Szablon:CpaństwoAyu

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
  {{{czasy litera}}}  
{{{poziom tekst}}}
  {{{poziom rozwoju cyfra}}}  
{{{transliteracja nazwy państwa}}}
{{{nazwa własna państwa}}}
{{{rok}}}
{{{flaga}}} {{{herb}}}
{{{lokalizacja}}}
Πυρατανγ
Χαρακα-χιτα {{{stolica}}}
{{{głowa państwa}}} {{{władca}}}
Ιχητεομα {{{ustrój}}}
Ατυπυνα αφταρι {{{porządek prawny}}}
Γιεκαν ατυ {{{ustawa zasadnicza}}}
Ατυπυνα ο'αλα {{{zbiory praw}}}
Τηλεανα αγιανεο: {{{języki urzędowe}}}
Πυ'αλι {{{pojawienie}}}
Ρηλ {{{koniec}}}
Κοραελυν
Κιε κοραε
{{{kiedy}}}
{{{ludność całkowita}}}
Καμπια {{{etnografia}}}
Λ'κολο χοαναλυν: {{{języki}}}
Μυετο υνυ ο'α {{{średnia długość życia}}}
Γιομι
Τηλεανα γιομι {{{religia państwowa}}}
Χαρακα γιομι {{{religia dominująca}}}
Υανα υ γιομι {{{typ religii}}}
Καυτανα οτοα κου ελενελυν {{{siła wyższa}}}
Καυτανα ηνγα υ ευλοι {{{ośrodki kultu}}}
Τομο'ο υ γιομινε υρα {{{wolność wyznaniowa}}}
Χυτυκα γιομιλυν {{{inne religie}}}
Ταυανλερα νι ρεμε'ε
Ταυα έον φορονο {{{regiony}}}
Ορομοι {{{powierzchnia}}}
Ποχακα'ενε ταυα {{{klimat}}}
Ραιρε'α
Ρε'α ονον φο {{{eksport do}}}
Ονον-ρε'α μενυιλυν {{{towary eksportowe}}}
Ρε'α-φο {{{import z}}}
Ρε'α-φο μενυιλυν {{{towary importowe}}}
Ιχητεομα υ τοτομι {{{system monetarny}}}
Τοτομι {{{waluta}}}
Τοτομινε χολλεν {{{kod waluty}}}
{{{motto}}}
Ευροι
◀ {{{przed}}} {{{po}}} ▶

PARAMETRY
czasy litera
tło tekstu
czasy kolor otoczki litery
czasy kolor tła tekstu
czasy kolor tekstu
czasy litera
poziom tekst kolor
poziom tekst
czasy kolor otoczki cyfry
czasy kolor tła tekstu cyfry
poziom rozwoju kolor tekstu
poziom rozwoju cyfra
transliteracja nazwy państwa
nazwa własna państwa
rok
flaga
herb
lokalizacja
stolica
władca
ustrój
porządek prawny
ustawa zasadnicza
zbiory praw
języki urzędowe
pojawienie
koniec
ludność całkowita
kiedy
etnografia
języki
średnia długość życia
typ religii
religia państwowa
religia dominująca
typ religii
siła wyższa
ośrodki kultu
wolność wyznaniowa
inne religie
regiony
powierzchnia
klimat
towary eksportowe
eksport do
import z
towary importowe
system monetarny
waluta
kod waluty
motto
po
przed