Słownik języka sandyjskiego

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Słownik języka Sandyjskiego

skróty:
niereg. - niereularny
m - rodzaj męski
f - rodzaj żeński

Sandyjsko - polski

 1. ad - do
 2. aepmol m - kredyt (hipoteczny)
 3. aerretug f - przysłówek niereg.
 4. aerretugé - przysłówkowy
 5. akt - osiem
 6. akté - ósmy
 7. aller niereg - iść
 8. amor f - miłość
 9. an - na
 10. anboran f - dłoń
 11. antarkt m - południe
 12. antarkté - południowy
 13. apel m - jabłko
 14. arkté - północny
 15. avver - spacerować
 16. banque m - bank
 17. basonian m - łódź
 18. basonianist m - sternik
 19. bereh f - brzeg niereg.
 20. blona m - kłącze
 21. bonité - wietrzny
 22. boroda m - broda niereg.
 23. cancer m nowotwór
 24. canceran m - hospicjum
 25. catchet f - biust
 26. chamlunir - milczeć
 27. chirna m - ziarno
 28. chtau - co
 29. chtil m - pilarka niereg.
 30. chuler - bić
 31. chute m - but
 32. chyder - trenować
 33. cipet m - ołówek niereg.
 34. con m - kogut
 35. cormaque f - klasztor
 36. cracambele m - ogórek
 37. crynitsa f - źródło
 38. cron f - kredka
 39. crys m - pies
 40. culma m - wędka
 41. dar f - zdrowie
 42. defen m - obrona
 43. desoir f - krowa
 44. destłar f - przyjaźń
 45. devi f - bogini
 46. devos m - Bóg, bóstwo
 47. dragon m - smok niereg.
 48. driftar - ślizgać
 49. dub m - dąb
 50. dupa - po
 51. eatié - miły
 52. ester niereg. - być
 53. et - i
 54. eu - ja
 55. falken m - opona
 56. fouckau f - kapelusz
 57. foumau f - płomień
 58. fugu m - najeżka
 59. gae m - stolec, kał
 60. gelon m - próba
 61. gelonir niereg - próbować
 62. gena f - kobieta
 63. gillka m - żyłka
 64. glampain m - podłoga
 65. glaner - czytać
 66. glut m - klej
 67. guller niereg. - pić (alkohol)
 68. gullist m - pijak
 69. gullisté f - pijaczka
 70. guterrea - f - przymiotnik
 71. guvné - główny
 72. haber nierg. - mieć
 73. hnizdau f - gniazdo
 74. holova f - głowa
 75. honque m - samochód
 76. honker - jeździć samochodem
 77. honkist m - kierowca (mężczyzna) niereg.
 78. honkisté f - kierowca (kobieta)
 79. hruxka f - gruszka
 80. huju m - koń
 81. hungré - głodny
 82. il - on
 83. illa - ona
 84. ille - oni, one
 85. iran m - żelazo
 86. isar - myśleć
 87. istravas f - potok
 88. jadé f - trucizna
 89. jagé - jej
 90. jardin f - ogród
 91. jardiner - pracować (w ogrodzie)
 92. jardiné - ogrodowy
 93. jardinist m - ogrodnik (mężczyzna)
 94. jardinisté f - ogrodnik (kobieta)
 95. jegé - jego
 96. jetau - ten, ta, to
 97. jetchir - błyszczeć
 98. jillka f - żmija
 99. kak - jak
 100. kalbea m - język, mowa
 101. kaerete f - serce
 102. keíza f - ser
 103. kibel f - dom niereg
 104. kixeł m - nos
