Tangijskie obszary wiejskie

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
ⲦⲀⲚⲄⲨⲀ ⲬⲞ'ⲨⲘ Czytasz artykuł z serii Tangia. | Język ayu (pisma) · Historia · Karaizm · Cesarz Tangii · Rada Państwa Tangia · Kaoritanu · Tangijczycy · Dziesięć Cudów Tangii · Gospodarka i demografia Tangii · Tangijska Sieć Świetlna · Wojskowość Tangii (Takatoa · Aranu) · ET
ⲦⲀⲚⲄⲨⲀ ⲬⲞ'ⲨⲘ Prowincje Tangii | Królestwo Naratajskie · Republika Tongami · Republika Lutafaryjska · Republika Nomeurajska · Pustynia Marajska · Królestwa Orumilo i Rejtiki · Pustynia Takangaryjska · Królestwo Kunatla
Kolonie Tangii | Buania · Akeira · Hiranea · Atirai · Tangijskie obszary wiejskie
Wyspy Tangia, Akeira, Hiranea i Atirai.

        Wiejskie obszary Tangii stanowią 64% całej populacji kraju, tj. 19 151 373 osoby na rok 2062 ET. Większość tej ludności zajmuje się rolnictwem, drobnym przetwórstwem, rybołówstwem lub prowadzi życie nomadyczne jako pasterze, łowcy i zbierający. Populacja wiejska jest najuboższą częścią populacji. Wieś przede wszystkim zajmuje się rolnictwem, hodowlą zwierząt, zbieractwem i łowiectwem, w pewnym stopniu przemysłem przetwórczym i górnictwem, a także turystyką i zajęciami sakralnymi. Wieś posługuje się własnym, uproszczonym pismem, aczkolwiek jest ono coraz częściej stosowane także w miastach. Poziom życia na wsi tangijskiej jest niski, często wieśniacy (chłopi pańszczyźniani) mają de facto niższy poziom życia od niewolników: obie grupy mają bardzo mało praw, ale niewolników nie dotyczą podatki, za to rolnik nie tylko musi na siebie zarobić, ale musi też odprowadzać za siebie podatek. To doprowadzało do niepokojów społecznych i okazjonalnych wybuchów buntu, krwawo tłumionych przez bardzo liczną armię.

Tangian cuneiform Word Tangwa Tri Next.png
TANGIA
WIDOK HISTORYCZNY: Prehistoria Tangijska | ROK 1900 | ROK 2791 | ROK 3153 | ROK 5517 | ROK 5882 | ROK 6911 | ROK 8973 | ROK 9509| ROK 9640 | ROK 9700
RÓŻNE: Tangia | Język ayu | Język mahan | Pisma tangijskie | Historia Tangii | Gospodarka i Demografia | Tangijczycy | Religia karai | Armia i flota | Rada Państwa Tangia | Cesarz Tangii | Kaoritanu
DZIESIĘĆ CUDÓW: Świątynia Naratajska | Obserwatorium Tauriana | Takatoa | Katakumby Marajskie | Ogród Górski w Kun Atla | Najwyższy Uniwersytet Tamarua | Talanga | Pałac Temeteu | Pięć Mędrców | Forteca w Tau Atla
KYNOGRAFIA: Królestwo Naratajskie | Republika Tongami | Republika Lutafaryjska | Republika Nomeurajska | Pustynia Marajska | Królestwa Orumilo i Rejtiki | Pustynia Takangaryjska | Królestwo Kunatla | Dominium Kontynentu: Buania | Grupa Wysp Odległych: Akeira | Hiranea | Atirai
MIEJSCOWOŚCI: Naratai | Tounarao | Luta ni Fari | Hatlangao | Tungu i Marao | Orumilo, Reitika | Tungu i Takangari | Kun Atla | Saboat | Uruna | Yatlomea | Alai Ara