Użytkownik:BartekChom/Labirynt zaświatów/odcinki 401-500

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Odcinek 401

Józef wrócił do świata 17KW2, a po jakimś czasie zmarł.

Odcinek 402

Józef trafił do świata 18KW2, tak jak trafiali w końcu wszyscy z poprzedniego świata oraz część wezhuwzów, które były w 5PPę, ale nie w 10cPPę, i mamny, które nie trafiły do 6KW. Ludzie mężczyźni i rikki kobiety mieli tam sześć rąk, trzy nogi i po trzy palce u ręki, jak ludzie i mijoje w 2Pę, ludzie kobiety - dwie ręce, cztery nogi i dwie trąby, jak miny w 2Pę, bredy mężczyźni, miny mężczyźni i uowuje kobiety - dwie ręce, cztery nogi i jedną trąbę, jak wszyscy w 5KCP, bredy kobiety - dwie ręce i pięć nóg z czułkami, jak w 2Pę, miny kobiety, uowuje mężczyźni, msiki mężczyźni i wezhuwzy kobiety - jedną rękę i cztery nogi, jak ludzie w 7PPę, msiki kobiety - dwie ręce, trzy nogi i macki zamiast uszu, jak maszoby w 10aPPę, rikki mężczyźni i mamny mężczyźni - cztery ręce, szesnaście nóg i wąsy, jak możgoby w 3Pę, wezhuwzy mężczyźni - cztery ręce i szesnaście nóg, jak miny w 3Pę, zaś mamny kobiety - dwie ręce i dwadzieścia dwie nogi, jak możgoby w 2Pę. Herberta już tam nie było, a po jakimś czasie Józef zmarł.

Odcinek 403

Józef trafił do świata 19KW2, tak jak wszyscy z poprzedniego świata i niektóre hauale (rasa IIIP). Ludzie mieli tam trzy ręce i trzy nogi, bez języka, jak msiki w 11bKW2, bredy, mamny i wezhuwzy - pięć rąk i cztery nogi, jak uohy w 17BPr, miny i hauale - trzy ręce, trzy nogi i skrzydła, jak mijoje w 4KW, uowuje - trzy ręce, cztery nogi, ogon i długi język, jak bredy i możgoby w 2KW, a msiki i rikki - pięć rąk i trzy nogi, jak możgoby w 6Pę. Herberta już tam nie było, zaś po jakimś czasie Józef zmarł.

Odcinek 404

Józef trafił do świata 20KW2, tak jak wszyscy z poprzedniego świata. Każdy miał tam cztery nogi i trąbę, jak w 12PAPr. Herberta już tam nie było, zaś po jakimś czasie Józef zmarł.

Odcinek 405

Józef trafił do świata 21KW2, tak jak prawie wszyscy przedstawiciele ras I-IV oraz wszystkie wezhuwzy i hauale z poprzedniego świata. Ludzie mieli tam dwie ręce, cztery nogi i jedną trąbę, jak wszyscy w 5KCP, bredy - dwie ręce, dwie nogi, trąbę, ogon i macki zamiast uszu, jak w 1KCP, miny - dwie ręce, trzy nogi i macki zamiast uszu, jak maszoby w 10aPPę, uowuje - siedem rąk i dziesięć nóg, jak rikki w 17KW2, wezhuwzy - dwie ręce, cztery nogi i dwie trąby, jak miny w 2Pę, natomiast hauale - cztery ręce, szesnaście nóg i wąsy, jak możgoby w 3Pę. Herberta już tam nie było, zaś po jakimś czasie Józef zmarł.

Odcinek 406

Józef trafił do świata 22KW2, tak jak wszyscy z 21KW2 oraz połowa przedstawicieli ras I-IV opuszczających ostatecznie 6PPBPr (Średnio po osiemnastu życiach, ale np. Anna żyła tam już sześćdziesiąty piąty raz.) i wszyscy przedstawiciele tych ras z 21P3BPr. Ludzie mieli w 22KW2 cztery nogi i trąbę, jak wszyscy w 12PAPr, bredy, miny i hauale - dwie ręce i trzy nogi w jednej linii, jak ludzie w 5PAPr, uowuje - trzy nogi i trąbę, jak w 3KW2, natomiast wezhuwzy - cztery ręce i trzy nogi w jednej linii, jak wszyscy z 7APr. Modibo i Wryg trafili tutaj z 21P3BPr, ale już zmarli, tak jak Herbert. Po jakimś czasie również Józef zmarł.

