Autor Wątek: Vendlånðskje jörek  (Przeczytany 2531 razy)

Offline Henryk Pruthenia

 • Der Untermenschenbändiger
 • Moderatór
 • Wiadomości: 5 660
 • Pochwalisze: 160 razy
 • Pieśń Arjów!
  • Mój konlangerski dorobek
 • Konlangi: Ziemskie, Kyońskie, Adnackie; autor neszszszczyzny
Vendlånðskje jörek
« dnia: Czerwiec 26, 2013, 12:34:53 »
  Vendlånðskje jörek ['vɛndlonðɕə 'jøɹək] - nastęny mój konlang. Powstał on do pewnego alhistu, zainspirowanego tym, że odkryto ślady osadnictwa słowianskiego w Skandynawji. Zadałem sobie pytanie: a gdyby zaszli tam dalej i na dłużej? No i ten język jest odpowiedzą na to, jak takowy język mógłby brzmieć. Smacznego!

  PRZEMIANY FONETYCZNE:
  tj, dj > tt, dd
  t', d' > θ, ð
  šč > sk'
  r' > ř'
  ř' > ʝ
  brak przestawek, za to częste rozpodobnienia
  coś ala czwarta palatalizacja
  sk' >  ɕ (zapis skj)
  s', x', š > ɧ (zapis sj)
  k', č > ɕ (zapis kj)
  θ, s > s̠ (θ wszędzie, s przed samogłoską)
  x, k (k tylko przed zwartymi i sonornymi) > s
  rt, rd, rn, rs, rz, rl > ʈ, ɖ, ɳ, ʂ, ʐ, ɭ
  rk, rg > ʈ, ɖ
  ž > ʐ
  c > s̠ , k (k przed zbitkami)
  g' > j (zapis g)
  z > ɹ

  Samogłoski:
  odpadnięcie jerów, ъ, ь > e, 'e, wzdłużenie, iloczas
  a:, o: > å
  a, o > a
  ę > ö. e (w wygłosie)
  ę: > öi, e (w wygłosie)
  ą > au, a (w wygłosie)
  ą: > åu, å (w wygłosie)
  e, y, u > e
  ě > i

  ZAPIŚ
  Aa - [ɑ], gdy nieakcentowane [ə]
  • au - [ɑˑŭ]
  Åå -
  • åu - [oˑŭ]
  Bb - [b ]
  Cc - [k], [s ]
  Çç - [s̠]
  Dd - [d]
  Ðð - [ð]
  Ee - [ɛ] pod akcentem, gdy nieakcentowane - [ə]
  Ff - [f]
  Gg - [g], przed »i« [j]
  Ğğ - [ʝ]
  Hh - [h]
  Ii - [i ]
  Jj - [j]
  Kk - [k]
  • skj - [ɕ]
  • kj - [ɕ]
  Ll - [l]
  Mm - [m]
  Nn - [n]
  Oo -
  Öö - [ø]
  • öi - [øˑĭ]
  Pp - [p]
  Qq - [gv] - tylko w duwznaku »qu«
  Rr - [ɹ]
  • rt - [ʈ]
  • rd - [ɖ]
  • rn - [ɳ]
  • rs - [ʂ]
  • rz - [ʐ]
  • rl - []ɭ
  Ss - [s ]
  • sj - [ɧ]
  Tt - [t]
  Uu - [u ]
  Vv - [v]
  Xx - [ks]
  Yy - [i ]
  Zz - [z], [s ]

  GRAMATYKA
  W gramatyce doszło do wielu cięć, ale jest też parę innowacji. Odmiana czasowników przez osoby padła, rodzaj nijaki przestał istnieć, powstała okreśłoność i nieokreśloność, deklinacja się uprościła.

  CZASOWNIK
  Bezokolicznik i supinum
  Bezokolicznik ma wiele końcówek:
  • , np. beç 'być'
  • -kj, np. pekj 'piec'
  • , np. måð 'móc'
  • -rs, np. irs 'jeść' (jědti > jězti > jězθi > jězθ > jěrθ > jěrs > irs)
  • -sç, np. plesç 'pleść'

  Supinum tworzył się, zastęując ps końcówkę -ti -tъ, a więc:

  • beç > bet
  • pekj > pekt
  • måð > mågd
  • irs > irt
  • plesç > plest

  Czas teraźniejszy
  Jest podobny do naszego, ale ma dużo mniej końcówek oraz odmiana przez osoby jest uboższa (pod wpływem imperfektu i aorystu)
  Bezokolicznik:nesçðvignåuçmeçrvaliçdåçviðiçirsbet
  1. os. lp:nesaðvignamejervaledåmvimimjes
  2. os. lp:neseðvignemejervaliviije
  3. os. lp:neseðvignemejervaliviije
  1. os. lpdw:nesevaðvignevamejevarvalivadåvavivaivajeva
  2. os. lpdw:nesevaðvignevamejevarvalivadåvavivaivajeva
  3. os. lpdw:neseçeðvigneçemejeçervaliçedåçeviçeiçejeçe
  1. os. lmn:nesemðvignemmejemrvalimdåmvimimjem
  2. os. lmn:neseçeðvigneçemejeçervaliçedåçeviçeiçejeçe
  3. os. lmn:nesaðvignamejervaledåmvimimsa

