Użytkownik:Vilén/Czystopolski

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Naczarta słownika czystopolszczyzny w odmianie Viléna. Gasła ułożone są działami, nie zaś według kolejności obiecadnej.

Barwy

Zapożyczenie Czystopolski zastępnik Pomysłodawca Pochodzenie
brązowy gniady muggler wskrzeszony dawnosłów

Czas

Zapożyczenie Czystopolski zastępnik Pomysłodawca Pochodzenie
marzec brzezień Eldarion I wskrzeszony dawnosłów
maj trawień Eldarion I wskrzeszony dawnosłów
sobota sąbota Paweł Ciupak uzasadowienie rozwoju
weekend wychodne Serpentinius ros. выходные

Gędźba (muzyka)

Zapożyczenie Czystopolski zastępnik Pomysłodawca Pochodzenie
muzyka gędźba muggler wskrzeszony dawnosłów

Imiona

Zapożyczenie Czystopolski zastępnik Pomysłodawca Pochodzenie
Henryk Jędrzych Paweł Ciupak wskrzeszony dawnosłów
Wacław Więcysław Paweł Ciupak wskrzeszony dawnosłów
Władysław Włodzisław Paweł Ciupak wskrzeszony dawnosłów

Językoznawstwo

Zapożyczenie Czystopolski zastępnik Pomysłodawca Pochodzenie
alfabet obiecado Paweł Ciupak wskrzeszony dawnosłów
archaizacja ustarzenie Dynozaur
ortografia prawopis czes. pravopis
puryzm czyścicielstwo Dynozaur
deskryptywizm opisownictwo Dynozaur
preskryptywizm przedpisownictwo Dynozaur

Łączność

Zapożyczenie Czystopolski zastępnik Pomysłodawca Pochodzenie
telefonia rozmownia varpho
telefon rozmównik varpho

Nauki

Zapożyczenie Czystopolski zastępnik Pomysłodawca Pochodzenie
antropologia człowiekoznawstwo odbitka
archeologia dawnoznawstwo odbitka
astronomia gwiazdozierstwo Dynozaur scs. ѕвѣздозьрьць
biologia żywoznawstwo odbitka
demografia ludopis odbitka
geografia ziemiopis odbitka
geologia ziemioznawstwo odbitka
geometria ziemiomierstwo odbitka
historia dziejopis Paweł Ciupak
informatyka policznikoznawstwo Paweł Ciupak
socjologia społecznoznawstwo odbitka
zoologia zwierzoznawstwo odbitka
geocentryzm ziemiośrództwo Paweł Ciupak
heliocentryzm słońcośrództwo Paweł Ciupak

Państwo i prawo

Zapożyczenie Czystopolski zastępnik Pomysłodawca Pochodzenie
areszt uwięźnia Paweł Ciupak
demokracja ludowłództwo Dynozaur
kodeks prawownik Paweł Ciupak czes. zákoník
ideologia myślowstwo Paweł Ciupak
obywatel obywaciel uzasadowienie rozwoju
polityka krajosprawstwo Paweł Ciupak
propaganda myśloszerstwo Paweł Ciupak

Pokrewieństwo i powinowactwo

Zapożyczenie Czystopolski zastępnik Pomysłodawca Pochodzenie
primo voto pierwomężna muggler
secundo voto wtóromężna muggler
tertio voto, quarto voto, etc. trzeciomężna, czwartomężna, itd. muggler

Policznikoznawstwo (informatyka)

Zapożyczenie Czystopolski zastępnik Pomysłodawca Pochodzenie
komputer policznik Paweł Ciupak czes. počítač
klawiatura przycisnik Paweł Ciupak
monitor pokaźnik Paweł Ciupak
procesor przerobnik Paweł Ciupak
system operacyjny zarządnica Paweł Ciupak
program przedpis Paweł Ciupak odbitka
internet międzysieć Paweł Ciupak
intranet wnętrzysieć Paweł Ciupak
komunikator porozumiewacz Paweł Ciupak
WWW sieć szerokoświatowa Paweł Ciupak

Przekonania krajosprawstwowe (ideologie polityczne)

Zapożyczenie Czystopolski zastępnik Pomysłodawca Pochodzenie
komunizm wspólnoctwo Paweł Ciupak
socjalizm społectwo Paweł Ciupak