Odcinek 407

Józef trafił do świata 23KW2, tak jak wszyscy z poprzedniego świata. Ludzie, miny i hauale mieli tam cztery nogi i trąbę, jak wszyscy w 12PAPr, bredy i wezhuwzy - dwie ręce i trzy nogi w jednej linii, jak ludzie w 5PAPr, a uowuje - nadal trzy nogi i trąbę, jak w 3KW2. Herberta, Wryga ani Modibo już tam nie było, zaś po jakimś czasie również Józef zmarł.

Odcinek 408

Józef trafił do świata 24aKW2, tak jak połowa tych, którzy byli w poprzednim świecie, i część msików, które kiedyś były w 20KW2. Ludzie, bredy i miny mieli dwie ręce i trzy nogi w jednej linii, jak ludzie w 5PAPr, uowuje i msiki - cztery nogi i trąbę, jak wszyscy w 12PAPr, a wezhuwzy i hauale - cztery ręce i trzy nogi w jednej linii, jak wszyscy w 7APr. Herbert, Wryg i Modibo byli tam, ale już zmarli, zaś po jakimś czasie również Józef zmarł.

Odcinek 409

Józef trafił do świata 25KW2, tak jak wszyscy z 24aKW2 i 24bKW2. Z 25KW2 wszyscy trafiali do jednego ze światów 26KW2, przy czym prawdopodobieństwa, że trafią odpowiednio do 26a, 26b i 26c miały się do siebie jak 2/1/1 dla ludzi i minów, 2/1/3 dla bredów, 3/1/1 dla uowujów, 1/2/1 dla wezhuwzów i jak 2/2/1 dla msików i haualów. Potem wszyscy wracali do 25, chyba że byli we wszystkich trzech światach 26. Jeśli chodzi o wygląd, w dwudziestym piątym świecie drugiego koła wielkiego wszyscy mieli cztery ręce i jedną trąbę, jak w 12PAPr, tylko bredy miały cztery nogi i trzy trąby (nowe ciało). Herbert i Modibo już odeszli z tej plątaniny, ale Wryg żył w 26cKW2. Po jakimś czasie Józef zmarł.

Odcinek 410

Józef trafił do świata 26cKW2, gdzie spotkał Wryga. Ludzie mieli tam cztery ręce i trzy nogi w jednej linii, jak wszyscy w 7APr, bredy - cztery nogi i trzy trąby, jak w 25KW2, miny i wezhuwzy - dwie ręce i trzy nogi w jednej linii, jak ludzie w 5PAPr, uowuje - trzy nogi i trąbę, jak w 3KW2, zaś msiki i hauale - cztery nogi i trąbę, jak wszyscy w 12PAPr. Potem umarł i wrócił Wryg i umarł Józef.

Odcinek 411

Józef wrócił do świata 25KW2. Potem zjawił się Wryg, a Józef umarł.

Odcinek 412

Józef znowu trafił do świata 26cKW2, a po pewnym czasie umarł.

Odcinek 413

Józef znów wrócił do świata 25KW2, a po pewnym czasie zmarł.

Odcinek 414

Józef trafił do świata 26bKW2. Ludzie mieli tam cztery nogi i trąbę, jak wszyscy w 12PAPr, bredy - cztery nogi i trzy trąby, jak w 25KW2, miny i hauale - cztery ręce i trzy nogi w jednej linii, jak wszyscy w 7APr, uowuje - trzy nogi i trąbę, jak w 3KW2, a wezhuwzy i msiki - dwie ręce i trzy nogi w jednej linii, jak ludzie w 5PAPr. Zaś po pewnym czasie Józef zmarł.

Odcinek 415

Józef czwarty raz trafił do świata 25KW2 po tym, jak Wryg wrócił do 25 z 26a i znów odszedł. Potem zjawił się Wryg (znowu z 26a), a Józef zmarł.

Odcinek 416

Józef znowu trafił do świata 26c drugiego koła wielkiego, a po pewnym czasie zmarł.