  Czas przeszły
  Tworzy się dodając do odmienionego czasownika 'bet' w czasie teraźniejszym imiesłów przeszły, np:
  • beç > bel jes/je/he/jeva/jeva/jeçe/jem/jeçe/sa
  • pekj > pek jes/je/he/jeva/jeva/jeçe/jem/jeçe/sa
  • måð > måg jes/je/he/jeva/jeva/jeçe/jem/jeçe/sa
  • irs > ir jes/je/he/jeva/jeva/jeçe/jem/jeçe/sa
  • plesç > plet jes/je/he/jeva/jeva/jeçe/jem/jeçe/sa

  Czas przyszły
  Tworzy się go także analitycznie za pomocą czasownika 'bet' w formie przyszłej oraz bezokolicznika (dla niedokonanych) bądź supinum (dla dokonanych).
  L.p
  • bauda
  • bauðe
  • bauðe
  L.pdw.
  • bauðeva
  • bauðeva
  • bauðeçe
  L.mn.
  • bauðem
  • bauðeçe
  • bauda
  Np. bauda irs 'będę jadł', bauda rirt 'zjem'

  Tryb rozkazujący
  Większość form trybu rozkazującego tworzy się analitycznie poprzez dodanie po czasowniku 'iść' w formie rozkazującej iði (l.p), iðiva (l.pdw.), iðim/iðiçe (l.mn) oraz supinum, np. iði met! - myj!, iðiva pekt! - wy/my dwaj pieczmy! etc. Ale istnieje parę skostniałych form trybu rozkazującego, są to:
  • båuð! - bądź!
  • dådð! - daj!
  • vidð! - wiedz
  • slesj! - słuchaj!
  • iði! - idź!
  • verm! - weż!

  IMIĘ
  Deklinacja rzeczowników się bardzo uprościła:
  Mianownik l.psen 'syn'gåsç 'gość'dåm 'dom'jemen 'imię'vada 'woda'kåsç 'kość'lita 'lato'sloves 'słowo'
  Dopełniacz-biernik l.psenagasçidåmajemenivadakasçelitaslaveça
  Celownik-miejscownik l.psenugasçidamujemenivaðikasçilitaslavesji
  Wspólny przypadek l.pdwsenamagasçemadamamajemenemavadamakasçemalitamaslavesama
  Mianownik l.mnsenegasçidamejemenivadekasçiliteslavese
  Dopełniaczsenåvgasçejdamåvjemenejvådkasçejlitslavesåv
  W liczbie mnogiej formę dopełnienia bliższego pełni w zależności od żywotności albo mianownik (dla nieżywotnech) albo dopełniacz (dla żywotnech)

  Deklinacja przymiotników nie jest aż tak pusta. Rozróżnia więcej form.
  PrzypadekMęskiŻeńskiMęskiŻeńskiMęskiŻeński
  Mianownik l.pstarestaråpisjipisjåluðskjeuðskå
  Dopełniacz l.pstaregastarejpisjegapisjejluðskjegauðskjej
  Celownik l.pstaremestarejpisjemepisjejluðskjemeuðskjej
  Biernik l.pstare/starega*staråupisji/pisjega*pisjåuluðskje/luðskjegauðskåu
  Miejscownik l.pstaråmstaråupisjempisjåuluðskåmuðskåu
  Wspólny przypadek l.pdwstaramastaråmapisjemapisjåmaluðskjamauðskåma
  Mianownik l.mnstağistağipisjipisjiluðskjiuðskji
  Dopełniacz l.mnstaresstarespisjespisjesluðskjesuðskjes

  Podobnie odmieniają sie zaimki dzierżawcze i pytające.
  Zaimki osobowe odmieniają się tak:

  PrzypadekJaTyOnOna
  Mianownik l.pjåsteånana
  Dopełniacz l.pmeçeanagaanaji
  Celownik l.pmiçianameanaji
  Biernik l.pmeçeanago/ån*ana
  Miejscownik l.pmenitobianåmanaji
  Wspólny przypadek l.pdwnamavamaanamaanama
  Mianownik l.mnmeveaniane
  Dopełniacz l.mnnåsvåsanisanis

  OKREŚLONOŚĆ
  Rzeczownik jest określony w dwóch przypadkach:
  • gdy jest określony przymiotnikiem bądź zaimkiem
  • gdy jest określony rodzajnikiem
  Rzeczownik określamy podobnie jak w językach germańskiech.

  Rodzajnik w języku wendlandzkim jest sufixem. Dokleja się go do rzeczownika w mianowniku odpowiedniej liczby.

