Słownik:Szlawsko-Polski

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Objaśnienia:

 • nom. – rzeczownik
 • adj. – przymiotnik
 • vb. – czasownik
 • num. - liczebnik
 • pron. - zaimek
 • adv. - przysłówek
 • prep. - przyimek
 • conj. - spójnik
 • part. - partykuła

 • m – rodzaj męski
 • f – rodzaj żeński
 • n – rodzaj nijaki

 • irr. – czasownik nieregularny
 • sin.t. - singulare tantum
 • pl. - liczba mnoga
 • pl.t. – plurale tantum

 • col. - kolokwializm

A

 • a conj. - a
 • abeceda nom. f - abecadło, alfabet
 • abdikovac vb. - abdykować
 • abonement nom. m - abonament
 • abonent nom. m - abonent
 • abonovac vb. - abonować
 • aborcia nom. f - aborcja
 • absolutno adv. - absolutnie
 • absolutny adj. - absolutny
 • absolvent nom. m - absolwent
 • abstinent nom. m - abstynent
 • abstrakcia nom. f - abstrakcja
 • abstraktivny adj. - abstrakcyjny
 • absurd nom. m - absurd
 • aby part - aby
 • ačkoliv conj. - aczkolwiek
 • adaptovac (sä) vb. - adaptować (się)
 • administracia nom. f - administracja
 • administrativny adj - administracyjny
 • administrator nom. m - administrator
 • adopcia nom. f - adopcja
 • adoptovac vb. - adoptować
 • adres nom. m - adres
 • adresat nom. m - adresat
 • advokat nom. m. - adwokat
 • aerobik nom. m. - aerobik
 • aerodinamicky adj. - aerodynamiczny
 • aerosol nom. m. - aerozol
 • afera nom. f - afera
 • africky adj. - afrykański
 • Afrikanëc nom. m - Afrykańczyk
 • agentur nom. m - agencja
 • agent nom. m - agent
 • agresia nom. f - agresja
 • agresivny adj. - agresywny
 • AIDS nom. - AIDS
 • akademia nom. f - akademia
 • akademicky adj. - akademicki
 • akademik nom. m - akademik
 • akcent nom. m - akcent
 • akceptacia nom. f - akceptacja
 • akceptovac vb. - akceptować
 • akcesoria nom. pl. - aksecoria
 • akcia nom. f - akcja
 • aklimatizacia nom. f - aklimatyzacja
 • akorat part. - akurat
 • akt nom. m - akt
 • aktivita nom. f - aktywność
 • aktivny adj - aktywny
 • aktor nom. m - aktor
 • aktovka nom. f - aktówka
 • aktrica nom. f - aktorka
 • aktualizacia nom. f - aktualizacja
 • aktualno adv. - aktualnie
 • aktualny adj - aktualny
 • akumulator nom. m - akumulator
 • akusticky adj. - akustyczny
 • akvarium nom. n - akwarium
 • akvizicia nom. f - akwizycja
 • akvizitor nom. m - akwizytor
 • alarm nom. m - alarm
 • alarmovac vb. - alarmować
 • alarmovy adj. - alarmowy
 • album nom. m - album
 • ali conj. - ale
 • alej nom. f - aleja
 • alergia nom. f - alergia
 • alergicky adj. - alergiczny
 • alfabet nom. m - alfabet
 • alfabeticky adj. - alfabetyczny
 • algebra nom. f - algebra
 • alibi nom. n - alibi
 • aligator nom. m - aligator
 • alimenty nom. pl - alimenty
 • alkohol nom. m - alkohol
 • alkoholica nom. f - alkoholiczka
 • alkoholicky adj. - alkoholowy
 • alkoholik nom. m - alkoholik
 • alpinist nom. m - alpinista
 • alternativa nom. f - alternatywa
 • alternativny adj. - alternatywny
 • ambicia nom. f - ambicja
 • ambitny adj. - ambitny
 • ambulanc nom. m - ambulans
 • ambulatorium nom. n - ambulatorium
 • amen - amen
 • americky adj. - amerykański
 • Amerikanëc nom. m - Amerykanin
 • amnestia nom. f - amnestia
 • analfabet nom. m - analfabeta
 • analyticky adj. - analityczny
 • analytik nom. m - analityk
 • analyza nom. f - analiza
 • analyzovac vb. - analizować
 • analogia nom. f - analogia
 • analogicky adj. - analogiczny
 • ananas nom. m - ananas
 • anarkia nom. f - anarchia
 • anatomia nom. f - anatomia
 • aneks nom. m - aneks
 • anemia nom. f - anemia
 • anemicky adj. - anemiczny
 • angažovac (sä) adj. - angażować (się)
 • anglicky adj. - angielski
 • angina nom. f - angina
 • ani conj. - ani
 • aniel nom. m - anioł
 • animacia nom. f - animacja