 105. koterrea f - haczyk (wędkarski)
 106. kouch f - imię
 107. kupre m - tyłek, dupa
 108. kurwurozjum f - miedź
 109. lacheln m - penis
 110. lapiduch f - popołudnie
 111. leger - leżeć
 112. lenir - biec
 113. lerien m - kredyt (samochodowy)
 114. lesburn m - syn
 115. lid m - lód
 116. lompea f - kredyt (konsumpcyjny)
 117. lypea f - lipa
 118. madir - krzyczeć
 119. maistea f - mgła
 120. mama - jedenaście
 121. marta f - śmierć
 122. mauza f - mysz
 123. meja m - granica
 124. melina f - spotkanie
 125. mié - mój
 126. mineta f - minuta
 127. mira f - miara
 128. miram m - jedzenie
 129. miramir - jeść
 130. molokau f - mleko
 131. mongau f - poranek
 132. moré - wiele
 133. mylau f - mydło niereg.
 134. ne [nε] - nie
 135. nitch f - noc
 136. noune f - południe (pora dnia)
 137. nous - my
 138. nousè - nasz
 139. odin - jeden
 140. olen m - jeleń
 141. ollie m - deskorolka
 142. osté - wschodni
 143. ostrov f - wyspa
 144. pachidau f - śpiew
 145. paileá m - spławik
 146. paintea m - słownik
 147. penisir - mówić
 148. pfefeir m - pieprz
 149. pieptchyque - m - przynęta
 150. pjat - pięć
 151. pompielaque - kiedy, gdy
 152. portksu - m tlmn. - spodnie
 153. pricota f - morela
 154. puclaeg m - tarcza
 155. pudré - różowy
 156. purdeilla m - oparcie
 157. rajobie m - akumulator
 158. ratouxka m - dinozaur
 159. reateque m - szczur
 160. reba f - ryba
 161. rebist m - wędkarz
 162. ricau f - pragnienie
 163. rut m - zboże
 164. sabat f - sobota
 165. sadolin f - jezioro
 166. sakura f - wiśnia
 167. saltau f - sól
 168. sandyjour f - pocałunek
 169. sáiébut m - burza
 170. segh - teraz
 171. seks - sześć
 172. sinau m - siano
 173. skoubasu tlmn. - włosy
 174. snih m - śnieg
 175. sonerau f - wzruszenie
 176. sparaité f - dusza
 177. stella f - gwiazda
 178. stolec m - krzesło
 179. svitchka f - świeca
 180. tiá - tak
 181. tajé m - dzień, doba
 182. tchełavieque m - człowiek
 183. tchesna m - czereśnia
 184. tchetchka m - podróż
 185. terdelir - przybliżać się niereg.
 186. tipir - polegać
 187. tu - ty
 188. tué - twój
 189. tumaque m - borsuk
 190. tupa f - sposób
 191. tusk f - wieszak
 192. tyg - też
 193. ulfourainn f - krewetka
 194. una f - dotyk
 195. veatrea m - ognisko
 196. vedraria f - żłobek
 197. verdir niereg - chcieć
 198. viez m - wóz
 199. vir m - mężczyzna
 200. vous - wy
 201. vousé - wasz
 202. vudau f - woda
 203. worchipar f - wielbić
 204. wretonau f - kołowrotek
 205. xausasé - suchy
 206. xi - jeśli
 207. xirlie m - alfabet
 208. xkryflir - pisać
 209. xtarke m - siła, moc
 210. zapadé - zachodni
 211. zebiete m - wieczór
 212. zeculen f - wdowa
 213. zoube m - ząb