Odcinek 417

Józef znów wrócił do świata 25KW2 i spotkał tam Annę, która trafiła do 22KW2 po siedemdziesięciu dwóch życiach w świecie 6PPBPr, a potem przeszła przez świat 24bKW2. Później Wryg wrócił z 26aKW2, zmarł i wrócił z 26cKW2, a wreszcie Józef umarł.

Odcinek 418

Józef trafił do świata 26aKW2. Ludzie i bredy mieli tam cztery nogi i trąbę, jak wszyscy w 12PAPr, miny i hauale - dwie ręce i trzy nogi w jednej linii, jak ludzie w 5PAPr, uowuje - trzy nogi i trąbę, jak w 3KW2, wezhuwzy - cztery ręce i trzy nogi w jednej linii, jak wszyscy w 7APr, a msiki - cztery nogi ułożone w romb i trzy trąby (nowe ciało). Po pewnym czasie Józef zmarł.

Odcinek 419

Józef trafił do świata 27KW2, tak jak wszyscy po trzecim ze światów 26KW2 i niektóre gakfy, które kiedyś były w 10śCP. Ludzie mieli tam dwie ręce i dwie nogi, jak w swoim pierwszym świecie, bredy - trzy ręce i cztery nogi, jak w swoim pierwszym świecie, miny i hauale - dwie ręce, dwie nogi i trąbę z tyłu, jak w pierwszym świecie minów, a uowuje, gakfy, wezhuwzy i msiki - siedem rąk i dwie nogi, jak mijoje w 3śCP. Herberta i Modibo już tam nie było, a po pewnym czasie również Józef umarł.

Odcinek 420

Józef trafił do świata 28KW2, tak jak wszyscy z poprzedniego świata. Wszyscy żyli tu statystycznie 14 razy, a potem prawie wszyscy trafiali do 29KW2. Ludzie mieli dwie ręce i dwie nogi, jak w swoim pierwszym świecie, bredy - dwie ręce, dwie nogi, trąbę, ogon i macki zamiast uszu, jak w 1KCP, miny - dwie ręce, dwie nogi i ogon, jak wszyscy w 10PPPę, uowuje - siedem rąk i dwie nogi, jak mijoje w 3śCP, gakfy - dwie ręce, cztery nogi i jedną trąbę, jak wszyscy w 5KCP, wezhuwzy - trzy ręce, dwie nogi i jedno skrzydło, jak wszyscy w 6śCP, msiki - dwie ręce i sześć nóg, jak ludzie w 1P, a hauale - dwie ręce, dwie nogi i czworo oczu, jak bredy w 7KW2. Józef spotkał tu Modibo, który żył dwudziesty drugi raz. Herbert już stąd odszedł. Potem umarł i wrócił Modibo i umarł Józef.

Odcinek 421

Józef wrócił do świata 28KW2. Potem zjawił się Wryg, zmarł i wrócił. Wreszcie umarł Józef.

Odcinek 422

Józef znów wrócił do świata 28KW2. Potem zmarł i wrócił Wryg i zmarł Józef.

Odcinek 423

Józef trzeci raz wrócił do świata 28KW2. Potem trzy razy umierał i wracał Modibo i zmarł Józef.

Odcinek 424

Józef czwarty raz wrócił do świata 28KW2. Potem Modibo zmarł i wrócił, Wryg zmarł i wrócił i Józef zmarł.

Odcinek 425

Józef trafił do świata 29KW2, tak jak trafiali w końcu prawie wszyscy przedstawiciele ras I-IV i wszyscy wszystkich pozostałych ras (XII, XIII, IIP i IIIP) z 28KW2. Ludzie mieli pięć rąk i cztery nogi, jak bredy, mamny i wezhumzy w 19KW2, bredy - dwie ręce, trzy nogi i trąbę (bez uszu), jak kokaki w 4KW, miny i gakfy - pięć rąk i trzy nogi, jak możgoby w 6Pę, uowuje - dwie ręce, trzy nogi i czworo uszu, jak ludzie w 2KW, wezhuwzy - trzy ręce i trzy nogi, jak michiny w 2KW, a msiki i hauale - sześć rąk i jedną nogę, jak gakfy w 4KW. Herbert kiedyś tam był, ale już zmarł, a po pewnym czasie zmarł też Józef.

