Słownik języka sandyjskiego

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Słownik języka Sandyjskiego

skróty:
niereg. - niereularny
m - rodzaj męski
f - rodzaj żeński

Sandyjsko - polski

 1. aerretug f - przysłówek niereg.
 2. aerretugé - przysłówkowy
 3. akt - osiem
 4. akté - ósmy
 5. aller niereg - iść
 6. anboran f - dłoń
 7. antarkt m - południe
 8. antarkté - południowy
 9. apel m - jabłko
 10. arkté - północny
 11. avver - spacerować
 12. bereh f - brzeg niereg.
 13. blona m - kłącze
 14. bonité - wietrzny
 15. boroda m - broda niereg.
 16. cancer m nowotwór
 17. canceran m - hospicjum
 18. catchet f - biust
 19. chamlunir - milczeć
 20. chirna m - ziarno
 21. chtau - co
 22. chtil m - pilarka niereg.
 23. chuler - bić
 24. chute m - but
 25. chyder - trenować
 26. cipet m - ołówek niereg.
 27. con m - kogut
 28. cron f - kredka
 29. crys m - pies
 30. dar f - zdrowie
 31. defen m - obrona
 32. destłar f - przyjaźń
 33. devi f - bogini
 34. devos m - Bóg, bóstwo
 35. dragon m - smok niereg.
 36. driftar - ślizgać
 37. dub m - dąb
 38. dupa - po
 39. eatié - miły
 40. ester niereg. - być
 41. et - i
 42. eu - ja
 43. falken m - opona
 44. fouckau f - kapelusz
 45. foumau f - płomień
 46. fugu m - najeżka
 47. gae m - stolec, kał
 48. gelon m - próba
 49. gelonir niereg - próbować
 50. gena f - kobieta
 51. glampain m - podłoga
 52. glaner - czytać
 53. glut m - klej
 54. guller niereg. - pić (alkohol)
 55. gullist m - pijak
 56. gullisté f - pijaczka
 57. guterrea - f - przymiotnik
 58. guvné - główny
 59. haber nierg. - mieć
 60. hnizdau f - gniazdo
 61. holova f - głowa
 62. honk m - samochód
 63. honker - jeździć samochodem
 64. honkist m - kierowca (mężczyzna) niereg.
 65. honkisté f - kierowca (kobieta)
 66. hruxka f - gruszka
 67. huju m - koń
 68. hungré - głodny
 69. il - on
 70. illa - ona
 71. ille - oni, one
 72. iran m - żelazo
 73. isar - myśleć
 74. istravas f - potok
 75. jadé f - trucizna
 76. jagé - jej
 77. jardin f - ogród
 78. jardiner - pracować (w ogrodzie)
 79. jardiné - ogrodowy
 80. jardinist m - ogrodnik (mężczyzna)
 81. jardinisté f - ogrodnik (kobieta)
 82. jegé - jego
 83. jetau - ten, ta, to
 84. jetchir - błyszczeć
 85. kalbea m - język, mowa
 86. kibel f - dom niereg
 87. kixeł m - nos
 88. kouch f - imię
 89. kupre m - tyłek, dupa
 90. kurwurozjum f - miedź
 91. lacheln m - penis
 92. lapiduch f - popołudnie
 93. leger - leżeć
 94. lenir - biec
 95. lid m - lód
 96. lypea f - lipa
 97. madir - krzyczeć
 98. maistea f - mgła
 99. mama - jedenaście
 100. marta f - śmierć
 101. mauza f - mysz
 102. meja m - granica
 103. melina f - spotkanie
 104. mié - mój
 105. mineta f - minuta
 106. mira f - miara
 107. miram m - jedzenie
 108. miramir - jeść
 109. molokau f - mleko
 110. mongau f - poranek
 111. mylau f - mydło niereg.
 112. ne [nε] - nie
 113. nitch f - noc
 114. noune f - południe (pora dnia)
 115. nous - my
 116. nousè - nasz
 117. odin - jeden
 118. olen m - jeleń
 119. ollie m - deskorolka
 120. osté - wschodni
 121. ostrov f - wyspa
 122. pachidau f - śpiew
 123. paintea m - słownik
 124. penisir - mówić
 125. pfefeir m - pieprz
 126. pjat - pięć
 127. pompielaque - kiedy, gdy
 128. portksu - m tlmn. - spodnie
 129. pricota f - morela
 130. pudré - różowy
 131. purdeilla m - oparcie
 132. rajobie m - akumulator
 133. ratouxka m - dinozaur
 134. rut m - zboże
 135. sabat f - sobota
 136. sadolin f - jezioro
 137. sakura f - wiśnia
 138. saltau f - sól
 139. sandyjour f - pocałunek
 140. sáiébut m - burza
 141. segh - teraz
 142. seks - sześć
 143. sinau m - siano
 144. skoubasu tlmn. - włosy
 145. snih m - śnieg
 146. sonerau f - wzruszenie
 147. sparaité f - dusza
 148. stolec m - krzesło
 149. svitchka f - świeca
 150. tajé m - dzień, doba
 151. tchełavieque m - człowiek
 152. tchesna m - czereśnia
 153. tchetchka m - podróż
 154. tu - ty
 155. tué - twój
 156. tumaque m - borsuk
 157. tupa f - sposób
 158. tusk f - wieszak
 159. tyg - też
 160. ulfourainn f - krewetka
 161. veatrea m - ognisko
 162. vedraria f - żłobek
 163. verdir niereg - chcieć
 164. viez m - wóz
 165. vir m - mężczyzna
 166. vous - wy
 167. vousé - wasz
 168. vudau f - woda
 169. xausasé - suchy
 170. xi - jeśli
 171. xirlie m - alfabet
 172. xkryflir - pisać
 173. zapadé - zachodni
 174. zebiete m - wieczór
 175. zoube m - ząb

