Szablon:Kyon-kraje

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Państwo Stolica
ważniejsze miasta
Liczba ludności
Narody
Język(i) oficjalne
Języki używane
Przedstawiciel
Ustrój
Potencjał militarny Towary eksportowe Towary importowe Autor
Państwo i Związek Tangijski
ΤΗΛΕΑ ΤΑ Ι ΙΝΓΙΟΜΕΥΡΑΤΟΑ Υ ΤΑΝΓΥΑ
Tangia.png
Symbole: Kusza, maź luminescencyjna
gwiazda czteroramienna
Naratai ΝΑΡΑΤΑΙ
Kun Atla ΚΥΝ ΑΤΛΑ
Hatlangao ΧΑΤΛΑΝΓΑΟ
Tangijczycy
Mniejszości: Pinusi
Ayu
Mniejszości:
sechton
pinu
pilu
miyami
yuketon
Cesarz Związku Tangijskiego
Decyzje podejmuje rada składająca się z przedstawicieli wybranych demokratycznie lub dziedziczących władzę. W skład rady wchodzi cesarz, który nie jest związany z żadnym regionem.
+ olbrzymia i nowoczesna flota
+ optyka
+ duży procent budżetu na utrzymanie armii
+ artyleria
+ dobra defensywa
+ piśmiennictwo, kartografia
+ potęga handlowa

- słabe opanowanie broni palnej
- stałe zagrożenie konfliktami wewnętrznymi
- podatność na broń biologiczną
- strach przed przebywaniem z dala od mórz
- zależność od importu żywności
papier,
księgi,
mapy,
okręty,
drewno,
żelazo,
złoto,
szkło
żywność,
medykamenty,
czarny proch,
drewno,
szkło
Canis
5
Państwo Neššów
Dēmatocci Nešširtoħ [dɛ:ma'tottsi 'neʃʃirtoχ]
PosiadlosciNessi.PNG
Barwy handlowe:
Złote słońce otoczone czterema grotami
na białym tle
Handlowa.PNG
Barwy monarchii:
czarne słońce otoczone czterema grotami
na złotym tle

Monarchia.PNG
Melekē Nešši
Mniejszości: Narukinowie, Išti, Pelmiona Mitengów
Nešši Absolutyzm
Monarchia Dziedziczna
Nomokracja
Państwo Neszszów jest Nomokracją, zarządzaną przez Monarchę. Monarchia Neszszów jest stara i posiada własną doktrynę ideologiczną, przez co Monarcha ingeruje w niewielką część spraw. Prawo sądownicze jest spisane w tzw. Starych Zapisach i jest oparte o zasady Wiary. Prowincje są zarządzane z Fortec; każde mężczyzna płaci równy podatek. Zamorskie prowincje także są kontrolowane z Fortec. Patriarchalna budowa społeczeństwa.
+ rozbudowana flota wojskowa i handlowa
+ rozbudowany system Fortec
+ otoczone wysokimi murami Porty
+ duża baza populacyjna
+ interwencje zbrojne trwające bez ustanku na Morzach jak i w Interiorze
+ dobrze poznana Północ
+ chłonność przyjmowania wszystkich nowinek technologicznych
+ ze względu na zamknięcie Kraju duże trudności z wywiadem
+ broń palna, armaty
+ położenie geograficzne i ukształtowanie terenu
+ silna militaryzacja społeczeństwa

- trudności z ekspansją w głąb lądu
- odległości od Metropolii
- długie drogi zaopatrzeniowe
złoto i srebro,
inne kruszce,
rudy,
płody rolne,
żywność,
drewno,
meble,
futra,
rzeźby,
ubrania
barwniki,
wyroby hutnicze,
technologie
skóry i kości,
mięso,
barwniki,
drogie kamienie,
egzotyczne drewno,
technologie
Henryk Pruthenia
5
Siedmiomieście
市七 chán lāng [t͡ʃʰɑːn˦˥ lɑːŋ˧]
Miasta.png
Symbole: półksiężyc, gwiazda ośmioramienna
Zhanzhou 門 [t͡ʃʰɐn˥˩ t͡ʃʰɔːo̯˩˥]
Guangling東 [ˈgwɐŋ˧lɪŋ˥˩]
Xiapcheng州 [ɕɑːp˩˥t͡ʃʰɛːŋ˥˩]
Qin miejscy
Mniejszości: Qin nomadyczni, inne
Qin
Mniejszości:
własne języki
Siedmiu Królów
Siedmiomieście jest konfederacją wspólnie rządzonych miast, z których każde wysyła do największego z nich swojego reprezentanta — Króla. Królowie podejmują decyzje wspólnie.
+ inżynieria dróg i mostów
+ piśmiennictwo, kartografia, papier
+ rozwinięta optyka
+ proch, armaty, petardy
+ skuteczność obronna
+ potęga handlowa zdolna uzależniać od siebie inne ludy i kraje
+ pionierskie badania w zakresie astronomii, chemii i fizyki, pozwalające na konstruowanie machin wojennych i ulepszenie nawigacji

