Użytkownik:Dynozaur/Sądboks

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Vekerun Latīna (nazwa mocno robocza)

Odmiana rzeczownika. Przykład: vīras - mężczyzna (męzki o-temat)

Liczba pojedyncza Liczba podwójna Liczba mnoga
bez rodzajnika określony określony (proks.) określony (dyst.) bez rodzajnika określony określony (proks.) określony (dyst.) bez rodzajnika określony określony (proks.) określony (dyst.)
Mianownik vīras vīrais vīrašis vīratas vīru vīroju vīrošiu vīrotu vīrai vīrajei vīraišiei vīraitei
Dopełniacz vīrā vīrājā vīrāšiā vīrātā vīrau vīraujau vīraušiau vīrautau vīrun vīrujun vīrunšiun vīruntun
Celownik vīrui vīrujamui vīruišiamui vīruitamui vīramu vīramujaimu vīramušiaimu vīramutaimu vīramus vīramujaimus vīramušiaimus vīramutaimus
Biernik vīran vīrain vīranšin vīrantan vīru vīroju vīrošiu vīrotu vīrans vīrajuns vīranšiuns vīrantuns
Narzędnik vīru vīrojaimi vīrošiaimi vīrotaimi vīramu vīramujaimu vīramušiaimu vīramutaimu vīrais vīrajaimis vīraišiaimis vīraitaimis
Miejscownik vīrai vīrajami vīraišiami vīraitami vīrau vīraujau vīraušiau vīrautau vīraisu vīraisiaisu vīraišiaisu vīraistaisu
Inessyw vīre vīrajame vīraišiame vīraitame vīrauje vīraujauje vīraušiauje vīrautauje vīraise vīraisiaise vīraišiaise vīraistaise
Illatyw vīrana vīraina vīranšina vīrantana vīrun vīrojun vīrošiun vīrotun vīransna vīrajunsna vīranšiunsna vīrantunsna
Adessyw vīraip vīrajamp vīraišiamp vīraitamp vīraup vīraujaup vīraušiaup vīrautaup vīraisp vīraisiaisp vīraišiaisp vīraistaisp
Allatyw vīrāp vīrājāp vīrāšiāp vīrātāp vīraup vīraujaup vīraušiaup vīrautaup vīrump vīrujump vīrunšiump vīruntump
Wołacz vīre (vīre) (vīre) (vīre) (vīru) (vīru) (vīru) (vīru) (vīrai) (vīrai) (vīrai) (vīrai)