Smiliit

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Pismo smiliit.PNG
Ten artykuł zawiera znaki pisma smiliit. Bez odpowiedniej czcionki <wciśnij "Download"> będziesz widzieć jedynie transliterację.

Smiliit - pismo używane przez języki krotkańskie, głównie tsoort.

W piśmie nie wyróżnia się minuskuł czy majuskuł.

Pierwsza forma pisma smiliit
Najnowsza forma pisma. Znaki zaznaczone na niebiesko są używane w innych językach krotkańskich.

Litery:

Pismo w tsoort:

a - [a]

e - [e], [ɛ]

i - [i], [j]

u - [u], [o]

ü - [ʏ], [y]

y - [ɪ], [ɨ]

o - [ɔ], [o]

l - [l]

p - [p], [b]

t - [t]

v - [f], [v]

k - [k], [g]

h - [h]

q - [ʁ]

m - [m]

n - [n]

r - [r]

s - [s] (choć kiedyś oznaczało także [ts])

z - [z]

Cyfry

0 - 0

1 - 1

2 - 2

3 - 3

4 - 4

5 - 5

6 - 6

7 - 7

8 - 8

9 - 9

! - 10

@ - 20

# - 30

$ - 40

% - 50

^ - 60

& - 70

* - 80

( - 90

Q - 100

W - 200

E - 300

R - 400

T - 500

Y - 600

U - 700

I - 800

O - 900

` - 1.000

Maal.png - 1.000.000