- sojusz z Qin nomadycznymi słaby i uzależniony od okoliczności
- położenie geopolityczne utrudnia ekspansję
- przeludnienie
- brak stałej armii
nowe technologie,
księgi,
usługi bankowe,
papier,
towary egzotyczne i luksusowe,
meble,
srebro
szkło,
technologie wojskowe,
złoto,
farby i barwniki,
kwarc i podobne minerały
Widsið
5
Konfederacja Państw Sechtonu
ܣܚܬܘܢܝܪ ܠܟܝܬܠ [sɨħtoɲir lɨcatäl]
Secht2.jpg
Symbole: Zamek i pióro
S'xaka ܨܥܩܐ [sʕaqɑʔ] Sechtończycy
Mniejszości:
Tangijczycy
Pinusi
Sechton
Mniejszości: 15 innych
Przedstawiciele poszczególnych państw
Państwa są związane Traktatem Konfederacji. W przypadku napaści na jedno państwo, wszystkie znajdują się w stanie wojny. Szczegóły różnią się w zależności od państwa.
+ doskonała siatka wywiadowcza
+ polityka neutralności,
skarbiec innych państw
+ imponujące możliwości defensywne
+ siatka ogromnych fortec
+ doskonałe opanowanie broni palnej i artylerii
+ fantastyczne wyszkolenie armii i sił specjalnych

- złe położenie geograficzne
- słabe możliwości ofensywne
- podatność na broń biologiczną populacji
- mała liczebność wojska
usługi bankowe,
poświadczanie przysiąg,
wyroby jubilerskie,
sprzedaż technologii wojskowych,
liny
żywność,
papier,
metale i kamienie szlachetne
Canis
4
Państwo Tjevangono
Tjevangono Gìabonro
Tlàgęvranj [θʌ'gɛː.vraŋ] Thewańczycy Język thewański Radokracja
Państwa są związane Traktatem Konfederacji. W przypadku napaści na jedno państwo, wszystkie znajdują się w stanie wojny. Szczegóły różnią się w zależności od państwa.
ArturJD
4
Państwo Ludzi Pinu
Pinu Serik
Pinu.jpg
Symbole:
Komi ['kɔmi] Kilkaset ludów Pinu
Mniejszości:
Sechtończycy
Pinusi
Yuketczycy
Inni
Dialekty pinu Król lub królowa
Państwo chronione przez Tangię i Secht. Wewnętrzne sprawy reguluje monarcha o władzy formalnie absolutnej, realnie mocno ograniczonej.
+ agresja tubylców
+ teren pokryty lasami
+ walka psychologiczna, biologiczna, stosowanie toksyn

- zależność polityczna
- mała, słaba armia
- niski poziom rozwoju większości społeczeństwa
- podatność na choroby
- brak znajomości broni palnej
żywność,
drewno,
składniki medyczne
dobra luksusowe,
szkło,
wyroby hutnicze
Canis
3
Państwo Olsów
---
Olsenia.png
Barwy Monarchii:
Flaga Monarchii Olseskiej.png
Kozon ['koꞎ'onʲ] Olsowie
Mniejszości:
Tambimczycy
Szomemczycy
Kauradzi
Język olseski
Mniejszości:
tambimski
szomemski
kauradzki
Król lub Królowa
Monarchia quasi-elekcyjna. Monarcha i Zgromadzenie posiadają największe uprawnienia, władzę dopełnia Zgromadzenie Wielkie. Występuje podział władz.
+ rozwinięta siatka dróg i poczty
+ opanowanie prochu (małe i większe armaty)
+ potężna, zwrotna i szybka kawaleria
+ doskonałe łucznictwo
+ szczegółowe taktyki wojenne (z dokładnościami czasowymi)
+ mobilność
+ początki szyfrowania mechanicznego

