Wojskowość Tangii

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
ⲦⲀⲚⲄⲨⲀ ⲬⲞ'ⲨⲘ Czytasz artykuł z serii Tangia. | Język ayu (pisma) · Historia · Karaizm · Cesarz Tangii · Rada Państwa Tangia · Kaoritanu · Tangijczycy · Dziesięć Cudów Tangii · Gospodarka i demografia Tangii · Tangijska Sieć Świetlna · Wojskowość Tangii (Takatoa · Aranu) · ET

        Wojskowość Tangii to szerokie zagadnienie obejmujące kilka filarów armii Państwa Tangijskiego, mających na celu zabezpieczenie jej interesów, obronę narodową, zapobieganie kataklizmom i kampanie ofensywne, składające się z armii właściwej oraz jej dowództwa, zaopatrzenia, analityki, komunikacji, finansów i struktury. Ogólnie pojęta armia jest największym pracodawcą państwowym, zatrudniającym w roku 2598 ET 32% populacji aktywnej zawodowo, czyli 2 181 108 osób, głównie mężczyzn. W odróżnieniu od wielu innych państw, armia tangijska przejmuje obowiązki wielu ministerstw, głównie dzięki swojemu ogólnokrajowemu (federacyjnemu) zasięgowi, a pozostałe ministerstwa często wzorują się na armii.

Niniejszy artykuł przedstawia w ogólnikowy sposób głównie strukturę armii Tangii. Aby przejść do aspektów demograficzno-ekonomicznych, sprawdź artykuł gospodarka i demografia Tangii.

Marynarka wojenna

Lupa2.gif
Główny artykuł: Takatoa

Marynarka wojenna Tangii nosi nazwę Takatoa. W 2598 ET we flocie służyło 828 812 osób, czyli 38% całej armii. Poniżej podano podstawowe struktury oraz co istotniejsze stanowiska.

 1. Służba okrętowa - 35% makrogrupy zawodowej, 290 087 osób.
  1. Młodszy marynarz
  2. Wioślarz
  3. Marynarz
  4. Starszy marynarz
  5. Działonowy
  6. Bosman
  7. Chorąży
  8. Porucznik
  9. Kapitan marynarki
  10. Komandor
  11. Kontradmirał
  12. Admirał
 2. Obsługa floty - 47% makrogrupy zawodowej, 389 546 osób.
  1. Tragarz
  2. Obsługa dźwigów
  3. Rangfenista
  4. Ochrona obiektów
  5. Kucharz
  6. Inspektor
  7. Celnik
  8. Handlarz
  9. Finansista
  10. Negocjator zaopatrzenia
  11. Inżynier
  12. Analitycy zaopatrzenia
  13. Szef brygady rozładunku
  14. Szef dywizji zaopatrzenia
  15. Admirał portu
  16. Admirał zaopatrzenia
 3. Wyszkolenie - 15% makrogrupy zawodowej, 124 323 osób.
  1. Szkolenie marynarzy
  2. Szkolenie oficerów
  3. Szkolenie zaopatrzeniowców
  4. Szkolenie komunikacji
  5. Szkolenie finansistów
  6. Szkolenie handlarzy
 4. Komunikacja - 3% makrogrupy zawodowej, 24 865 osób.
  1. Rangfenista
  2. Kurier
  3. Obsługa sortowni
  4. Dekrypcja
  5. Admirał komunikacji

Siły lądowe

Lupa2.gif
Główny artykuł: Aranu

Siły lądowe to najliczniejszy pion całej armii, stanowią 41% populacji całej armii, dzięki czemu do dyspozycji mają 828 821 żołnierzy, kawalerzystów, specjalistów obsługi armii oraz korpusu szkoleniowego.

