Sloueinstej Ausic

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
slojeński
sloueinstej ausic
Utworzenie: Henryk Pruthenia w 2015
Cel utworzenia: brak
Ilość mówiących ?
Sposoby zapisu: latinica
Klasyfikacja: języki indoeuropejskie
słowiańskie
południowosłowiańskie
slojeński
Kody
Conlanger–2 -
Lista conlangów


Sloueinstej ausic (wym. [sloɥæɪnçə ɔʊsɪ], język słowiański), lub język slojeński - południowosłowiański język używany w świecie Zapadki.

Alfabet i wymowa

 • Aa
 • ai

Procesy fonetyczne

 • l̩, l̩' > uo, uoi
 • r̩, r̩' > ar, air
 • zn, gn, szczelinowa+n > ʝɲ (gn)
 • ostь > øs (-os)
 • -ti > -tja [çæ]
 • ą >
  • ou (przed zwartymi)
  • ů (przed sonorną lub szczelinową, zazwyczaj przy okazji wypadnięcie szczelinowej, przed zwarto-szczelinowymi także)
 • ę > i~in (przed v, l, r, t, d); au (przed s, š)
 • ь, ъ > ė, ů (przed j, l, r, m, n)
 • ь, ъ > e, o; å przed {d, g, b}
 • ě > ei [æɪ]
 • sv, tv, kv > su, tu, cu
 • oj > oi [ø]
 • in (pod akcentem) > ɔɪ
 • o > oi [ø] (przed k, g, t', d')
 • tj, dj > sij (tji, dji) [çi]; cVj [çV]
 • vi, vě > ui, uei [ɥɪ] [ɥæɪ]
 • z > s
 • c, č, dz, dž > s (przed spółgłoskami)
 • c, č, dz, dž > c [k/s]; c(V)j
 • š, ž > s(V)j; sj
 • y > i, å~åi (akcent, długość)
 • -a, -e > -e/-i
 • -tl, -dl > lt
 • tl, dl > ld(V)j [ʝV]
 • sk > stVj [çV]

Słownictwo

suoine [swoɪn̩̩̩]

et ů [tʉ]

gnatja [ʝɲaçæ]

roukoim [roʊkɛ]

moi [mø]

moia [mɥæ]

moi [mɥi]

sueite [swæɪt]

sjėi [ʃeɪ]

sjitja [ʃiçæ]

sijtja [çiçæ]

t ade [ad]

t avnos [avnø]

ta sueisij [swæɪçi]

uicouj [ɥicoʊ]

cėjlovec [celɔvɛk]~[çelɔvɛk]

cueit [kwæɪt]

mildej [milʝ]

pinti [pɔɪnti]

uideil [ɥidæɪ]

uideile [ɥidæɪl]

uideili [ɥidæɪlə]

bitja [biçæ]

dasja [daçæ]

mocaj [mocæ]

citatja [sitaçæ]

uideijtja [ɥicæɪçæ]