Słownik języka starogolędzkiego

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Aa

 • ainas, num. - jeden
 • akas, m. - oko
 • akunan, n. - okno
 • alu, n. - kwas chlebowy
 • anas, pn. - tamten, ów
 • anis, m. - wąż
 • anžus, adj. - wązki
 • ašis, f. - oś
 • ašvas, m. - ogier, samiec konia
 • austā, n. - usta
 • aušas, m. - ucho
 • avas, pn. - ów, onen
 • , pn. - ja
 • ažaran, n. - jezioro
 • ažun, pn. - ja

Bb

 • bajāris, m. - bojarzyn, arystokrata
 • bartā, f. - broda
 • bartātas, adj. - brodaty
 • beržā, f. - brzoza
 • bitiā, f. - pszczoła
 • blušā, f. - pchła
 • bōbā, f. - 1) babka, 2) baba, stara kobieta
 • branas, m. - bród
 • brantus, adj. - ciężki

Čč

 • čautā, f. - skóra
 • čelis, m. - kolano
 • čēsmas, m. - czas
 • četūriai, num. - cztery
 • čintas, m. - dziecko, potomek
 • čirkūs, f. - cerkiew
 • čīstas, adj. - czysty
 • čitas, adj. - inny
 • čirvis, m. - robak
 • Čūtis, m. - Fin, członek plemion fińskich

Ee

Gg

 • Galindis, m. - Golędzianin
 • galvā, f. - głowa
 • gartas, m. - ogród; zagroda
 • glānus, adj. - gładki

Ii

Jj

 • jaunas, adj. - młody
 • jeknā, f. - wątroba
 • jenā, f. - kobieta
 • jinkaris, f. - kotwica
 • jis, pn. - on
 • jīvas, adj. - żywy
 • jugan, n. - jarzmo
 • jūs, pn. - wy (pluralne)

Kk

 • kaimas, m. - wieś
 • kainā, f. - cena
 • kanā, pn. - kiedy
 • kas, pn. - kto, co
 • katas, pn. - kto
 • kaukā, f. - hak
 • kaulas, m. - kość
 • Kazāčis, m. - Kozak, Rusin z Południa
 • klēbas, m. - chleb
 • kōšā, f. - kasza
 • krājas, m. - granica
 • krēslan, n. - krzesło
 • krīlas, m. - skrzydło
 • kristas, m. - krzyż
 • Krīvis, m. - Krywiczanin, Rusin z Zachodu
 • krūs, f. - krew
 • kūkas, m. - kij
 • kur, pn. - gdzie
 • kvastas, m. - ogon
 • kvarstas, m. - krzak, krzew

Ll

 • laivas, adj. - lewy
 • laukas, m. - pole
 • lenus, m. - lód
 • linžūs, f. - język
 • liznan, n. - gniazdo

Mm

 • maltas, m. - młot
 • Maskūs, f. - Moskwa
 • māžas, adj. - mały
 • Mečaris, m. - Mordwin
 • median, n. - las
 • menu, n. - miód
 • mēnsan, n. - mięso
 • mes, pn. - my (pluralne)
 • miglā, f. - mgła
 • mintis, m. - myśl

Nn

 • nagā, f. - noga
 • nagutis, m. - paznokieć
 • namas, m. - dom
 • nangu, n. - niebo
 • nantis, m. - ząb
 • nāsas, m. - nos
 • natis, f. - noc
 • ne, part. - nie
 • nēst, part. - nie
 • nešnas, adj. - prawy
 • nōnā, f. - mąka
 • nūmas, m. - dym
 • nuvō, num. - dwa

Ōō

 • ō - conj. - a, lecz

Pp

 • pamintis, m. - pomysł
 • papas, m. - pop
 • pētā, f. - stopa
 • peilis, m. - nóż
 • penčai, num. - pięć
 • pernaujas, adj. - wielki, olbrzymi
 • pilvas, m. - wnętrzności, trzewia
 • piršis, f. - pierś
 • pīvas, n. - piwo
 • plaukas, m. - włos
 • pulkas, m. - wojsko
 • putis, f. - ptak

Rr

 • ragas, m. - róg
 • rankā, f. - ręka

Ss

 • sabākā, f. - psica, suka
 • sēmō, n. - nasiono
 • sneigas, m. - śnieg
 • snusas, f. - synowa
 • Spalīnis, m. - Sarmata, Irańczyk
 • spalūs, f. - pióro
 • strēnas, m. - biodro
 • stulpas, m. - słup
 • sūnus, m. - syn
 • supnas, m. - sen
 • sūras, m. - ser

Šš

 • šambas, m. - piła
 • šān, pn. - tutaj
 • šansis, m. - gęś (samiec)
 • šausas, adj. - suchy
 • šentis, m. - zięć
 • šēr, n. - serce
 • šis, pn. - ten
 • šō, m. - pies (samiec)
 • šūs, f. - ryba
 • švēris, m. - zwierzę

Tt

 • tān, pn. - tam
 • tankus, adj. - gęsty
 • tas, pn. - tamten
 • taukas, m. - tłuszcz
 • tebas, adj. - wielki, duży
 • tenvas, adj. - cienki
 • tes, pn. - wy (dualne)
 • tēvas, m. - ojciec
 • timā, f. - ciemność
 • tingus, adj. - ciężki
 • traugas, m. - przyjaciel
 • trīs, num. - trzy
 • turgus, m. - targ
 • , pn. - ty

Uu

Vv

 • vaikas, m. - dziecko
 • vainas, m. - przemoc
 • vaisis, m. - owoc
 • Vārinis, m. - Wiking
 • varmas, m. - robak
 • vēderas, m. - brzuch
 • vertenas, m. - wrzeciono
 • ves, pn. - my (dualne)
 • vilkas, m. - wilk
 • vimen, n. - imię
 • vinžas, f. - szyja
 • virstā, f. - wiorsta
 • visas, pn. - wszystek, cały
 • vōjan, n. - jajko
 • vulgas, adj. - długi
 • vunsas, adj. - krótki
 • vupiā, f. - rzeka
 • vutis, f. - wesz
 • vūtrā, f. - wydra

Zz

Žž

 • žmō, m. - człowiek