 1. Siły zbrojne - 39% makrogrupy zawodowej, 348 759 osób.
  1. Żołnierz szeregowy
  2. Starszy żołnierz
  3. Dekurion
  4. Demicenturion
  5. Centurion
  6. Kohorcista
  7. Wicegenerał legionu
  8. Generał legionu
  9. Naczelnik sił zbrojnych
  10. Artylerzysta
  11. Specjalista oblężenia
 2. Kawaleria - 11% makrogrupy zawodowej, 98 368 osób.
  1. Giermek
  2. Kawalerzysta
  3. Stajenny
  4. Zaopatrzeniowiec
  5. Ciężki kawalerzysta
  6. Dowódca kawalerii
  7. Generał kawalerii
 3. Obsługa armii - 40% makrogrupy zawodowej, 357 702 osoby.
  1. Tragarz
  2. Powozy
  3. Rangfenista
  4. Ochrona obiektów
  5. Inspektor
  6. Celnik
  7. Kucharz
  8. Handlarz
  9. Finansista
  10. Negocjator zaopatrzenia
  11. Inżynier
  12. Analitycy zaopatrzenia
  13. Szef dywizji zaopatrzenia
  14. Generał zaopatrzenia
 4. Wyszkolenie armii - 10% makrogrupy zawodowej, 89 425 osób.
  1. Musztra żołnierzy
  2. Szkolenie oficerów
  3. Szkolenie zaopatrzeniowców
  4. Szkolenie komunikacji
  5. Szkolenie finansistów
  6. Szkolenie handlarzy
  7. Szkolenie kawalerii

Wywiad wojskowy

Tangijska siatka wywiadowcza (ay. Lamiya) oficjalnie zatrudnia 1% całej armii, co daje 21 811 osób do dyspozycji w ramach całej struktury. Składa się z siatki stricte szpiegowskiej, kontrwywiadu oraz kryptologii.

 1. Szpiegowstwo - 45% makrogrupy zawodowej, oficjalnie 9 815 osób.
  1. Szpieg (żołnierz, oficer wywiadu, agent wywiadu)
  2. Specjalista wywiadu
  3. Dywersja
  4. Sabotaż
  5. Koordynacja
  6. Dowódca komórki
  7. Generał wywiadu
 2. Kontrwywiad - 45% makrogrupy zawodowej, oficjalnie 9 815 osób.
  1. Szpieg kontrwywiadu (agent kontrwywiadu)
  2. Analityk kontrwywiadu
  3. Ochrona tajemnic państwowych
  4. Koordynator
  5. Asysta generała
  6. Generał kontrwywiadu
 3. Kryptologia - 10% makrogrupy zawodowej, oficjalnie 2 181 osób.
  1. Kryptolog
  2. Ochrona skryptów
  3. Dekrypcja nieprzyjacielskich wiadomości
  4. Przeciwdziałanie przestępczości
  5. Oficer kryptologii wojskowej
  6. Generał kryptologii wojskowej

Obserwatoria

Znaczenie i rozwój słynnych obserwatoriów tangijskich (Ta'olun) jest konsekwencją topografii kraju, Tangia jest państwem wyspiarskim z wieloma wysokimi łańcuchami górskimi, wyraźnie dzielącymi kraj na segmenty, i z tychże gór zawsze widać kilka innych segmentów. Ta'olun jako komórka państwowa zatrudnia 9% całej populacji armii tangijskiej, a więc do dyspozycji ma 196 300 osób.

 1. Obsługa obserwatoriów - 30% makrogrupy zawodowej, 58 890 osób.
  1. Zaopatrzenie
  2. Budowniczy
  3. Ochrona obserwatoriów
  4. Rekrutacja
  5. Kurier
  6. Stajenny
 2. Załogi obserwatoriów - 10% makrogrupy zawodowej, 19 630 osób.
  1. Obserwator
  2. Kucharz
  3. Lekarz
  4. Rangfenista
  5. Inżynier
  6. Archiwista
  7. Dowódca
 3. Kurierzy - 20% makrogrupy zawodowej, 39 260 osób.
  1. Szybka komunikacja
  2. Kurier pospolity
  3. Usługi cywilne
  4. Przewóz ciężki
 4. Rangfen - 10% makrogrupy zawodowej, 19 630 osób.
  1. Rangfenista 3 stopnia zaufania
  2. Rangfenista 2 stopnia zaufania
  3. Rangfenista 1 stopnia zaufania
  4. Enkrypcja/dekrypcja
  5. Kopista
  6. Wicedowódca
  7. Dowódca
  8. Usługi bankowe
  9. Usługi cywilne
 5. Usługi obserwatoriów dla ludności cywilnej - 30% makrogrupy zawodowej, 58 890 osób.
  1. Astronom
  2. Topograf
  3. Klimatolog
  4. Geolog
  5. Sanatorium-uzdrowisko
  6. Turystyka

