto - alfabet łaciński
Klasyfikacja: języki gamajskie
Liczba słów: ok. 50
Lista conlangów
Newspaper Cover.svg.png Przeczytaj też artykuł o tym języku.


Słownik języka onskiego to słownik, który zawiera słowa używane w języku onskim.

Korzystanie ze słownika

Budowa hasła

Każde hasło jest zbudowane w sposów następujący:
1. Słowo w języku onskim, pogrubione;
2. Wymowa w MAFie, w ukośnikach;
3. Temat odmiany i wymiana szcelinówek dźwięcznych z głoskami nosowymi (jej obecność jest oznaczana literą m) w nawiasach kwadratowych;
4. Tłumaczenie polskie;
5. Etymologia w nawiasie;

Słownik

Członkowie rodziny

 • ðarai /ðaɾaj/ [a] - matka (z pgm. *dharaħ)
 • ğaidatahei /ɣajdataʔej/ [i] - dziadek (ğaida- + tahei)
 • ğaidaðarai /ɣajdaðaɾaj/ [a] - babcia (ğaida- + ðarai)
 • kai /kaj/ [a] - ciotka (z pgm. *kahya)
 • kailai /kajlaj/ [a] - siostra (z pgm. *kaylaħ)
 • nibour /nibowɾ/ [u] - wnuk (z pgm. *nipuur)
 • nibouros /nibowɾɔs/ [u] - wnuczka (nibour + -os)
 • oyu /ojuw/ [u] - syn (z pgm. *iiyuzu)
 • oyuwos /ojuwɔs/ [u] - córka (oyu + -os)
 • tahei /taʔej/ [i] - ojciec (z pgm. *taghii)
 • taiğar /ˈltajɣaɾ/ [a] - brat (z pgm. *tiiqar)
 • yuwei /juwej/ [i] - wuj, stryj (z pgm. *yuziif)

Ludzie

 • aizour /ajzowɾ/ [u] - klan (z pgm. *aysuur)
 • au /aw/ [a] - pasterz (z pgm. *auf)
 • auvaur /awvawɾ/ [a] - głowa klanu ("au" + -aur)
 • baiğar /bajɣaɾ/ [a] - bohater, postać legendarna (z pgm. *basħaar)
 • eireyil /ejɾejil/ [i] - lud, naród (z pgm. *iizrayil)
 • ğoðun /ɣɔðun/ [u] - jeździec (z pgm. *qadunu)
 • keiğoir /kejɣojɾ/ [u] - rolnik (z pgm. *kiigiiru
 • lauhal /lawʔal/ [a] - mężczyzna, mąż (z pgm. *laughal)
 • lįn /ʎiw̃n/ [i] - kobieta, żona (z pgm. *limmi)
 • poud /powd/ [u] - dziecko, bardzo młody człowiek (z pgm. *pautu)
 • sedelį /sedeʎiw̃/ [i] - daleki krewny, osoba bliska nie będąca członkiem rodziny (z pgm. *sitaaliin)
 • wail /wajɫ/ [a] - dziwka, pogardliwie kobieta (z pgm. *wayla)
 • waleing /walejŋ/ [im] - człowiek, osoba (z pgm. *waliig)
 • ğehl /ɣɛʔɫ/ [a] - kapłan, szaman (z pgm. *hitlaa)

Części ciała

 • ozową /ɔzowaw̃/ - głowa (z pgm. asuwan)
 • ðuh /ðuʔ/ [u] - prącie (z pgm. *dhugh)
 • kaim /kajm/ [a] - srom (z pgm *kiima)
 • ngel /ŋɛl/ [a] - noga (z pkb. *ñede)
 • sogeirį /sɔgejɾiw̃/ [i] - staw (z pgm. sukayrim)
 • teirį /tejɾiw̃/ [i] - stopa (z pgm. *tayrim)

Zwierzęta

 • ðahl /ðaʔl/ [a] - mamut (z pgm. *dhatluu, nieregularnie skrócone)

Przedmioty życia codziennego

 • torkot /tɔɾkɔt/ [u] - but (z pkb. *tortok)
 • hauðar /ʔawðaɾ/ [a] - chleb (z pgm. *ghuuphar)

Miejsca i geografia

 • kav /kav/ [a] - dom (z pgm. kaaba)
 • þarai /θaɾaj/ [a] - miejsce (z pgm. *pharaph/pharas)

Pojęcia abstrakcyjne

 • ahl /aʔl/ [a] - pozwolenie (rzeczownik odczasownikowy od "ahlą")
 • ğaiðar /ɣajðaɾ/ - tryumf, zwycięstwo (z pgm. *haydar)
 • raum /ɾaum/ - śmierć (z pgm. *radhmaa)

Czynności

 • ahlą /aʔlaw̃/ [a] - pozwalać (z pgm. *atlaa)
 • auvaurą /awvawɾaw̃/ [a] - głowa klanu (czasownik utworzony od "auvaur")
 • awą /awaw̃/ [a] - pilnować owiec (czasownik utworzony od "au")
 • dourǫ /douɾow̃/ [u] - słuchać (z pgm. duur)
 • eihę /ejʔew̃/ [i] - mówić (z pgm. *iigh)

Czasowniki stanu

 • ąną /aw̃naw̃/ [a] - boleć (z pgm. *amm)
 • ður /ðuɾ/ [u] - słuchać (czasownik klasy II od "dour", ostatecznie z pgm. *adur)
 • ğą /ɣaw̃/ [a] - cierpieć (czasownik klasy II od "ąną")

Zaimki

 • ðei /ðej/ [i] - zaimek formalny 2.os.l.poj (z pgm. *dhii)
 • hau /ʔaw/ [a nieregularny] - ja (z pgm. *ghau)
 • lei /ɫej/ [i nieregularny] - ty (z pgm. lii)

Afiksy

 • -at /at/ - jeden z sufiksów tworzących imiona męskie (z pkb. -Et)
 • -aur /awɾ/ - sufiks tworzący czynność (per analogiam do "eihą - eihaur")
 • -ąn /aw̃n/ - sufiks tworzący rzeczownik osobowy (zredukowana forma "hąn", z pgm. *ghamma)
 • -es / -is / -os /ɛs is ɔs/ - sufiks feminizujący (z pkb. *-IIç)
 • -rai /ɾaj/ - sufiks tworzący nazwy miejsc (skrócona forma "þarai", z pgm. *pharaph/pharas)