Użytkownik:BartekChom/Labirynt zaświatów/odcinki 601-700

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Odcinek 601

Józef trafił do świata 25KW2. Modibo był tam był w tym okrążeniu, ale już był odszedł, a po pewnym czasie Józef umarł.

Odcinek 602

Józef trafił do świata 26aKW2, a po pewnym czasie umarł.

Odcinek 603

Józef znowu trafił do świata 25KW2, a po pewnym czasie zmarł.

Odcinek 604

Józef trafił tym razem do świata 26bKW2, a po pewnym czasie zmarł.

Odcinek 605

Józef znowu wrócił do świata 25KW2, a po pewnym czasie zmarł.

Odcinek 606

Józef wrócił do świata 26bKW2, zaś po pewnym czasie zmarł.

Odcinek 607

Józef wrócił do świata 25KW2, zaś po pewnym czasie umarł.

Odcinek 608

Józef znów trafił do świata 26aKW2, zaś po jakimś czasie umarł.

Odcinek 609

Józef znów trafił do świata 25KW2, a po jakimś czasie zmarł.

Odcinek 610

Józef trafił tym razem do świata 26cKW2, a po jakimś czasie zmarł.

Odcinek 611

Józef trafił do świata 27KW2. Modibo był tam był, ale już zmarł, a po jakimś czasie również Józef zmarł.

Odcinek 612

Józef wrócił do świata 28KW2. Modibo żył tam był osiem razy w ostatnim okrążeniu, ale był już odszedł, a po jakimś czasie Józef zmarł.

Odcinek 613

Józef czterdziesty siódmy raz wrócił do świata 28KW2, a po jakimś czasie zmarł.

Odcinek 614

Józef kolejny raz wrócił do świata 28KW2, a po jakimś czasie zmarł.

Odcinek 615

Józef kolejny raz wrócił do świata 28KW2, a po pewnym czasie zmarł.

Odcinek 616

Józef wrócił do świata 28KW2, a potem zmarł.

Odcinek 617

Józef wrócił do świata 28KW2, a potem umarł.

Odcinek 618

Józef kolejny raz trafił do świata 28KW2, a potem umarł.

Odcinek 619

Józef jeszcze raz trafił do świata 28KW2, a potem umarł.

Odcinek 620

Józef po raz w sumie pięćdziesiaty piąty trafił do świata 28KW2, a potem umarł.

Odcinek 621

Józef znowu wrócił do świata 28KW2, a potem zmarł.

Odcinek 622

Józef znowu wrócił do świata 28KW2, a później zmarł.

Odcinek 623

Józef kolejny raz wrócił do świata 28KW2, a później zmarł.

Odcinek 624

Józef trzynasty raz w tym okrążeniu trafił do świata 28KW2, a później zmarł.

Odcinek 625

Józef kolejny raz trafił do świata 28KW2, a później zmarł.

Odcinek 626

Józef kolejny raz trafił do świata 28KW2, zaś później zmarł.

Odcinek 627

Józef sześćdziesiąty pierwszy raz wrócił do świata 28KW2, zaś później zmarł.

Odcinek 628

Józef jeszcze raz wrócił do świata 28KW2, zaś później zmarł.

Odcinek 629

Józef po raz siedemnasty w tym okrążeniu wrócił do świata 28KW2, zaś później zmarł.

Odcinek 630

Józef po raz kolejny wrócił do świata 28KW2, zaś potem zmarł.

Odcinek 631

Józef po raz kolejny wrócił do świata 28KW2, a potem zmarł.

Odcinek 632

Józef dwudziesty raz w tym okrążeniu wrócił do świata 28KW2, a potem zmarł.

Odcinek 633

Józef kolejny raz w tym okrążeniu wrócił do świata 28KW2, a potem zmarł.

Odcinek 634

Józef kolejny raz w tym okrążeniu wrócił do świata 28KW2, a później zmarł.

Odcinek 635

Józef po raz dwudziesty czwarty w tym okrążeniu trafił do świata 28KW2, a później zmarł.

Odcinek 636

Józef po raz dwudziesty piąty w tym okrążeniu trafił do świata 28KW2, a potem zmarł.

Odcinek 637

Józef kolejny raz trafił do świata 28KW2, a potem zmarł.

