Język mongrusolski

Z Conlanger
(Przekierowano z Vungrusol)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Język mongrusolski (Монгрұсoль [mɔŋɢrʊsɔ̆ɮʲ])

Samogłoski
Przednie Centralne Tylne
Krótkie Długie Krótkie Długie Krótkie Długie
Przymknięte [i] и [iː] ии [u̘] ʏ [u̘ː] ʏʏ
Prawie przymknięte [ʊ] ұ [ʊː] ұұ
Półprzymknięte [e̘] є [e̘] єє [ɵ̘] ө [o̘ː] өө
Średnie [ɘ] ɪ
Półotwarte [ɔ] o [ɔː] oo
Otwarte [æ̘] ьl [ɑ] a [ɑː] aa
Spółgłoski
Wargowe Dziąsłowe Zadziąsłowe Palatalne Welarne Uwularne
Twarde Miękkie Twarde Miękkie Twarde Miękkie Twarde Miękkie Twarde Miękkie
Nosowe [m] м [mʲ] мь [n] н [nʲ] нь [ŋ] н [ŋʲ] нь
Zwarte Bezdźwięczne [p] п [pʲ] пь [t] т [tʲ] ть [k] к [kʲ] кь [q] к [qʲ] кь
Dźwięczne [b] б [bʲ] бь [d] д [dʲ] дь [g] г [gʲ] гь [ɢ] г [ɢʲ] гь
Afrykaty [ʦ] ц [ʦʲ] ць [ʧ] ч
Szczelinowe [f] в [fʲ] вь [s] с [sʲ] сь [ʃ] ш [x] x [xʲ] [χ] x [χʲ]
Aproksymanty Boczne [ɫ] л [ɮʲ] ль
Pozostałe [ʋ̹] в [ʋ̹] в [j] й pь
Drżące [r] p
Zaimki osobowe
L. Poj. L. Mn.
1. Os. Бɪ Бɪна
2. Os. Чɪ, тɪ Тана
3. Os. Тєр Тєна