Odcinek 426

Józef trafił do świata 30b drugiego koła wielkiego, tak jak połowa wszystkich z poprzedniego świata (druga połowa trafiała do 30aKW). Ludzie mieli dwie ręce, trzy nogi i czworo uszu, tak jak w 2KW, bredy - trzy ręce i trzy nogi, bez języka, jak msiki w 11bKW2, miny i msiki - trzy ręce i trzy nogi, jak michiny w 2KW, uowuje, gakfy i wezhuwzy - pięć rąk i trzy nogi, jak możgoby w 6Pę, a hauale - trzy ręce, trzy nogi i skrzydła, jak mijoje w 4KW. Herbert kiedyś tam był, ale już umarł. Potem zjawił się Modibo i umarł Józef.

Odcinek 427

Józef trafił do świata 31aKW2. Trafiali tutaj ze światów 30KW2 przedstawiciele ras I-IV, którzy byli więcej razy w świecie 14aKW niż 14bKW (Józef był dwa razy w 14aKW i raz w 14bKW). Ci, którzy byli więcej razy w 14bKW, trafiali do 31bKW2. Ci, którzy byli tyle samo razy, wybierali świat, do którego będą trafiać, losowo (Na przykład Herbert trafił tu na tej zasadzie, gdyż nie był ani razu w żadnym ze swiatów 14KW, ale odszedł i jeszcze nie wrócił (Zresztą gdyby wrócił, Józef byłby go spotkał)). Msiki, wezhuwzy i hauale dzieliły się losowo, a gakfy wszystkie trafiały do 31aKW2. W 31aKW2 wszyscy mieli dwie ręce i trzy nogi w jednej linii, jak ludzie w 5PAPr. A Józef po jakimś czasie umarł.

Odcinek 428

Józef trafił do świata 32KW2, tak jak wszyscy z poprzednich światów z wyjątkiem gakfów. Ludzie mieli tam dwie ręce i sześć nóg, jak w pierwszym świecie po połączeniu, bredy - trzy ręce i cztery nogi, jak w swoim pierwszym świecie, miny - dwie ręce, dwie nogi i czworo oczu, jak bredy w 7KW2, uowuje - dwie ręce i cztery nogi, jak miny w 3PPPę, wezhuwzy - sześć rąk, trzy nogi i po pięć palców u ręki, jak miny w swoim trzecim świecie, a msiki i hauale - dwie ręce, cztery nogi i jedną trąbę, jak wszyscy w 5KCP. Herberta już tam nie było, a Józef po pewnym czasie umarł.

Odcinek 429

Józef trafił do świata 33KW2, tak jak wszyscy z poprzedniego świata. Wszyscy mieli cztery ręce i trzy nogi w jednej linii, tak jak w 7APr. Herberta już tam nie było, a po pewnym czasie Józef umarł.

Odcinek 430

Józef trafił do świata 34KW2, tak jak wszyscy z poprzedniego świata z wyjątkiem msików. Ludzie mieli tam cztery ręce, szesnaście nóg i wąsy, jak możgoby w 3Pę, bredy i miny - dwie ręce, dwie nogi, trąbę, ogon i macki zamiast uszu, jak bredy w 1KCP, uowuje i wezhuwzy - dwie ręce, cztery nogi i jedną trąbę, jak wszyscy w 5KCP, a hauale - dwie ręce i dwadzieścia dwie nogi, jak możgoby w 2Pę. Herberta już tam nie było, a po pewnym czasie Józef umarł.

Odcinek 431

Józef trafił do świata 35KW2, tak jak prawie wszyscy przedstawiciele ras I-IV z poprzedniego świata. Wszyscy mieli tam dwie ręce, dwie nogi i trąbę z tyłu, jak miny w swoim pierwszym świecie. Herberta już tam nie było. Potem pojawił sie i umarł Modibo (który wcześniej był w 31aKW2, ponieważ żył dwa razy w 14aKW i tylko raz w 14bKW) i umarł Józef.

Odcinek 432

Józef trafił do pierwszego świata drugiego koła wielkiego, tak jak wszyscy z 35KW2. Ludzie mieli tam dwie ręce i dwie nogi, jak w swoim pierwszym świecie, bredy - dwie ręce, dwie nogi, trąbę, ogon i macki zamiast uszu, jak w 1KCP, miny - trzy ręce, dwie nogi i jedno skrzydło, jak wszyscy w 6śCP, uowuje - siedem rąk i dwie nogi, jak mijoje w 3śCP, a kimiki - dwie ręce, dwie nogi i czworo oczu, jak bredy w 7KW2. Herberta ani Modibo już tam nie było, a Józef po pewnym czasie umarł.