Odcinek 638

Józef kolejny raz trafił do świata 28KW2, a potem umarł.

Odcinek 639

Józef kolejny raz wrócił do świata 28KW2, a potem umarł.

Odcinek 640

Józef kolejny raz wrócił do dwudziestego ósmego świata drugiego koła właściwego, a potem umarł.

Odcinek 641

Józef kolejny raz wrócił do świata 28KW2, a później umarł.

Odcinek 642

Józef trzydziesty raz w tym okrążeniu wrócił do świata 28KW2, a później umarł.

Odcinek 643

Józef kolejny raz w tym okrążeniu wrócił do świata 28KW2. Potem Modibo zjawił się, zmarł i wrócił, a później Józef umarł.

Odcinek 644

Józef znowu wrócił do świata 28KW2. Potem Modibo zmarł, wrócił, zmarł, wrócił, trzeci raz zmarł i trzeci raz wrócił, a później Józef umarł.

Odcinek 645

Józef trzydziesty czwarty raz trafił do świata 28KW2, a po jakimś czasie umarł.

Odcinek 646

Józef kolejny raz trafił do świata 28KW2. Potem Modibo umarł, wrócił, umarł i jeszcze raz wrócił i Józef umarł.

Odcinek 647

Józef kolejny raz trafił do świata 28KW2, a po pewnym czasie umarł.

Odcinek 648

Józef trzydziesty siódmy raz w tym okrążeniu trafił do świata 28KW2, a po pewnym czasie umarł.

Odcinek 649

Józef znowu trafił do świata 28KW2. Potem Modibo umarł, wrócił, umarł i jeszcze raz wrócił i Józef umarł.

Odcinek 650

Józef znowu trafił do świata 28KW2. Potem Modibo zmarł, wrócił, zmarł i jeszcze raz wrócił i Józef zmarł.

Odcinek 651

Józef znowu wrócił do świata 28KW2. Potem Modibo zmarł i wrócił i Józef zmarł.

Odcinek 652

Józef czterdziesty raz wrócił do świata 28KW2, a po pewnym czasie zmarł.

Odcinek 653

Józef kolejny raz wrócił do świata 28KW2. Potem Modibo zmarł, wrócił, zmarł i drugi raz wrócił i Józef zmarł.

Odcinek 654

Józef kolejny raz wrócił do świata 28KW2. Potem Modibo umarł i wrócił i Józef umarł.

Odcinek 655

Józef znów wrócił do świata 28KW2. Potem Modibo umarł, wrócił, umarł i znowu wrócił i Józef umarł.

Odcinek 656

Józef znów trafił do świata 28KW2, a po pewnym czasie umarł.

Odcinek 657

Józef czterdziesty piąty raz wrócił do świata 28KW2, a po pewnym czasie umarł.

Odcinek 658

Józef znów wrócił do świata 28KW2. Potem Modibo trzy razy umierał i wracał i umarł Józef.

Odcinek 659

Józef w sumie dziewięćdziesiąty trzeci raz wrócił do świata 28KW2, a po pewnym czasie umarł.

Odcinek 660

Józef kolejny raz wrócił do świata 28KW2, a po pewnym czasie umarł.

Odcinek 661

Józef pięćdziesiąty raz w tym okrążeniu trafił do świata 28KW2, a po pewnym czasie umarł.

Odcinek 662

Józef po raz kolejny w tym okrążeniu trafił do świata 28KW2, a po pewnym czasie umarł.

Odcinek 663

Józef po raz kolejny w tym okrążeniu trafił do świata 28KW2, a po pewnym czasie zmarł.

Odcinek 664

Józef po raz kolejny w tym okrążeniu trafił do świata 28KW2. Potem zmarł i wrócił Modibo i zmarł Józef.

Odcinek 665

Józef po raz kolejny w tym okrążeniu wrócił do świata 28KW2, a po pewnym czasie zmarł.

Odcinek 666

Józef po raz setny wrócił do świata 28KW2, a po jakimś czasie zmarł.

Odcinek 667

Józef kolejny raz wrócił do świata 28KW2, a po jakimś czasie umarł.