- bardzo słabo rozwinięta flota
- oparcie taktyk wojennych o ataki dystansowe
- problemy z nawigacją morską
- nastawienie na ofensywę
żywność,
metale szlachetne,
metale lekkie,
medykamenty,
rękodzieła,
wyroby hutnicze
papier,
szkło,
kamienie szlachetne,
drewno lasów deszczowych,
towary egzotyczne i luksosowe
Pluur
5
Republika Surdu
---
Surd.png
Symbole:
Surd [surdʲ] Olsowie
Mniejszości:
Oraczycy
Język olseski
Mniejszości:
oraski
Doża
Miasto-państwo o ustroju republikańskim. Doża jest wybierany przez Radę Miejską, z którą współrządzi. Istnieje niezależne sądownictwo.
+ najlepsza flota w tej części Kyonu
+ chęć zdobywania nowych rynków
+ dobra nawigacja na morzach
+ posiada potężne fortece
+ ścisła współpraca z Olsenią

- słaba armia lądowa
- nastawienie na defensywę
- nastawienie na handel
- uzależnienie od Olsenii
usługi bankowe,
ryby,
medykamenty,
żywność,
wyroby hutnicze,
metale
Pluur
3,5
Państwo Rubanów
---
Rubania.png
Symbole:
Rĕv [r̝̊é͜èw] Rubani
Mniejszości:
Północni Rubani
Ptikpowczycy
Kuokpowczycy
i inni
Język olseski
Język rubański
Mniejszości:
północnorubański
ptikposki
kuokpaski
Król lub Królowa
Monarchia dziedziczna w unii personalnej z Olsenią. Monarcha posiada silne uprawnienia, brak centralnego parlamentu, jednak poszczególne regiony posiadają Zgromadzenia, na które władca posiada mocny wpływ. W imię monarchy Rubanią rządzi namiestnik.
+ rozbudowana flota
+ rozbudowana armia lądowa
+ umiejętność nawigowania
+ nacisk na walkę niedystansową

- średnio rozwinięta siatka dróg
- słabe fortyfikacje
- uzależnienie od Olsenii
skóry,
zioła,
drewno (w tym lasów równikowych),
materiały okrętowe,
towary luksusowe,
wyroby hutnicze,
metale,
medykamenty,
Pluur
3
Państwo Szyzenów
---
Szyszenia.png
Symbole:
Jál [jál] Szyszeni
Mniejszości:
Olsowie
Kauradzi
Tambimczycy
Język olseski
Język szyszeński
Mniejszości:
olseski
kauradzki
tambimski
Pan-Słońce
Monarchia despotyczna w unii personalnej z Olsenią. Monarcha sprawuje każdą władze, do pewnego czasu był uznawany za wcielenie Boga Słońca
+ zwrotna armia lądowa
+ rozwinięta wiedza wojskowa
+ bardzo wysoki posłuch wobec władcy

- brak floty wojskowej
- uzależnienie od Olsenii
kamienie szlachetne,
drewno,
papirus,
marmur,
zboże,
medykamenty
wyroby hutnicze,
woda pitna,
tkaniny
Pluur
3
Wuzang
出壁 [wʊ˥˩t͡sɑːŋ˩˥]
Miasta.png
Symbole: półksiężyc, ośmioramienna gwiazda, strzała
brak Qin nomadyczni:
nin tou [nɪn˥˩tɔːo̯]
ala song [ɑː˧lɑː˩˥ sɵŋ˧˦˧]
ala chi [ɑː˧lɑː˩˥ t͡ʃʰiː˩˥]
qing [t͡ɕʰɪŋ˧˦˧]
ho'ot [hɔː˥˩ɵt˥˩]
fu liu [fuː˧˦˧liːo̯˧]
heng sha [həŋ˩˥ʃɑː˧]
sip cheng [sɪp˥˩tɕɛːŋ˥˩]
tap xiao [tɐp˩˥ɕɑːo̯˩˥]
Qin Kaganat
Luźna konfederacja dziewięciu plemion nomadycznych, zamieszkujących okolice miast Siedmiomieścia. Nazwa Wuzang jest siedmiomiejskim egzonimem — plemiona same zbiorczo nazywają się jiang hot [t͡ɕɑːŋ˧˦˧hɵt˩˥] "lud nieosiadły".
+ brak stałych osad
+ mobilność
+ zaawansowane łucznictwo, łucznicy konni
+ duże zdolności mobilizacyjne