Odcinek 433

Józef trafił do świata 2KW2, tak jak wszyscy z poprzedniego świata. Przedstawiciele ras I-IV mieli tam cztery ręce i trzy nogi w jednej linii, jak wszyscy w 7APr, a kimiki - dwie ręce i trzy nogi w jednej linii, jak ludzie w 5PAPr. Herberta ani Modibo już tam nie było, a Józef po pewnym czasie zmarł.

Odcinek 434

Józef wrócił do świata 3KW2 i spotkał Modibo. Herberta już tam nie było, a Józef po jakimś czasie zmarł.

Odcinek 435

Józef wrócił do świata 4KW2. Herberta już tam nie było, a Józef po pewnym czasie zmarł.

Odcinek 436

Józef trafił do świata 5KW2. Herberta już tam nie było, a Józef po pewnym czasie umarł.

Odcinek 437

Józef trafił do świata 6KW2. Herberta już tam nie było, a po pewnym czasie Józef umarł.

Odcinek 438

Józef trafił do świata 7KW2. Herberta tam też już nie było, a po pewnym czasie Józef umarł.

Odcinek 439

Józef trafił tym razem do świata 8aKW2. Trafiały tam dwie trzecie mężczyzn i jedna trzecia kobiet z 7KW2. Ludzie mieli dwie ręce i cztery nogi, jak miny w 3PPPę, bredy i kimiki - siedem rąk i dwie nogi, jak mijoje w 3śCP, miny - dwie ręce, cztery nogi i jedną trąbę, jak wszyscy w 5KCP, uowuje - dwie ręce, dwie nogi i ogon, jak wszyscy w 10PPPę, a msiki - cztery ręce i trzy nogi, jak wszyscy w dziesiątym świecie ludzi. Był tam ostatnio Herbert, ale już zmarł. Po pewnym czasie również Józef zmarł.

Odcinek 440

Józef trafił do świata 9aKW2. Trafiali tam wszyscy z poprzedniego świata i mieli cztery ręce i trzy nogi w jednej linii, jak wszyscy w 7APr. Herbert był już zmarł, a po pewnym czasie również Józef zmarł.

Odcinek 441

Józef znowu trafił do świata 10KW2. Herbert był już zmarł, a po pewnym czasie również Józef zmarł.

Odcinek 442

Józef znowu trafił do świata 11bKW2. Herbert tam nigdy nie było, bo trafiał do 11aKW2, a Józef po pewnym czasie zmarł.

Odcinek 443

Józef znowu trafił do świata 12KW2. Herberta już tam nie było, a i Józef po pewnym czasie zmarł.

Odcinek 444

Józef trafił do świata 13KW2. Herberta już tam nie było, a i Józef po jakimś czasie zmarł.

Odcinek 445

Józef wrócił do świata 14KW2. Herberta już tam nie było, a i Józef po pewnym czasie zmarł.

Odcinek 446

Józef wrócił do świata 15KW2. Herberta już tam nie było, a po pewnym czasie Józef umarł.

Odcinek 447

Józef wrócił do świata 16KW2. Herberta już tam nie było, a po jakimś czasie Józef umarł.

Odcinek 448

Józef trzeci raz trafił do świata 17KW2. Herberta już tam nie było (żył w 17KW2 dwadzieścia razy). Po jakimś czasie Józef umarł.

Odcinek 449

Józef wrócił do świata 17KW2, a po jakimś czasie umarł.

Odcinek 450

Józef trafił do świata 18KW2. Herbert był już zmarł, a po jakimś czasie również Józef zmarł.

Odcinek 451

Józef trafił do świata 19KW2. Herbert był już zmarł, a po jakimś czasie także Józef zmarł.

Odcinek 452

Józef trafił do świata 20KW2. Herbert był już umarł, a po jakimś czasie także Józef umarł.

Odcinek 453

Józef wrócił do świata 21KW2. Herbert był już umarł, a po jakimś czasie także Józef umarł.

Odcinek 454

Józef wrócił do świata 22KW2. Herbert był już umarł, zaś po jakimś czasie także Józef umarł.

