Słownik:Słowsko-Polski

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Objaśnienia:

 • nom. – rzeczownik
 • adj. – przymiotnik
 • vb. – czasownik
 • num. - liczebnik
 • pron. - zaimek
 • adv. - przysłówek
 • prep. - przyimek
 • conj. - spójnik
 • part. - partykuła

 • m – rodzaj męski
 • f – rodzaj żeński
 • n – rodzaj nijaki

 • irr. – czasownik nieregularny
 • sin.t. - singulare tantum
 • pl. - liczba mnoga
 • pl.t. – plurale tantum

 • col. - kolokwializm

A

 • aci nom. n - oko
 • akmen nom. m - kamień
 • avsa nom. f - owca

B

 • bažnica nom. f - kościół

C

 • cerkava nom. f - cerkiew
 • cukur nom. m - cukier

Č

D

 • dam nom. m - dom
 • diev nom. m - bóg
 • duka nom. f - córka
 • dūm nom. m - dym

E

F

G

 • gaüva nom. f - głowa

H

I

J

K

 • kaüs nom. m - włos
 • kraüva nom. f - krew
 • karva nom. f - krowa
 • krioüša nom. f - gruszka
 • krioüšin nom. m - grusza
 • kviet nom. m - pszenica

L

 • lova nom. f - łóżko

M

 • měd nom. m - miód
 • měno nom. n - księżyc
 • měnen nom. m - miesiąc
 • měsa nom. f - mięso
 • miesta nom. f - miasto
 • mlak nom. m - mleko

N

O

 • obüol nom. m - jabłko
 • obüolin nom. m - jabłoń
 • oüsi nom. n - ucho

P

 • pieda nom. f - stopa
 • piršt nom. m - palec

R

S

 • sesra nom. f - siostra
 • soülě nom. n - słońce
 • sūn nom. m - syn

Š

 • šiema nom. f - rodzina

T

 • těvec nom. m - ojciec

U

 • ugin nom. m - ogień
 • ugoda nom. f - jagoda

Ü

V

 • vanda nom. f - woda

Z

 • zob nom. m - ząb

Ž

 • žemě nom. n - ziemia
 • žielě nom. n - kwiat
 • žiema nom. f - zima
 • žviezda nom. f - gwiazda