Użytkownik:Canis/Szkic strony głównej Kyonu

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
NAJLEPSZE ARTYKUŁY PAŃSTW
Tangia
Imperialny Emblemat TangiiPrzezroczysty.png
Wyspiarska potęga
Kyon Zachodni
(Canis)
Rok 9509 EK
Ajdynir
Aydinirian Empire.png
Hegemon pustyni
Płd. Morze Słone
(Borlach)
Rok 8973 EK
Neszowie
FLAGE DER NESCHSCHEN.png
Kolonizator płn.
Płn.zach., Dewia
(Henryk Pruthenia)
Rok 8973 EK
Siedmiomieście
Gwiazda Qin.png
Konfed. miast
Płn. Morze Słone
(Widsið)
Rok 8973 EK
Olsenia
Flaga Monarchii Olseskiej.png
Hegemon płd.
Wyspy olseńskie
(Pluur)
Rok 8973 EK
Trugia
Flaga Trugów.png
Potęga stepów
Kyon środkowy
(Tqr)
Rok 8973 EK
Secht
SechtCoA.png
Bankierzy
Kanisja
(Canis)
Rok 8973 EK
Muria
Republika zach.
Wyspy zachodnie
(Spiritus)
Rok 8973 EK
Buania
Flaga Buanii kwadrat.png
Siła ziół
Kyon Zachodni
(Kazimierz)
Rok 8973 EK
Nuaria
Nuaria emblemat.png
Złoto i diamenty
Sfeniscja
(Canis)
Rok 8973 EK
Szur
Państwo zach.
Kyon Zachodni
(Spiritus)
Rok 8973 EK
CYWILIZACJE
Azenia / Hwatung · Bolosja · Dżaugria · Erutia · Giadur · Ilirion · Iszaria · Kaalpas · Kadonia · Kauradowie · Kǫl · Kuniecy · Lucja · Mokucja · Pinu · Sanżenia · Secht · Szyszenia · Tarum · Państwo Truskie · Wertynia
LISTY
Państwa · Języki · Ludów · Miast · Religie · Rasy · Analogie państw Kyonu do Ziemskich
Louis-maniquet-71QXQUSC Do-unsplash.jpg KYON - O PROJEKCIE
Stricte aprioryczny conworld tworzony wspólnie przez użytkowników Polskiego Forum Językowego, umieszczony w świecie opartym na układzie planetarnym wygenerowanym przez symulator wszechświata Space Engine.
Wielka linia czasu
Spis wydarzeń
Historia Kyonu
Wydarzenia historyczne
Kyon square.jpg ASTRONOMIA
Astronomia Kyonu tyczy się położenia planety Kyon w kosmosie oraz cech kosmologicznych samego projektu. W projekcie na szeroką skalę wykorzystano Space Engine.
Kyon i Space Engine
Kyon i Space Engine
Układ planetarny
Układ planetarny Kyonu
Daniel-olah-HNkgPFBShSw-unsplash.jpg KYNOGRAFIA
Kynografia opisuje Kyon jako planetę, zajmując się jej miejscami, kartografią, górami, morzami, rzekami, wyspami, i tematami pokrewnymi.
Regiony Kyonu
Spis makroregionów
Topografia Kyonu
Lista miejsc na Kyonie
Nazwy kynograficzne
Spis krain
Max-larochelle-uu-Jw5SunYI-unsplash.jpg KLIMAT
Kyon posiada inne cechy astrofizyczne i inny układ wód i lądów. To powoduje, że świat ma odmienny klimat od ziemskiego.
Klimat Kyonu
O klimacie Kyonu
Wielbłąd i Rekin
Wielki model klimatyczny
James-wainscoat-gMxgp-MwCyQ-unsplash.jpg BIOLOGIA
Biologia Kyonu zajmuje się pochodzeniem życia na planecie, jej rozwojem, ewolucją, zasięgami występowania i znaczeniem gospodarczym. Występuje w postaci podstawowej oraz pod postacią rozszerzeń do projektu.