Odcinek 455

Józef wrócił do świata 23KW2. Herbert był już umarł, zaś po jakimś czasie również Józef umarł.

Odcinek 456

Józef trafił do świata 24b drugiego wielkiego koła, tak jak połowa tych, którzy byli w dwudziestym trzecim świecie wielkiego koła. Ludzie i wezhuwzy mieli sześć rąk, trzy nogi i po trzy palce u ręki, jak ludzie i mijoje w 2Pę, bredy - dwie ręce i pięć nóg z czułkami, jak w 2Pę, miny i hauale - dwie ręce, cztery nogi i dwie trąby, jak miny w 2Pę, a uowuje - trzy ręce i trzy grube nogi, też jak w 2Pę. Herberta nigdy tam nie było, zaś Józef po jakimś czasie umarł.

Odcinek 457

Józef trafił do świata 25KW2. Anny już tam nie było, Herberta też, zaś Józef po jakimś czasie umarł.

Odcinek 458

Józef trafił do świata 26bKW2, a po jakimś czasie zmarł.

Odcinek 458

Józef wrócił do świata 25KW2, a po pewnym czasie zmarł.

Odcinek 459

Józef w sumie czwarty raz trafił do świata 26cKW2, a po pewnym czasie zmarł.

Odcinek 460

Józef znowu trafił do świata 25KW2, a po pewnym czasie zmarł.

Odcinek 461

Józef znów trafił do świata 26cKW2, a po pewnym czasie zmarł.

Odcinek 462

Józef znów trafił do świata 25KW2, a po pewnym czasie umarł.

Odcinek 463

Józef trafił do świata 26aKW2, a po pewnym czasie umarł.

Odcinek 464

Józef trafił wreszcie drugi raz do świata 27KW2. Anny ani Herberta już tam nie było, a Józef po pewnym czasie umarł.

Odcinek 465

Józef trafił w sumie szósty raz do świata 28KW2. Anny ani Herberta już tam nie było, Wryga również, chociaż żył tam 41 razy, zaś Józef po pewnym czasie umarł.

Odcinek 466

Józef wrócił do świata 28KW2, a po pewnym czasie umarł.

Odcinek 467

Józef znowu trafił do świata 28KW2, a po pewnym czasie umarł.

Odcinek 468

Józef trafił do świata 29KW2. Anny, Herberta ani Wryga już tam nie było, a Józef po pewnym czasie umarł.

Odcinek 469

Józef trafił do świata 30bKW2. Anny oczywiście nigdy tam nie było, Herbert i Wryg byli już zmarli, a po pewnym czasie również Józef umarł.

Odcinek 470

Józef trafił do świata 31aKW2. Anna, Herbert i Wryg byli tam byli, ale już zmarli, a po pewnym czasie również Józef zmarł.

Odcinek 471

Józef wrócił do świata 32KW2. Anna, Herbert i Wryg byli tam byli, ale już zmarli, a po pewnym czasie również Józef zmarł.

Odcinek 472

Józef wrócił do świata 33KW2. Anna, Herbert i Wryg byli tam byli, ale już umarli, a po pewnym czasie również Józef zmarł.

Odcinek 473

Józef wrócił do świata 34KW2. Anna, Herbert i Wryg byli tam byli, ale już umarli, a po pewnym czasie także Józef zmarł.

Odcinek 474

Józef wrócił do świata 35KW2. Anna, Herbert i Wryg kiedyś tam byli, ale już odeszli, a po pewnym czasie także Józef zmarł.

Odcinek 475

Józef wrócił do świata 1KW2. Anna, Herbert i Wryg kiedyś tam byli, ale już odeszli, a po jakimś czasie także Józef zmarł.

Odcinek 476

Józef znowu trafił do świata 2KW2. Anna, Herbert i Wryg kiedyś tam byli, ale już odeszli, a po jakimś czasie także Józef zmarł.

Odcinek 477

Józef znowu wrócił do świata 3KW2. Modibo już tam nie było, Damian przyszedł z 19PAPr, ale już odszedł, Anna, Herbert i Wryg także byli i już zmarli, a po jakimś czasie zmarł Józef.

Odcinek 478

Józef trzeci raz trafił do świata 4KW2. Anna, Herbert, Wryg, Modibo i Damian kiedyś tam byli, ale już odeszli, a po jakimś czasie także Józef zmarł.