Polsko - sandyjski

 1. akumulator - rajobie
 2. bić - chuler
 3. biec - lenir
 4. błyszczeć - jetchir
 5. bogini - devi
 6. borsuk - tumaque
 7. Bóg - devos
 8. bóstwo - devos
 9. broda - boroda niereg.
 10. brzeg - bereh niereg.
 11. but - chute
 12. być - niereg. ester
 13. chcieć - verdir
 14. co - chto
 15. czereśnia - tchesnia
 16. człowiek - tchełavieque
 17. dąb - dub
 18. deskorolka - ollie
 19. dinozaur - raptouxka
 20. dłoń - anboran
 21. dom - kibel
 22. dupa - kupre
 23. gniazdo - hnizdau
 24. głowa - holova
 25. główny - guvné
 26. granica - meja
 27. gruszka - hruxka
 28. hospicjum - canceran
 29. i - et
 30. imię - kouch
 31. iść niereg. - aller
 32. ja - eu
 33. jabłko - apel
 34. jeden - odin
 35. jego - jegé
 36. jej - jagé
 37. jeleń - olen
 38. język - kalbea niereg (mowa)
 39. kał - gae
 40. kapelusz - fouckau
 41. kierowca - honkist (mężczyzna)niereg, honkisté (kobieta)
 42. klej  - glut
 43. kłącze - blona
 44. kobieta - gena
 45. koń - huju
 46. kredka - cron
 47. krewetka - ulfourainn
 48. krzesło - stolec
 49. krzyczeć - madir
 50. leżeć - leger
 51. lipa - lypea
 52. lód - lid
 53. mężczyzna - vir
 54. mgła - maistea
 55. miara - mira
 56. mieć - haber
 57. miedź - kurwurozium
 58. milczeć - chamlunir
 59. miły - eatié
 60. minuta - mineta
 61. mleko - molokau
 62. morela - pricota
 63. mowa - kalbea niereg
 64. mój - mié
 65. mówić - penisir
 66. my - nous
 67. mydło - mylau niereg
 68. mysz - mauza
 69. najeżka - fugu
 70. nasz - nousé
 71. nie - ne
 72. noc - nitch
 73. obrona - defen
 74. ognisko - veatrea
 75. ogród - jardin, jardiner (pracować w)
 76. ołówek - cipet niereg
 77. on - il
 78. ona - illa
 79. one - ille
 80. oni - ille
 81. oparcie - purdeilla
 82. opona - falken
 83. osiem - akt
 84. ósmy akté
 85. penis - lacheln
 86. pić - guller (alkohol)
 87. pieprz - pfefeir
 88. pies m crys
 89. pięć - pjat
 90. pijaczka - gullisté
 91. pijak - gullist
 92. pilarka - chtil
 93. płomień - foumau
 94. po - dupa
 95. pocałunek - sandyjour
 96. podróż - tchetchka
 97. południe - noune (pora dnia), antarkt (kierunek świata)
 98. południowy - antarkté
 99. poranek - mongau
 100. próba - gellon niereg
 101. próbować - gellonir
 102. przecinać - chtilir (pilarką) niereg
 103. przyjaźń - destłar
 104. przymiotnik - guterrea
 105. przysłówek - aerretug niereg.
 106. przysłówkowy aerretugé
 107. potok - istravas
 108. samochód - honk, honker (jeździć)
 109. słownik - paintea
 110. smok - dragon niereg
 111. sobota - sabat
 112. sól - saltau
 113. spodnie - portksu
 114. spotkanie - melina
 115. stolec - gae
 116. ślizgać - driftar
 117. śmierć - marta
 118. ta - jetau
 119. ten - jetau
 120. też - tyg
 121. to - jetau
 122. trenować - chyder
 123. trucizna - jadéd
 124. twój - tué
 125. ty - tu
 126. tyłek - kupre
 127. wasz - vousé
 128. wiśnia - sakura
 129. woda - vudau
 130. wóz - viez
 131. wy - vous
 132. wyspa - ostrov
 133. wzruszenie - sonerau
 134. zboże - rut
 135. zdrowie - dar
 136. żelazo - iran
 137. żłobek - vedraria