Odcinek 668

Józef trafił do świata 29KW2. Byli tam Modibo, Wryg i Anna, ale już umarli, a po jakimś czasie Józef też umarł.

Odcinek 669

Józef trafił do świata 30bKW2. Byli tam byli Modibo i Wryg, ale już zmarli. Potem zjawił się i zmarł Modibo, a wreszcie zmarł Józef.

Odcinek 670

Józef trafił do świata 31aKW2 i spotkał tam Modibo. Anny i Wryga już tam nie było, a jakimś czasie Józef też zmarł.

Odcinek 671

Józef trafił do świata 32KW2. Modibo, Wryg i Anna byli tam raz odkąd Józef ostatni raz tam był, ale już zmarli. Potem zjawił sie Modibo, zmarł Modibo i zmarł Józef.

Odcinek 672

Józef trafił do świata 33KW2. Modibo był tam dwa razy, a Wryg i Anna raz odkąd Józef ostatni raz tam był, ale już umarli, a po jakimś czasie również Józef umarł.

Odcinek 673

Józef trafił do świata 34KW2. Modibo, Wryga i Anny już tam nie było, a po jakimś czasie również Józef umarł.

Odcinek 674

Józef trafił tym razem do pierwszego świata po drugim rozłączeniu i dowiedział się, że trafiali tam: dwie trzecie ludzi, bredów, minów i uowujów, którzy odeszli z czwartego świata drugiego koła wielkiego; dziesięć siedemnastych ludzi, jedna czwarta bredów i minów i jedna trzecia uowujów, którzy odeszli z szóstego świata drugiego koła wielkiego; dziewięć trzynastych ludzi, dziewiętnaście dwudziestych pierwszych bredów, pięć siedemnastych minów i jedenaście dziewiętnastych uowujów, którzy odeszli z dziesiątego świata drugiego koła wielkiego; cztery trzynaste bredów i wszystkie uowuje, które odeszły z dwudziestego świata drugiego koła wielkiego; połowa ludzi i bredów, dwie trzecie minów i pięć dziewiątych uowujów, którzy odeszli z dwudziestego ósmego świata drugiego koła wielkiego; wszyscy ludzie, bredy, miny i uowuje, którzy odeszli z trzydziestego czwartego świata drugiego koła wielkiego oraz (nie bezpośrednio) rihi z dwudziestego pierwszego świata po trzecim połączeniu w gałęzi B po rozłączeniu. Ludzie mieli tam dwie ręce i trzy nogi w jednej linii, jak ludzie w piątym świecie po połączeniu w gałęzi A po rozłączeniu, bredy - cztery nogi i trzy trąby, jak w dwudziestym piątym świecie drugiego koła wielkiego, miny i rihi - cztery nogi i trąbę, jak wszyscy w dwunastym świecie po połączeniu w gałęzi A po rozłączeniu, a uowuje - trzy nogi i trąbę, jak w trzecim świecie drugiego koła wielkiego. Byli tam byli Wryg i Anna, ale już zmarli, a po jakimś czasie również Józef zmarł.

Odcinek 675

Józef trafił do świata 2Pr2 i dowiedział się, że trafiali tam wszyscy z poprzedniego świata. Ludzie i uowuje mieli cztery nogi i trąbę, jak wszyscy w 12PAPr, bredy i rihi - trzy nogi i pięć rąk (nowe ciało), a miny - cztery nogi, trąbę i kwadratowe uszy (również nowe ciało). Wszyscy nadal umierali, Wryga i Anny już tam nie było, a po jakimś czasie także Józef zmarł.

Odcinek 676

Józef trafił do świata 3Pr2 i dowiedział się, że trafiali tam wszyscy z poprzedniego świata. Ludzie, bredy, uowuje i rihi mieli dwie ręce i trzy nogi w jednej linii, jak ludzie w 5PAPr, a miny - trzy ręce, trzy nogi i ogon (nowe ciało). Wszyscy nadal umierali, Wryga i Anny już tam nie było, a po jakimś czasie również Józef zmarł.