Odcinek 479

Józef znowu trafił do świata 5KW2. Anna, Herbert, Wryg, Modibo i Damian kiedyś tam byli, ale już odeszli, a po jakimś czasie także Józef zmarł.

Odcinek 480

Józef znowu trafił do świata 6KW2. Anna, Herbert, Wryg, Modibo i Damian kiedyś tam byli, ale już zmarli, a po jakimś czasie także Józef zmarł.

Odcinek 481

Józef znowu trafił do świata 7KW2. Anna, Herbert, Wryg, Modibo i Damian kiedyś tam byli, ale już zmarli, a po pewnym czasie także Józef zmarł.

Odcinek 482

Józef pierwszy raz wrócił do świata 8aKW2. Herbert i Damian kiedyś tam byli, ale już zmarli, Modibo, Anny i Wryga ostatnio tam nie było, a Józef po pewnym czasie zmarł.

Odcinek 483

Józef znowu trafił do świata 9aKW2. Herbert i Damian kiedyś tam byli, ale już zmarli, Modibo, Anny i Wryga oczywiście ostatnio tam nie było, a Józef po pewnym czasie zmarł.

Odcinek 484

Józef znowu trafił do świata 10KW2. Anna, Herbert, Wryg, Modibo i Damian byli tam byli, ale już zmarli, a po pewnym czasie zmarł też Józef.

Odcinek 485

Józef znowu wrócił do świata 11bKW2. Byli tutaj Wryg (bo był w II12a') i Modibo, ale już zmarli, a po pewnym czasie zmarł też Józef.

Odcinek 486

Józef znowu wrócił do świata 12KW2. Byli tutaj Anna, Herbert, Wryg, Modibo i Damian, ale już umarli, a po pewnym czasie umarł też Józef.

Odcinek 487

Józef znowu trafił do świata 13KW2. Byli tutaj Anna, Herbert, Wryg, Modibo i Damian, ale już umarli, a po pewnym czasie umarł też Józef.

Odcinek 488

Józef drugi raz wrócił do świata 14KW2. Byli tutaj Anna, Herbert, Wryg, Modibo i Damian, ale już umarli, a po pewnym czasie umarł też Józef.

Odcinek 489

Józef drugi raz wrócił do świata 15KW2. Byli tutaj byli Anna, Herbert, Wryg, Modibo i Damian, ale umarli, a po pewnym czasie umarł też Józef.

Odcinek 490

Józef znowu wrócił do świata 16W2. Byli tutaj byli Anna, Herbert, Wryg, Modibo i Damian, ale umarli, a po pewnym czasie umarł też Józef.

Odcinek 491

Józef w sumie czwarty raz wrócił do świata 17W2 i spotkał tam Herberta, który żył tam 33. raz w tym okrążeniu (a wcześniej żył tu 2 razy w pierwszym okrążeniu i 20 w drugim). Anna, Wryg, Modibo i Damian byli odeszli. Potem Herbert umarł i wrócił i Józef umarł.

Odcinek 492

Józef wrócił do świata 17W2. Potem Herbert zmarł, wrócił, zmarł, wrócił, zmarł i nie wrócił i Józef umarł.

Odcinek 493

Józef znowu wrócił do świata 17W2, a po pewnym czasie umarł.

Odcinek 494

Józef po raz kolejny wrócił do świata 17W2, a po pewnym czasie umarł.

Odcinek 494

Józef po raz piąty w tym okrążeniu trafił do świata 17W2, a po pewnym czasie zmarł.

Odcinek 495

Józef po raz dziesiąty trafił do świata 17W2, a po jakimś czasie zmarł.

Odcinek 496

Józef kolejny raz trafił do świata 17W2, a po jakimś czasie zmarł.

Odcinek 497

Józef kolejny raz wrócił do świata 17W2, a po jakimś czasie zmarł.

Odcinek 498

Józef po raz ósmy w tym okrążeniu wrócił do świata 17W2, a po jakimś czasie zmarł.

Odcinek 499

Józef po raz dziesiąty w tym okrążeniu trafił do świata 17W2, a po jakimś czasie zmarł.

Odcinek 500

Józef po raz piętnasty trafił do świata 17W2, a po pewnym czasie zmarł.