Słownik języka najwyszepolskiego

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Słownik języka najwyszepolskiego Słowník náwyszepolszczyzny

Aa

Bb

 • Bosna, -y - 1) Bośnia.

Cc

 • cárz, -árza - 1) car ruski, 2) sułtan, 3) cesarz konstantynopolitański.
 • Cárzygród, -odu - 1) Konstantynopol.
 • Cárzygrodský - 1) konstantynopolitański.
 • cásárz, -arza - 1) cesarz, 2) monarcha muzułmański.

Ćć

CZcz

 • czecheł, -chła - 1) koszula płócienna.
 • czýsmiø, -enie - 1) cyfra.
 • czýsmienný - 1) cyfrowy.

Dd

 • dóm, -omu - 1) dom, budynek mieszkalny, 2) budynek instytucji, 3) rodzina, ognisko domowe, 4) ród.
 • Dunín, -ina, Duni - 1) Duńczyk.
 • Dunínka, -y - 1) Dunka.
 • Duń, -i - 1) Dania.
 • duńský - 1) duński.

Gg

 • Grzczýn, -yna, Grzcy - 1) Grek.
 • grzecký - 1) grecki, 2) helleński.

CHch

 • Charwát, -a - 1) Chorwat.
 • charwátský - 1) chorwacki.
 • Charwáty, -t - 1) Chorwacja.

Ii

 • i - 1) i, oraz.

Jj

Kk

Ll

Łł

 • Łobie, -ia - 1) Łaba.
 • łokeć, -kcia, -kcie, -ket - 1) łokieć, 2) łokieć (jednostka miary).

Mm

 • miedźwiádek, -dka - 1) niedźwiadek, mały niedźwiedź.
 • miedźwiédź, -edzia - 1) niedźwiedź.

Nn

 • niebiesský - 1) niebiański.
 • niebo, -a, -biosa, -biós - 1) sklepienie niebieskie, 2) raj, królestwo niebieskie.
 • Niemiec, -mca - 1) Niemiec.
 • niemieczský - 1) niemiecki.
 • Niemka, -y - 1) Niemka.

Oo

Pp

 • písmiø, -enie - 1) litera.

Rr

RZrz

Ss

 • Sasín, -ina, -i - 1) Saksończyk.
 • Sasínka, -y - 1) Saksonka.
 • saský - 1) saski, saksoński.
 • Saś, -i - 1) Saksonia.
 • Sirzbín, -ina, -i - 1) Serb, 2) Serbołużyczanin.
 • Sirzbínka, -y - 1) Serbka, 2) Serbołużyczanka.
 • Sirzbský - 1) serbski.
 • sirzdce, -a, -a, -dziec - 1) serce.
 • sirzdzieczný - 1) serdeczny.
 • Słowáczka, -y - 1) Słowaczka
 • Słowáczsczyzna, -y - 1) Słowacja.
 • słowáczský - 1) słowacki.
 • Słowák, -a - 1) Słowak.
 • Słowieniec, -ńca - 1) Słoweniec.
 • Słowieńska, -y - 1) Słowenia.
 • słowieńský - 1) słoweński
 • sýn, -yna - 1) syn, dziecko płci męskiej.

Ww

 • warník, -a - 1) bojler.
 • wiesiołý - 1) wesoły, szczęśliwy.
 • włoda, -y - 1) panowanie, władza.
 • włodyczstwo, -a - 1) władza, władztwo.
 • włodyka, -y - 1) władca, 2) zarządca.
 • włostný - 1) własny, 2) prawowity.
 • włość, -i - 1) ziemia, państwo, 2) prowincja.
 • włości, włodø, włodziesz - 1) władać, sprawować władzę.
 • Wojewodzina, -y - 1) Wojwodina.

Zz

 • Záchełmié, -iá - 1) Hercegowina.