Biogeneza
Pochodzenie życia
Fauna i flora
Zwierzęta i rośłiny
Giammarco-boscaro-zeH-ljawHtg-unsplash.jpg CYWILIZACJA
Kyon posiada inne cechy astrofizyczne i inny układ wód i lądów. To powoduje, że świat ma odmienny klimat od ziemskiego.
Cywilizacje Kyonu
Spis cywilizacji
Kalendarze
Spis kalendarzy na Kyonie
Twórczość
Literatura kyońska
Ciekawostki
Ciekawostki ze świata
OBSZARY ZAINTERESOWAŃ
Kyon obszary zainteresowan2.png
POZIOMY CYWILIZACYJNE
Porównanie Przykładowa
administracja
Przykładowa
wojskowość
Poziom cywilizacyjny Opis Przykłady
Poziom 0 Zwierzęta Różnie Zęby, pazury i jad Brak Poniżej jakiejkolwiek kultury ludzkiej Brak
Poziom 1 Kultury prymitywne Struktura plemienna Broń kamienna, drewniana lub ze znalezionego metalu (miecze, oszczepy), groty ze szkła, zatrute strzałki Brak znajomości metalurgii. Proste chaty z błota, opanowanie ognia, podstawowe narzędzia umożliwiające oprawianie skór, tworzenie lin i łuków. Osiągnięcia nieprzewyższające osiągnięć większości zwierząt z wyjątkiem mowy, opanowania ognia i tworzenia lin. Proste kultury zbieracko-łowieckie lub nomadyczne. ludy Pinu
Poziom 2 Prosta cywilizacja Struktura plemienna lub związki międzyplemienne Narzędzia z metalu, groty i noże ze szkła. Pismo. Proste świątynie, istotne totemy, pomniki lub figurki. Gospodarka łączona rolno-zbieracko-łowiecka. Plemiona na wyższym poziomie rozwoju z dobrze rozwiniętym handlem. Wuzang
Poziom 3 Cywilizacja Ostry feudalizm z książętami i monarchami na czele Dobrze rozwinięta armia z własną siatką wywiadowczą. Struktury policyjne i żandarmeria. Proste, drewniane machiny oblężnicze, pierwsze imponujące kamienne fortece. Marynarka wojenna. Podstawowe szkolnictwo. Gospodarka głównie oparta na roli i podatkach lub daninach, w mniejszym stopniu handlu. Może się pojawić kanalizacja. Cywilizacja porównywalna do kultur zachodniej Europy IX wieku. Kavelia
Poziom 4 Wysoko rozwinięta cywilizacja Może się pojawić parlament Poważne machiny oblężnicze. Armaty i prymitywna broń palna, ładunki wybuchowe. Doskonale rozwinięta marynarka. Wielkie fortece. Szkolnictwo i nauka na bardzo wysokim poziomie, poważna eksploracja świata, kontakty pomiędzy badaczami całego świata. Dobrze rozwinięty handel oraz usługi, a także medycyna. System pocztowy, sztuczne ognie, siatka dróg. Cywilizacja porównywalna do poziomu świata arabskiego w XIII wieku. Secht
Poziom 5 Szczyt rozwoju Sprawniej funkcjonująca państwowość i administracja Potężna armia i marynarka, broń palna o większym znaczeniu. Prosta artyleria, w tym oblężnicza (moździerze). Łatwiej dostępne księgi, dobrze rozwinięta kartografia, postęp w medycynie. Pewne podstawowe prawa człowieka, intensywne prace związane z chemią, astronomią i inżynieryjne. Szczytem rozwoju jest prosty silnik parowy (jeszcze bez zastosowania). Cywilizacja porównywalna do poziomu przyszłych zachodnich imperiów kolonialnych XV-XVI wieku. Tangia