Słownik cerkiewnosłowiański

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Słownik ma na celu stworzenie i zgromadzenie cerkiewnosłowiańskich neologizmów, aby dostosować ten język do opisu dzisiejszego świata.


Бб

 • бездержа́вїе - anarchia, anarchizm
 • бездержа́вный - anarchiczny
 • безде́ржецъ - anarchia
 • безде́ржица - anarchista

Вв

Гг

 • гре́ческїй - grecki
 • гре́чинъ - Grek

Єє

 • є҆динодержа́вїе - monarchia, monarchizm
 • є҆динодержа́вный - monarchiczny
 • є҆диноде́ржецъ - monarcha
 • є҆диноде́ржица - monarchini

Зз

 • землемѣ́рїе - geometria
 • землеѻписа́нїе - geografia

Ѕѕ

 • ѕвѣзда́ - gwiazda
 • ѕвѣздозако́нїе - astronomia
 • ѕвѣздозако́нникъ - astronom
 • ѕвѣздосло́въ - astrolog
 • ѕвѣздосло́вїе - astrologia
 • ѕловѣ́рїе - herezja
 • ѕловѣ́рникъ - heretyk
 • ѕлодѣ́й - przestępca
 • ѕѣ́лый - silny
 • ѕѣлѡ́ - bardzo

Кк

 • крестосло́вица - krzyżówka (słowna)

Нн

 • народодержа́вїе - d*mokracja
 • народодержа́вный - d*mokratyczny
 • народоде́ржецъ - d*mokrata
 • народоде́ржица - d*mokratka
 • нѣме́ческїй - niemiecki
 • нѣ́мка - Niemka
 • нѣ́мчинъ - Niemiec

Рр

 • разнобу́квица - pangram

Сс

 • самодержа́вїе - autokracja, autokratyzm
 • самодержа́вный - autokratyczny
 • самоде́ржецъ - autokrata, despota
 • самоде́ржица - autokratka, despotka