Polsko - sandyjski

 1. akumulator - rajobie
 2. bank - banque
 3. bić - chuler
 4. biec - lenir
 5. błyszczeć - jetchir
 6. bogini - devi
 7. borsuk - tumaque
 8. Bóg - devos
 9. bóstwo - devos
 10. broda - boroda niereg.
 11. brzeg - bereh niereg.
 12. but - chute
 13. być - niereg. ester
 14. chcieć - verdir
 15. co - chto
 16. czereśnia - tchesnia
 17. człowiek - tchełavieque
 18. dąb - dub
 19. deskorolka - ollie
 20. dinozaur - raptouxka
 21. dłoń - anboran
 22. do - ad
 23. dom - kibel
 24. dotyk - una
 25. dupa - kupre
 26. dusza - sparaité
 27. gniazdo - hnizdau
 28. głowa - holova
 29. główny - guvné
 30. granica - meja
 31. gruszka - hruxka
 32. gwiazda - stella
 33. haczyk - koterrea (wędkarski)
 34. hospicjum - canceran
 35. i - et
 36. imię - kouch
 37. iść niereg. - aller
 38. ja - eu
 39. jabłko - apel
 40. jak - kak
 41. jeden - odin
 42. jego - jegé
 43. jej - jagé
 44. jeleń - olen
 45. język - kalbea niereg (mowa)
 46. kał - gae
 47. kapelusz - fouckau
 48. kierowca - honkist (mężczyzna)niereg, honkisté (kobieta)
 49. klasztor - cormaque
 50. klej  - glut
 51. kłącze - blona
 52. kobieta - gena
 53. kołowrotek - wretonau
 54. koń - huju
 55. kredka - cron
 56. kredyt - lompea (konsumpcyjny), aepmol (hipoteczny), lerien (samochodowy)
 57. krewetka - ulfourainn
 58. krowa - desoir
 59. krzesło - stolec
 60. krzyczeć - madir
 61. leżeć - leger
 62. lipa - lypea
 63. lód - lid
 64. łódź - basonian
 65. mężczyzna - vir
 66. mgła - maistea
 67. miara - mira
 68. mieć - haber
 69. miedź - kurwurozium
 70. milczeć - chamlunir
 71. miłość - amor
 72. miły - eatié
 73. minuta - mineta
 74. mleko - molokau
 75. moc - xtarke
 76. morela - pricota
 77. mowa - kalbea niereg
 78. mój - mié
 79. mówić - penisir
 80. my - nous
 81. mydło - mylau niereg
 82. mysz - mauza
 83. na - an
 84. najeżka - fugu
 85. nasz - nousé
 86. nie - ne
 87. noc - nitch
 88. obrona - defen
 89. ognisko - veatrea
 90. ogórek - crakambele
 91. ogród - jardin, jardiner (pracować w)
 92. ołówek - cipet niereg
 93. on - il
 94. ona - illa
 95. one - ille
 96. oni - ille
 97. oparcie - purdeilla
 98. opona - falken
 99. osiem - akt
 100. ósmy akté
 101. penis - lacheln
 102. pić - guller (alkohol)
 103. pieprz - pfefeir
 104. pies m crys
 105. pięć - pjat
 106. pijaczka - gullisté
 107. pijak - gullist
 108. pilarka - chtil
 109. płomień - foumau
 110. po - dupa
 111. pocałunek - sandyjour
 112. podróż - tchetchka
 113. polegać - tipir
 114. południe - noune (pora dnia), antarkt (kierunek świata)
 115. południowy - antarkté
 116. poranek - mongau
 117. pragnienie - ricau
 118. próba - gellon niereg
 119. próbować - gellonir
 120. przecinać - chtilir (pilarką) niereg
 121. przybliżać się - terdelir
 122. przyjaźń - destłar
 123. przymiotnik - guterrea
 124. przysłówek - aerretug niereg.
 125. przysłówkowy aerretugé
 126. potok - istravas
 127. przynęta - pieptchyk
 128. ryba - reba
 129. samochód - honk, honker (jeździć)
 130. ser - keíza
 131. serce - kaerete
 132. siła - xtarke
 133. słownik - paintea
 134. smok - dragon niereg
 135. sobota - sabat
 136. sól - saltau
 137. spławik - pailleá
 138. spodnie - portksu
 139. spotkanie - melina
 140. sternik - basonianist
 141. stolec - gae
 142. syn - lesburn
 143. szczur - reateque
 144. ślizgać - driftar
 145. śmierć - marta
 146. ta - jetau
 147. tak - tiá
 148. tarcza - puclaeg
 149. ten - jetau
 150. też - tyg
 151. to - jetau
 152. trenować - chyder
 153. trucizna - jadéd
 154. twój - tué
 155. ty - tu
 156. tyłek - kupre
 157. wasz - vousé
 158. wdowa - zeculen
 159. wędka - culma
 160. wędkarz - rebist
 161. wielbić - worchipar
 162. wiele - moré
 163. wiśnia - sakura
 164. woda - vudau
 165. wóz - viez
 166. wy - vous
 167. wyspa - ostrov
 168. wzruszenie - sonerau
 169. zboże - rut
 170. zdrowie - dar
 171. źródło - crynitsa
 172. żelazo - iran
 173. żłobek - vedraria
 174. żmija - jillka
 175. żyłka gillka