- brak stałych osad
- częściowe polityczne uzależnienie od Siedmiomieścia
- niski poziom rozwoju technologicznego
Widsið
2
Cywilizacja Enenków
Enenqili [ʔeneɴˈqili]
Szur.png
Ejin,
Ewan,
Tuwwa
Enenkowie Język enencki de iure brak,
de facto tahileowie Trzech Wielkich Tales
Cywilizacja Enencka składa się z niezależnych politycznie miastw-państw (tales) rządzonych przez mówców (tahileów);
ustrój większości państewek jest quasidemokratyczny ze znamionami oligarchii lub merytokracji.
+ dobra sieć dróg i komunikacja
+ silnie ufortyfikowane miasta
+ armia zawodowa i rodowa
+ duża mobilizacja obywateli
+ powszechne piśmiennictwo

- brak jednolitej struktury państwowej
- konflikty wewnętrzne
- prymitywna broń
- słaba i nieliczna flota
- izolacja
brak handlu zagranicznego,
sporadyczne kontakty handlowe z pustynnymi nomadami;
kultura izolowana
Spiritus
4
Republika Murów
Shionzinzi Merzia [ɕʰõ˥˧d͡ʑĩd͡ʑi˥˨ mɚ˥˧d͡ʑa˥˨]
Muria2.png
Symbole: srebrna tarcza księżyca lub głowa wilka na bladopurpurowym tle, srebrny wilk umieszczony na szczycie drzewca sztandaru
Hirra [ˈhiɾa]
Fatan [ʍaˈtɑ̃]
Murzy Język murski Konsulowie,
ambasady i gubernie
Republika z dwuizbowym parlamentem, federacja
+ nowoczesne technologie i odkrycia
+ nawigacja na morzu
+ duża, doświadczona flota
+ piśmiennictwo, kartografia
+ sieć fortów i latarń
+ armaty
+ sprawny system dowództwa i komunikacji

- niezależność polityczna wojska
- mało zawodowych żołnierzy
- niestabilność wewnętrzna
- położenie na wyspie
- konflikty zewnętrzne
technologia,
żywność,
szkło,
drewno,
papier i księgi,
towary egzotyczne (tkaniny, meble),
srebro i miedź,
mapy,
wyroby hutnicze,
proch
kruszce i metale szlachetne,
żywność,
kamień,
woda pitna,
farby i barwniki
Spiritus
5
Blablabla.png
Wielkie Imperium Ajdyniriańskie
Éxan Khshāyarvan Aydīniru
Khshayarvan mapa2.png
Symbole: Czarny ńarmad na czerwonym tle, nad nim siedem białych ośmioramiennych gwiazd; chamzhir; symbol płomienia
Djyazhoar [d͡ʑjaʐoaɾ]


Ezhid
Ḱivarā
Jazyôd
Bhaťipur
Assurhan
Śranirh

Ajdyniriańczycy
Mniejszości: Dziesiątki ludów podbitych
Język ajdyniriański
Mniejszości: inne
Khshāyar
Imperator

Ajdynir jest dziedziczną monarchią absolutną, na czele której stoi Khshāyar, uznawany za żywego boga na ziemi. Doradza mu Wielka Rada. Władza Imperatora opiera się również na państwowej propagandzie i działaniu Anûshayi Khshāyaraz, czyli wywiadu i służby bezpieczeństwa wewnętrznego. Prowincje zarządzane są przez Gubernatorów, których Imperator może dowolnie powoływać i odwoływać. Ogromny autorytet moralny posiada Siedmiu Arcykapłanów, czyli najwyżsi hierarchowie ajdyniriańskiej religii. Poza tym, o przychylność Imperatora ubiegają się również Wielkie Rody.
+ doskonałe formacje ciężkiej piechoty i ciężkiej jazdy
+ zaawansowane machiny oblężnicze
+ świetne wyszkolenie i dyscyplina
+ długa tradycja wojskowa
+ zaawansowana taktyka, strategia i sztuka dowodzenia
+ reputacja imperialnej armii jako niepokonanej
+ duża populacja państwa
+ przymusowa służba wojskowa
+ siatka dróg łącząca odległe regiony Imperium
+ potężne fortyfikacje głównych miast
+ doskonały wywiad i kontrwywiad
+ działanie propagandy państwowej
+ silna militaryzacja społeczeństwa