Szpitalnictwo

Szpitalnictwo tangijskie to jedna z najważniejszych gałęzi dla życia codziennego, często w czasach pokoju organizująca innym komórkom rozkład obowiązków. Zatrudnia 11% armii, czyli 239 922 osoby. W języku ayu nazywa się lengme.

 1. Lekarze i pielęgniarki (personel medyczny) - 40% makrogrupy zawodowej, 95 969 osób.
  1. Sprzątanie, mycie
  2. Nekrologia
  3. Pielęgniarka
  4. Lekarz ogólny
  5. Lekarz specjalista
  6. Chirurg
  7. Generał szpitalnictwa
 2. Zaopatrzenie szpitali - 30% makrogrupy zawodowej, 71 977 osób.
  1. Aptekarze
  2. Utensylia medyczne
  3. Wyposażenie szpitali
  4. Transport wyposażenia
  5. Inżynier
  6. Archiwa i skrypty
  7. Kucharz
  8. Trumny i utensylia nekrologiczne
  9. Wojskowa ekstrakcja czynników chorobotwórczych
  10. Skarbnica
  11. Koordynator zaopatrzenia szpitali
  12. Generał zaopatrzenia szpitalników
 3. Transport chorych - 10% makrogrupy zawodowej, 23 922 osób.
  1. Chorzy i ranni, 3 stopnia
  2. Chorzy i ranni, 2 stopnia
  3. Chorzy i ranni, 1 stopnia
 4. Siły zwalczania epidemii - 10% makrogrupy zawodowej, 23 922 osób.
  1. Zwalczanie epidemii u ludności
  2. Dezynsekcja/deratyzacja
  3. Izolacja zarażonych
  4. Chłodnictwo
  5. Militarny rozwój czynników chorobotwórczych
  6. Utylizacja i oczyszczanie
  7. Wielki Mistrz Epidemiolog
 5. Usługi szpitalne dla ludności cywilnej - 10% makrogrupy zawodowej, 23 992 osób.
  1. Pielęgniarka
  2. Lekarz ogólny
  3. Lekarz specjalista
  4. Chirurg
  5. Sprzątanie, mycie
  6. Ordynator
  7. Głównodowodzący Wsparcia Cywilnego Szpitalników
Tangian cuneiform Word Tangwa Tri Next.png
TANGIA
WIDOK HISTORYCZNY: Prehistoria Tangijska | ROK 1900 | ROK 2791 | ROK 3153 | ROK 5517 | ROK 5882 | ROK 6911 | ROK 8973 | ROK 9509| ROK 9640 | ROK 9700
RÓŻNE: Tangia | Język ayu | Język mahan | Pisma tangijskie | Historia Tangii | Gospodarka i Demografia | Tangijczycy | Religia karai | Armia i flota | Rada Państwa Tangia | Cesarz Tangii | Kaoritanu
DZIESIĘĆ CUDÓW: Świątynia Naratajska | Obserwatorium Tauriana | Takatoa | Katakumby Marajskie | Ogród Górski w Kun Atla | Najwyższy Uniwersytet Tamarua | Talanga | Pałac Temeteu | Pięć Mędrców | Forteca w Tau Atla
KYNOGRAFIA: Królestwo Naratajskie | Republika Tongami | Republika Lutafaryjska | Republika Nomeurajska | Pustynia Marajska | Królestwa Orumilo i Rejtiki | Pustynia Takangaryjska | Królestwo Kunatla | Dominium Kontynentu: Buania | Grupa Wysp Odległych: Akeira | Hiranea | Atirai
MIEJSCOWOŚCI: Naratai | Tounarao | Luta ni Fari | Hatlangao | Tungu i Marao | Orumilo, Reitika | Tungu i Takangari | Kun Atla | Saboat | Uruna | Yatlomea | Alai Ara