Odcinek 677

Józef trafił do świata 4Pr2 i dowiedział się, że tam też trafiali wszyscy z poprzedniego świata. Ludzie i uowuje mieli tam dwie ręce i trzy nogi w jednej linii, jak ludzie w 5PAPr, bredy - cztery nogi i trzy trąby, jak w 25KW2, miny - trzy ręce, trzy nogi i ogon, jak w poprzednim świecie, a rihi - cztery nogi i trąbę, jak wszyscy w 12PAPr. Wszyscy nadal umierali, Wryga i Anny już tam nie było, a po jakimś czasie również Józef zmarł.

Odcinek 678

Józef trafił do świata 5Pr2 i dowiedział się, że i tam trafiali wszyscy z poprzedniego świata. Ludzie mieli tam dwie ręce oraz trzy długie nogi i jedną krótką (nowe ciało), bredy - cztery nogi i trąbę, jak wszyscy w 12PAPr, miny - trzy ręce, trzy nogi i ogon, jak w dwóch poprzednich światach, a uowuje i rihi - dwie ręce i trzy nogi w jednej linii, jak ludzie w 5PAPr. Wszyscy nadal umierali, Wryga i Anny już tam nie było, a po jakimś czasie również Józef zmarł.

Odcinek 679

Józef trafił do świata 6Pr2 i dowiedział się, że tam także trafiają wszyscy z poprzedniego świata. Ludzie znowu mieli tam dwie ręce oraz trzy długie nogi i jedną krótką, bredy i uowuje - cztery nogi i trąbę, jak wszyscy w 12PAPr, miny - znowu trzy ręce, trzy nogi i ogon, a rihi - cztery ręce i trzy nogi w jednej linii, jak wszyscy w 7APr. Wszyscy nadal umierali, Wryga i Anny już tam nie było, a po jakimś czasie również Józef zmarł.

Odcinek 680

Józef trafił do świata 7Pr2 i dowiedział się, że tam też trafiają wszyscy z poprzedniego świata, mają tam jedną rękę, jedną nogę i dwa ogony, jak możgoby w 4KW, i nadal umierają. Wryga i Anny już tam nie było, a po jakimś czasie również Józef zmarł.

Odcinek 681

Józef trafił do świata 8Pr2 i dowiedział się, że tam też trafiają wszyscy z poprzedniego świata. Ludzie i miny mieli tam cztery nogi i trąbę, jak wszyscy w 12PAPr, bredy - cztery nogi i trzy trąby, jak w 25KW2, uowuje - trzy nogi i trąbę, jak w 3KW2, a rihi - cztery nogi i dwie trąby (nowe ciało). Wszyscy nadal umierali, Wryga i Anny już tam nie było, a po jakimś czasie także Józef zmarł.

Odcinek 682

Józef trafił do świata 9Pr2 i dowiedział się, że tam też trafiają wszyscy z poprzedniego świata. Ludzie mieli tam dwie ręce, cztery nogi i jedną trąbę, jak wszyscy w 5KCP, bredy - dwie ręce, dwie nogi, trąbę, ogon i macki zamiast uszu, jak w 1KCP, miny - dwie ręce, cztery nogi i dwie trąby, jak w 2Pę, uowuje - cztery ręce i dwie nogi, jak w 3Pę, a rihi - cztery ręce i szesnaście nóg, jak miny w 3Pę. Wszyscy nadal umierali, Wryga i Anny już tam nie było, a po pewnym czasie także Józef zmarł.

Odcinek 683

Józef trafił do świata 10Pr2 i dowiedział się, że tam również trafiają wszyscy z poprzedniego świata. Ludzie, bredy i uowuje mieli tam trzy nogi, jedną rękę i jedną trąbę (nowe ciało), miny - trzy ręce, trzy nogi i ogon, jak w 3Pr2, a rihi - cztery nogi i dwie trąby, jak w 8Pr2. Wszyscy nadal umierali, Wryga i Anny już tam nie było, a po pewnym czasie także Józef zmarł.

Odcinek 684

Józef trafił do świata 11Pr2 i dowiedział się, że tam również trafiają wszyscy z poprzedniego świata. Ludzie i rihi mieli tam dwie ręce, dwie nogi i czworo oczu, jak bredy w 7KW2, bredy - dwie ręce i cztery nogi, jak miny w 3PPPę, miny - dwie ręce, dwie nogi i ogon, jak wszyscy w 10PPPę, a uowuje - dwie ręce, cztery nogi i jedną trąbę, jak wszyscy w 5KCP. Wszyscy wciąż umierali, Wryga i Anny już tam nie było, a po pewnym czasie także Józef zmarł.