Stopnie wojskowe

Zapożyczenie Czystopolski zastępnik Pomysłodawca Pochodzenie
szeregowy rzędowy Paweł Ciupak
podoficer podczęstnik Paweł Ciupak chr. časnik
> kapral dziesiątnik Paweł Ciupak czes. desátník
> sierżant wódnik Paweł Ciupak mac. водник
oficer częstnik Paweł Ciupak chr. časnik
> podporucznik podporącznik Paweł Ciupak uzasadowienie rozwoju
> porucznik porącznik Paweł Ciupak uzasadowienie rozwoju
> kapitan stótnik Paweł Ciupak słn. stotnik
> major bójnik Paweł Ciupak chr. bojnik
> generał głównik Paweł Ciupak

Środki gromadnego przekazu (media)

Zapożyczenie Czystopolski zastępnik Pomysłodawca Pochodzenie
media ogłaszajniki Paweł Ciupak
telewizja dalowidnia Paweł Ciupak
telewizor dalowidnik Paweł Ciupak
telewidz dalowidźca Paweł Ciupak
radio (technologia) dalosłysznia Paweł Ciupak
radio (odbiornik) dalosłysznik Paweł Ciupak
radio (stacja radiowa) rozgłośnia
prezenter przedstawiacz Luntrus
spiker mówca muggler
audiowizualny słuchowidniowy Paweł Ciupak
gazeta wiestnik Paweł Ciupak buł. вестник

Umiejęctwo (technika)

Zapożyczenie Czystopolski zastępnik Pomysłodawca Pochodzenie
technika umiejęctwo Paweł Ciupak
automat samoczyn varpho

Ukierunkowania płciowe

Zapożyczenie Czystopolski zastępnik Pomysłodawca Pochodzenie
aseksualizm bezłóztwo Paweł Ciupak
biseksualizm obułóztwo Paweł Ciupak
heteroseksualizm przeciwłóztwo Paweł Ciupak
homoseksualizm samołóztwo Paweł Ciupak
> …gejowski mężołóztwo Paweł Ciupak wskrzeszony dawnosłów
> …lesbijski żonołóztwo Paweł Ciupak
> gej mężołożnik Paweł Ciupak
> lesbijka żonołożnica Paweł Ciupak

Wiara

Zapożyczenie Czystopolski zastępnik Pomysłodawca Pochodzenie
judaizm żydowstwo Dynozaur
egzorcyzm odbieszenie Paweł Ciupak
egzorcysta odbieszacz Paweł Ciupak
dokonywać egzorcyzmów odbieszać (niedok.), odbiesić (dok.) Paweł Ciupak
konfesjonał rozrzesznica Paweł Ciupak

Wznośnictwo

Zapożyczenie Czystopolski zastępnik Pomysłodawca Pochodzenie
budować wznosić pittmrg
budowla stawba Paweł Ciupak czes. stavba
dach pokryw Paweł Ciupak buł. покрив
parapet podoknie Paweł Ciupak

Żywoznawstwo (biologia)

Zapożyczenie Czystopolski zastępnik Pomysłodawca Pochodzenie
crossing-over przeskrzyżowanie Paweł Ciupak lit. persikryžiavimas

Inne, niezdziałowane

Zapożyczenie Czystopolski zastępnik Pomysłodawca Pochodzenie
artykuł członek Paweł Ciupak czes. článek
błagać błogać uzasadowienie rozwoju
brama brona uzasadowienie rozwoju
czerwony czerwiony uzasadowienie rozwoju
encyklopedia wiednica Artaxes
depilator odwłośniacz Paweł Ciupak
dyskutować obsądzać Paweł Ciupak ros. обсуждать
hańba gańba uzasadowienie rozwoju
hasło gasło uzasadowienie rozwoju
litera bukiew Dynozaur ogólnosłowiański
fajerwerk ogniomiót Paweł Ciupak mac. огномет
obserwator oglądnik Paweł Ciupak
platforma płożyna muggler
planeta obieżnica Dynozaur czes. oběžnice
płaski płoski uzasadowienie rozwoju
płaz płóz uzasadowienie rozwoju
pracować, praca, etc. procować, proca, itd. uzasadowienie rozwoju
przywłaszczyć przywłoszczyć uzasadowienie rozwoju
sierce sierce uzasadowienie rozwoju
smak wkęs Paweł Ciupak ros. вкус
straż, strażnik, etc. stróż, stróżnik, itd. uzasadowienie rozwoju
szpital boleźnica Paweł Ciupak od wskrzeszonego dawnosłowu
toast przypitek chrupek słc. prípitok
wesele wiesiele uzasadowienie rozwoju
wesoły wiesioły uzasadowienie rozwoju
władać, władza, etc. włodać, włodza, itd. uzasadowienie rozwoju
własny włostny Dynozaur uzasadowienie rozwoju
wykształcenie wzdziałanie Paweł Ciupak czes. vzdělání
patriarchat ojcowództwo Kwadracik
matriarchat matkowództwo Kwadracik