 • animovany adj. - animowany
 • anketa nom. f - ankieta
 • anonym nom. m - anonim
 • anonymny adj. - anonimowy
 • antena nom. f - antena
 • antibiotik nom. m - antybiotyk
 • anticky adj. - antyczny
 • antiglobalist nom. m - antyglobalista
 • antik nom. m - antyk
 • antikoncepcia nom. f - antykoncepcja
 • antikonceptny adj. - antykoncepcyjny
 • antikvität nom. m - antykwariat
 • antisepticky adj. - antyseptyczny
 • antivirovy adj. - antywirusowy
 • antologia nom. f - antologia
 • anulovac vb. - anulować
 • aparat nom. m - aparat
 • apartment nom. m - apartament
 • apaticky adj. - apatyczny
 • apelacia nom. f - apelacja
 • apeticky adj. - apetyczny
 • apetit nom. m - apetyt
 • aplikacia nom. f - aplikacja
 • apotečka nom. f - apteczka
 • apoteka nom. f - apteka
 • aprobata nom. f - aprobata
 • aprobovac vb. - aprobować
 • a propos prep. - a propos
 • ar - ar (100 m²)
 • Arab nom. m - Arab
 • arabsky adj. - arabski
 • arašid nom. m - arachid
 • arbitër nom. m - arbiter
 • arbitraž nom. m - arbitraż
 • arcibiskup nom. m - arcybiskup
 • arcidzelo nom. n - arcydzieło
 • arkelog nom. m - archeolog
 • arkeologia nom. f - archeologia
 • arkitekt nom. m - architekt
 • arkitektur nom. m - architektura
 • arkiv nom. m - archiwum
 • arest nom. m - areszt
 • arestovac vb. - aresztować
 • argentinsky adj. - argentyński
 • argument nom. m - argument
 • ark nom. m - arkusz
 • armia nom. f - armia
 • arogantny adj. - arogancki
 • aroma nom. f - aromat
 • aromaterapia nom. f - aromaterapia
 • aromaticky adj. - aromatyczny
 • artikël nom. m - artykuł
 • artist(ka) nom. - artysta (artystka)
 • artisticky adj. - artystyczny
 • aristokracia nom. f - arystokracja
 • aristokrat(ka) nom. - arystokrata (arystokratka)
 • aristokraticky adj. - arystokratyczny
 • aritmeticky adj. - arytmetyczny
 • aritmetika nom. f - arytmetyka
 • as nom. m - as
 • Asiat nom. m - Azjata
 • asiaticky adj. - azjatycki
 • asepticky adj. - aseptyczny
 • asertivita nom. f - asertywność
 • asil nom. m - azyl
 • asistant(ka) nom. - asystent(ka)
 • asistovac vb. - asystować
 • asfalt nom. m - asfalt
 • asortment nom. m - asortyment
 • aspirin nom. m - aspiryna
 • astma nom. f - astma
 • astrologia nom. f - astrologia
 • astronaut nom. m - astronauta
 • astronomia nom. f - astronomia
 • astronomicky adj. - astronomiczny
 • atak nom. m - atak
 • atakovac vb. - atakować
 • ateist nom. m - ateista
 • atest nom. m - atest
 • atlas nom. m - atlas
 • atletika nom. f - atletyka
 • atmosfera nom. f - atmosfera
 • atmosfericky adj. - atmosferyczny
 • atom nom. m - atom
 • atomicky adj. - atomowy
 • atraktivny adj. - atrakcyjny
 • atrament nom. m - atrament
 • atramentovy adj. - atramentowy
 • audicia nom. f - audycja
 • audiovizualny adj. - audiowizualny
 • audit nom. m - audyt
 • auditor nom. m - audytor
 • aukcia nom. f - aukcja
 • aula nom. f - aula
 • Australianëc nom. m - Australijczyk
 • australsky adj - australijski
 • austriacky adj. - austriacki
 • Austriak nom. m - Austriak
 • autenticky adj - autentyczny
 • auto nom. n - auto
 • autoalarm nom. m - autoalarm
 • autobiografia nom. f - autobiografia
 • autobiograficky adj. - autobiograficzny
 • autobura nom. f - autoalarm
 • autobus nom. m - autobus
 • autogram nom. m - autograf
 • autokar nom. m - autokar
 • automat nom. m - autokar
 • automaticky adj. - automatyczny
 • automyčka nom. f - automyjnia
 • autoporträt nom. m - autoportret
 • autor(ka) nom. m - autor(ka)
 • autorität nom. m - autorytet
 • autostop nom. m - autostop
 • autostopëc nom. m - autostopowicz
 • avans nom. m - awans
 • avansovac vb. - awansować
 • aventur nom. m - awantura
 • avaria nom. f - awaria
 • avarionny adj. - awaryjny
 • part. - aż

