Słownik:Język resyjski

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Tu znajduje się słownik języka resyjskiego.

Słowniczek

 • resr - resyjczyk
 • resrfa - resyjka
 • Resl - Resja
 • resek - resyjski
 • ḱi - i, a
 • ḱek - który
 • na - ten, ta, to
 • mek - co, kto
 • ḱol - ucho
 • šna - słyszeć
 • eve - pomóc
 • uše - ojciec
 • ḱuv - robić, czynić
 • šuš - dziadek
 • ekke - otworzyć
 • ḱoḱḱa - kazać
 • he + ABL - GEN, od + GEN (pochodzenie), z + GEN (pochodzenie)
 • iḱḱi - wejść
 • θlil - odpowiedzieć
 • ekke - brat
 • ekfa - siostra
 • eik - piękny
 • amahu - spać
 • ḱor - pierś
 • aml - noc
 • inš - wąż
 • nekka - oddychać
 • ene - nieść, trzymać
 • ipšiš - pszenica
 • erš - żołnierz
 • ar - za + INS
 • ette - ryba
 • ete - władca, pan
 • etl - państwo
 • at - przed + INS
 • al - być (łączy się tylko z reczownikami), stawać się
 • len - osioł
 • tu - czas
 • imma - ssać
 • ršu - wilk
 • or - ciągnąć
 • irs - owoc
 • iš - być (położenie), znajdować się
 • up - zabić
 • i - on, ona, ono
 • itti - dźwigać
 • lne - drzewo
 • iḱa - widzieć
 • ek - oko
 • osfr - szybki
 • erf - jeleń
 • eθ - jeść
 • et - iść
 • ukk - pluć
 • vunš - mięso
 • un - się, siebie
 • ur - sarna
 • o - tamten, tamta, tamto
 • at - jeden
 • atk - pierwszy
 • uθ - dwa
 • uθk - drugi
 • sir - trzy
 • sirk - trzeci
 • ata - brzuch
 • afa - złoto
 • eleš - ptak
 • apa - palić
 • ep - ogień
 • reh - droga
 • rekke - biec
 • ettel - dom
 • ifk - zły
 • uv - na + LOC
 • ava - czarny
 • eḱḱe - bez + GEN
 • uḱ - pod + INS
 • iši - opiekować się
 • iša - woleć
 • ik - dobry
 • eifa - kobieta
 • uk - jesion
 • išt - ciąć
 • eḱḱek - zły
 • ke - kopać
 • lke - móc
 • ulhu - lie
 • luh - płaszcz
 • ul - mysz
 • el - cebula
 • jela - pić
 • imt - wielki, duży
 • imk - cały
 • anf - osa
 • ema - matka
 • ensf - ryba
 • ini - rozumieć
 • ana - łoś
 • un - w + LOC
 • ene - nie
 • nin - bardzo
 • enin - pomagać
 • ona - życzyć
 • nšu - ząb
 • ekke - twarz
 • ek - wiedzieć, znać
 • unnu - inny
 • kette - drzwi
 • uf - usta
 • fa - mówić
 • ofol - język
 • pifa - ubierać
 • pifl - ubranie
 • afi - woda
 • fofa - brać
 • ef - nad + INS
 • eppek - mały
 • epfi - jedzenie
 • effa - gotować
 • afpa - babcia
 • orš - pole
 • urše - płakać
 • urš - łza
 • urša - łamać
 • ir - wczesny
 • ar - sam
 • urdu - mrówka
 • pnu - owca
 • mru - koń
 • tinθi - ciągnąć
 • θersa - mieć
 • sonk - ciężki
 • sur - duży
 • hu - wieźć
 • ers - wóz
 • numḱe - ładunek
 • ḱirtš - serce
 • feš - ból
 • fešθu - boleć
 • šusr - człowiek
 • šuš - siostra
 • pek - gorący
 • nešl - równina
 • inl - wełna
 • ofl - pies
 • ḱri + ALL - przez
 • eln - wzgórze
 • ol - gdzie
 • os - kiedy, gdy
 • om - dokąd
 • oš - skąd, jak


 • -l - miejsce
 • -fa - kobieta
 • -ha - kobieta
 • -a – czasowniki przechodnie abstrakcyjne
 • -hu - czasowniki statyczne
 • -θu - abstrakcyjne
 • -ek - sufiks przymiotnikowy