- zaniedbana i niedofinansowana flota
- przeludnienie głównych miast
- prawie całkowita nieobecność broni palnej
- wielkie odległości między prowincjami
perły,
tropikalne drewno,
rzeźby i meble,
ajdyniriańskie dywany,
kamień, marmur, granit
kamienie szlachetne,
złoto,
wino,
herbata,
żywność,
iḱagozh,
ayiritana,
medykamenty,
towary egzotyczne i luksusowe,
niewolnicy
metale,
szkło,
papier,
wyroby hutnicze,
barwniki,
niewolnicy
Borlach
4.5
Dżaugria
Җаүгро Дуҥӑ
Sraczka.png
Budano Будано Dżaugryjczycy Język dżaugryjski Związek Plemienny
Państwo jest zorganizowane wokół grodów plemiennych. Wiec Sześciu Plemion wybiera Księcia, który sprawuje swoją władzę dożywotnio. Poszczególne plemiona cieszą się dużą autonomią.
+ mobliność
+ dużo łuczników
+ brak organizacji państwowej sąsiadów
+ system dróg
+ zasoby pieniężne
+ częste wojny lokalne
+ obwarowane grody

- brak stałej armii
- brak jednolitego przywództwa
- brak zjednoczenia wewnętrznego
- uzależnienie od wydobywanych kruszców
- niska piśmienność
futra i mięso,
kruszce (złoto i srebro),
pieniądz,
wyroby rzemieślnicze
żywność,
towary luksusowe,
wyroby rzemieślnicze,
przedmioty sztuki,
technologie,
siła robocza
Henryk Pruthenia
2
Związek Północny
Związek Ośmiu
Osmiu.png
Inannākka Mitengowie Północni Język północnomiteński Związek Ośmiu Państw Demokratycznych
Związek ośmiu państw. Wspólne decyzje są podejmowane poprzez głosowanie Posłów. Miasta stanowią demokracje bezpośrednie, gdzie wszyscy wolni mężczyźni-obywatele moją prawo głosu. Rozporządzenia wykonują Rady Kraju.
+ mobliność
+ dobra i liczna flota
+ dobra znajomość obszaru
+ miasta posiadają stałe kontyngenty wojsk

- brak stałej armii
- brak jednolitego przywództwa
- liczne frakcje wewnętrzne
- brak zjednoczenia wewnętrznego
- uzależnienie od Państwa Neszszów
Henryk Pruthenia
4
Kadonia
ASasdas.PNG
Kadonia Mitengowie Wschodni
Mniejszości: Kadończycy
Język wschodniomiteński
Mniejszości: Język kadoński
Oligarchia
Królestwo Kadonii zarządzane jest przez Radę Arystokratyczną. Wybierają oni Naczelnego Wodza (odpowiada za armię), Wielkiego Księcia (sprawy wewnętrzne) i Wielkiego Króla (zarządzanie prowincjami, sądownictwo, prawo). Istnieje duże zróżnicowanie ludności pod względem praw: Arystokracja cieszy się pełnią praw (w większości składa się z Mitengów) a niższe warstwy są w wielu sprawach ograniczane.
Henryk Pruthenia
2.5
Lūta
Jurkas.PNG
Lūta Nagurazi
Mniejszości: Saaqmańczycy
Język naguraski
Mniejszości: Język saaqma
Republika Arystokratyczna
Wszyscy obywatele (mężczyźni szlachetnego pochodzenia) mają prawo głosować. Wybierają oni przedstawiana przez Mówców projekty prawa, podatków oraz w czasie wojny wybierają Strategów.
Henryk Pruthenia
3
Iliriōn
Dagura.PNG
Morūnšā Morunszańczycy
Mniejszości: Saaqmańczycy
Nagurazi
Język morunszański
Mniejszości: Język saaqma
Republika Arystokratyczna
Wszyscy obywatele (mężczyźni szlachetnego pochodzenia) mają prawo głosować. Wybierają oni przedstawiana przez Mówców projekty prawa, podatków oraz w czasie wojny wybierają Strategów.
Henryk Pruthenia
3
Nuapaq
Nasos.PNG
Nuapaq Saliszańczycy Język saliszański Miasto Plemienne
Miasto nie posiada żadnej organizacji. Zamieszkiwane jest w okresie letnim przez przedstawicieli okolicznych plemion w celach handlowych. Miasto jest otoczone murami.
futra,
mięso,
skóry
żywność,
drewno,
materiały budowlane,
rękodzieła,
narzędzia,
broń
Henryk Pruthenia
1
Raľuhhruş
Desraczkix forte.PNG
Raľuhhruş Nunapikowie '
Nūnāpikki
Język nunapicki Oligarchia
Miasto jest posiadane przez Cztery tutejsze rody możnowładcze. Każdy ród posiada swoją część miasta, własne kopalnie, mury, posiadłości, miejsca w porcie; dodatkowo każdy ród dba o wyżywienie pracujących robotników. Wszystkie rody są zobowiązane do wspólnej ochrony miasta.
+ oddziały do ochrony kopalń