B

 • bez conj. - bez
 • bëz nom. m - bez (kwiat)
 • brega nom. f - kopalnia

C

 • cepac vb. - rzucać
 • cepnúc vb. - rzucić
 • cera nom. f - córka
 • cukerna nom. f - cukiernia
 • cukër nom. m - cukier
 • cukrovna nom. f - cukrownia

Č

 • čej nom. f - herbata
 • čejarna nom. f - herbaciarnia

D

 • dlugost nom. f - długość
 • drimac vb - trzymać
 • drimava nom. f - państwo
 • droma nom. f - marzenie
 • dromac vb. - marzyć

E

F

 • forvarder nom. m - ciągnik nasiębierny

G

H

I

J

K

 • kava nom. f - kawa (ziarna, mielona, produkt)
 • kavarna nom. f - kawiarnia
 • kofi col. nom. n - kawa (napój kawowy, kawa z mlekiem)
 • komputër nom. m - komputer
 • krava nom. f - krowa
 • kriminalnik col. nom. m - złoczyńca, przestępca
 • kukurica nom. f - kukurydza
 • kvet nom. m - kwiat
 • kvetarna nom. f - kwiaciarnia

L

 • litera nom. f - litera
 • literatur nom. m - literatura

M

 • matka nom. f - matka
 • mesto nom. n - miasto
 • mir nom. m - pokój (bezwojnie)
 • most nom. m - most
 • možnost nom. f - możliwość

N

 • napad nom. m - napaść

O

Ô

 • ôsobnost nom. f - osobliwość
 • ôzbrojeny adj. - zbrojny

P

 • pero nom. n - pióro
 • pisce nom. n - ryba
 • pivo nom. n - piwo
 • pivarna nom. n - piwiarnia
 • púpëk nom. m - pępek
 • pytac (sä) vb. - pytać (się)
 • pytak nom. m - pytanie

R

 • radost nom. f - radość
 • rapca nom. f - praca
 • rapcovac vb. - pracować
 • rapcovnica nom. f - pracownica
 • rapcovnik nom. m - pracownik
 • republik nom. m - republika
 • rucic vb. - cofać
 • rudnica nom. f - kopalnia
 • ruš nom. m - ruch

S

 • serdce nom. n - serce
 • spik nom. m - spisek
 • spolplemenëc nom. m - współplemieniec
 • stägac vb. - pobierać, ściągać
 • strela nom. f - strzała
 • sväta krava f - święta krowa
 • sväty adj. - święty
 • svet nom. m - świat

T

U

 • ucekac vb. - uciekać

V

 • večny adj. - wieczny
 • vedzma nom. f - wiedźma
 • vlasta nom. f. - własciwość
 • vlastnost nom. f - własność
 • vypnúc vb. - wyłączyć

Z

 • zacmeni nom. n - zaćmienie
 • zapnúc vb. - włączyć
 • zapomenúc vb. - zapomnieć
 • zbytëk nom. m - odpoczynek
 • znama nom. f - wiadomość
 • zprava nom. f. - wiadomość, informacja
 • zresta nom. f - odpoczynek
 • zlato nom. n - złoto
 • zlaty adj. - złoty

Ž

 • žena nom. f - kobieta
 • žerav nom. f - żuraw
 • život nom. m - życie
 • živy adj. - żywy