Odcinek 685

Józef trafił do świata 12Pr2 i dowiedział się, że tam również trafiają wszyscy z poprzedniego świata. Ludzie mieli tam cztery ręce i trzy nogi w jednej linii, jak wszyscy w 7APr, bredy - trzy nogi, jedną rękę i jedną trąbę, jak ludzie, bredy i uowuje w 10Pr2, miny - trzy ręce, trzy nogi i ogon, jak w 3Pr2, uowuje - dwie ręce i trzy nogi w jednej linii, jak ludzie w 5PAPr, a rihi - cztery nogi i dwie trąby, jak w 8Pr2. Wszyscy wciąż umierali, Wryg i Anna byli już zmarli, a po pewnym czasie także Józef zmarł.

Odcinek 686

Józef trafił do świata 13Pr2 i dowiedział się, że tam także trafiają wszyscy z poprzedniego świata. Ludzie i miny mieli tam trzy nogi i pięć rąk, jak bredy i rihi w 2Pr2, bredy - cztery nogi i trąbę, jak wszyscy w 12PAPr, a uowuje i rihi - cztery nogi, trąbę i kwadratowe uszy, jak miny w 2Pr2. Wszyscy wciąż umierali, Wryg i Anna byli już zmarli, a po pewnym czasie Józef też zmarł.

Odcinek 687

Józef trafił do świata 14Pr2 i dowiedział się, że i tam trafiają wszyscy z poprzedniego świata. Ludzie mieli dwie ręce i dwie nogi, jak w swoim pierwszym świecie, bredy - trzy ręce i cztery nogi, jak w swoim pierwszym świecie, miny - dwie ręce, dwie nogi i trąbę z tyłu, jak w swoim pierwszym świecie, uowuje - dwie ręce i trzy nogi, jak w swoim pierwszym świecie, a rihi - trzy ręce, dwie nogi i jedno skrzydło, jak wszyscy w 6śCP. Wszyscy wciąż umierali, Wryg i Anna byli już zmarli, a po pewnym czasie Józef też zmarł.

Odcinek 688

Józef trafił do świata 15Pr2 i dowiedział się, że i tam trafiają wszyscy z poprzedniego świata. Był to też pierwszy świat manów (rasa IVP). Wszyscy mieli tam jedną rękę, jedną nogę i dwa ogony, jak możgoby w 4KW, i umierali, ale wracali z następnego świata, tak że średnio statystycznie żyli tu trochę ponad dziewięć razy. Wryg żył jednak tylko 3 razy, a Anna - 4 i oboje odeszli już na dobre. Po pewnym czasie Józef zmarł.

Odcinek 689

Józef trafił do świata 16Pr2, gdzie wszyscy mieli cztery nogi, trąbę i fioletowe kwadratowe uszy (nowe ciało), a po pewnym czasie zmarł.

Odcinek 690

Józef wrócił do świata 15Pr2, a po pewnym czasie zmarł.

Odcinek 691

Józef znowu trafił do świata 16Pr2, a po pewnym czasie zmarł.

Odcinek 692

Józef znowu wrócił do świata 15Pr2, a po pewnym czasie zmarł.

Odcinek 693

Józef kolejny raz wrócił do świata 16Pr2, a po pewnym czasie zmarł.

Odcinek 694

Józef trzeci raz wrócił do świata 15Pr2, a po pewnym czasie zmarł.

Odcinek 695

Józef znowu trafił do świata 16Pr2, a po jakimś czasie umarł.

Odcinek 696

Józef znowu trafił do świata 15Pr2, a po jakimś czasie zmarł.

Odcinek 697

Józef znowu wrócił do świata 16Pr2, a po jakimś czasie zmarł.

Odcinek 698

Józef po raz piąty wrócił do świata 15Pr2, a po jakimś czasie zmarł.

Odcinek 699

Józef znów wrócił do świata 16Pr2, a po jakimś czasie zmarł.

Odcinek 700

Józef znów trafił do świata 15Pr2, a po jakimś czasie zmarł.