- niska liczebność oddziałów
złoto,
srebro,
żelazo,
futra,
mięso,
skóry
żywność,
drewno,
materiały budowlane,
rękodzieła,
narzędzia,
broń
Henryk Pruthenia
1
Sulimaq
Kujon.PNG
Lakedoi Sulimacy
Mniejszości: Rakanujczycy
Język sulimacki
Mniejszości: Język rakanui
Zmilitaryzowana Republika Stanowa
Ludność Silimaqu dzieli się na trzy stany: Qasanoi "Wyżsi" (wolni i równi wobec prawa, pełnia praw obywatelskich, posiadają ziemię); Nahmanoi "Wolni" (mają prawo do posiadania ziemi, ale nie mają praw obwytaleskich) i Rakanujów (Rakanuje stanowi podbita ludność autochtoniczna, przypisana do ziemi, nie mająca praw osobistych ani obywatelskich, nie mogą posiadać ziemi ani majątku ruchomego, prawie niewolnicy). Państwa zjednoczone jest wokół miasta Lakedoi stanowiącego stolicę, gdzie mieszka większość Qasanoi. Qasanoi mieszkający w innych miastach wysyłają po parze swoich przedstawicieli, którzy uczestniczą w głosowaniach. Armia rekrutowana jest z Qasanoi i Nahmanoi.
Henryk Pruthenia
3
Kavelia
Qxaaveli
Ka'ahr Gmahd [kaʔahr gmahd] Kavelowie Język kavelski Najwyższy Król lub Najwyższa Królowa
Kavelią nominalnie włada Najwyższy Król lub Najwyższa Królowa, który/która urzęduje w K'ahr Gmahd, chociaż faktycznie jest bardziej postacią reprezentacyjna i symbolem niźli realną władzą. Jedynie podczas największych zagrożeń, jak obca inwazja czy katastrofa naturalna, skupia wokół siebie pełnie władzy i przewodzi krajowi. W czasach pokoju każde miasto i każda dolina posiada własnego króla lub królową, którzy bezustannie ze sobą wojują. Oni też gromadzą się w K'ahr Gmahd gdy poprzedni Najwyższy Władca umrze, aby wybrać spośród siebie następnego.
+ świetni wojownicy
+ trudny górski teren
+ silne fortyfikacje
+ sojusz z Ajdyniriem
+ doskonała znajomość terenu

- brak silnej władzy centralnej
- izolacjonizm
- konflikty wewnętrzne
- problemy z przyswajaniem nowych technologii
miedź,
srebro,
skóry,
drewno,
mięso i żywność,
metale,
szkło,
broń,
technologie,
wino,
niewolnicy
Borlach
3
Patriarchat Rikkadanu
Makudhh un Rahhdn-num
Ħa'raq [ħaʔraq] Rikkadańczycy Język rikkadański Teokracja elekcyjna
Władcą Rikkadanu jest Patriarcha, wybierany przez przedstawicieli wszystkich plemion. Patriarchą w praktyce zawsze zostaje kandydat najpotężniejszego i najbogatszego obecnie plemienia, które zdoła przekonać przedstawicieli innych plemion (groźbą lub przekupstwem) do poparcia swojej kandydatury. Patriarchowie muszą również uzyskać aprobatę Khshāyara Ajdyniru, Rikkadan jest bowiem wasalem Imperium. Silnie patriarchalne i shierarchizowane społeczeństwo.
+ świetna lekka jazda
+ trudny pustynny teren
+ niedawne reformy wojskowe

- zależność od Ajdyniru
- konflikty między plemionami
- silna opozycja plemienna przeciw władzy obecnego Patriarchy
kadzidło,
mirra,
elektrum,
towary egzotyczne,
niewolnicy,
broń,
żywność,
lekarstwa
drewno,
technologie,
niewolnicy
Borlach
2-3
Unagurowie brak Unagurowie Język unagruski Związek plemienny
Brak jednolitej centralnej władzy, Unagurowie są związkiem wielu blisko spokrewnionych ze sobą plemion. Na czele każdego stoi kagan i starszyzna plemienna.
+ mobilność
+ doskonała znajomość terenu
+ brak stałych osad

- brak stałych osad
- zacofanie technologiczne i kulturowe
- brak scentralizowanej władzy państwowej
sól,
niewolnicy,
żywność,
lekarstwa
Borlach
1