  PrzypadekMęskiŻeński
  Mianownik l.p-t-ta
  Dopełniacz l.p-taga-taji
  Celownik l.p-tame-taji
  Biernik l.p-tago/-t*-ta
  Miejscownik l.p-tåm-taji
  Wspólny przypadek l.pdw-tama-tama
  Mianownik l.mn-çi-te
  Dopełniacz l.mn-çis-çis

  Jeżeli rzeczownik kończy się spółgłoską, między rodzajnik a rzeczownik dodaje się -e-, np.:
  dåm > damet
  [/list]
  « Ostatnia zmiana: Lipiec 01, 2013, 00:02:26 wysłana przez Henryk Pruthenia »
   

  Offline Fanael

  Odp: Vendlånðskje jerek
  « Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 26, 2013, 12:37:23 »
  O, kolejny prutheniasty slavlang.
   

  Offline CookieMonster93

  Odp: Vendlånðskje jerek
  « Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 26, 2013, 15:02:44 »

  Jak zwykle zajebiście. :D
   

  Offline Henryk Pruthenia

  • Der Untermenschenbändiger
  • Moderatór
  • Wiadomości: 5 660
  • Pochwalisze: 160 razy
  • Pieśń Arjów!
   • Mój konlangerski dorobek
  • Konlangi: Ziemskie, Kyońskie, Adnackie; autor neszszszczyzny
  Odp: Vendlånðskje jerek
  « Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 26, 2013, 17:18:30 »
  O, kolejny prutheniasty slavlang.
  *Prutheniasty Slavlang® jak coś.

  Jak zwykle zajebiście. :D
  Staram się. Ciekawe, kiedy stworzę więcej slawlągów niż to, ile ich rzeczywiście jest...

  Offline Aureliusz Chmielewski

  • Wiadomości: 436
  • BBNG ( ͡° ͜ʖ ͡°)
  Odp: Vendlånðskje jerek
  « Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 26, 2013, 17:31:18 »
  Fajne. Powiedziałbym, że "typowe w twoim stylu". Nie ma się nawet do czego dopierdolić xD

  O, kolejny prutheniasty slavlang.
  *Prutheniasty Slavlang® jak coś.
  Musisz je zacząć numerować :P
  The n-word
   

  Offline Serpentinius

  • Nudokrążca
  • Wiadomości: 107
  Odp: Vendlånðskje jerek
  « Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 26, 2013, 19:28:12 »
  A może jakiś artykuł na viquipaedia odnośnie zjawiska twoich sławlęgów?
   

  Offline Henryk Pruthenia

  • Der Untermenschenbändiger
  • Moderatór
  • Wiadomości: 5 660
  • Pochwalisze: 160 razy
  • Pieśń Arjów!
   • Mój konlangerski dorobek
  • Konlangi: Ziemskie, Kyońskie, Adnackie; autor neszszszczyzny
  Odp: Vendlånðskje jerek
  « Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 26, 2013, 22:29:31 »
  No, ale ja sam tego pisać nie będę, bo durno to po mojemu. Kiedyś policzę ilość slawlęgów na forze i zostanie to podzielone przez ilość moich konlangów. Ciekawe ile to będzie procent... A tak, to po prostu uwielbiam robić slawlęgi. Takie bardziej zawężone hobby.
  Kurczę, ten język ląduje na liście "jak moja kapela znowu ruszy to zaśpiewam coś w tym języku". Mnie się bardzo podoba, ale i tak zapadni jest najukochańszy :D.
  Chciałbym choć jeden z nich kiedyś opanować, jednak raczej nie mój zapadni, tam tych deklinacji i odmian jest tyle... nie mówiąc o akcencie, dwóch różnych słownikach...

  A numerowanie jest złe, to zabiera duszę. A tak to mam następny język, w którym coś czasami sobie skrobnę.

  Ciekawi mię zdanie slawistów naszego fora, Mauzer, Dynozaur?

  Offline Mścisław Bożydar

  • Πατριάρχης Γλώσσοποιίας
  • Wiadomości: 1 269
  Odp: Vendlånðskje jerek
  « Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 27, 2013, 09:29:02 »
  Już mię się podobie
  Hvernig á að þjálfa Dragon þín?
   

  Offline Henryk Pruthenia

  • Der Untermenschenbändiger
  • Moderatór
  • Wiadomości: 5 660
  • Pochwalisze: 160 razy
  • Pieśń Arjów!
   • Mój konlangerski dorobek
  • Konlangi: Ziemskie, Kyońskie, Adnackie; autor neszszszczyzny
  Odp: Vendlånðskje jerek
  « Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 27, 2013, 13:18:33 »
  Dzięki!
  Mam zamiar wrzucić listę słownictwa.
  Co byście pomyśleli o zrobieniu ogólnoforumowego porównania lexykalnego slawlęgów fora (ablo przynajmniej mojech) na podstawie tego http://geonames.de/wl-balto-slavic.html?
  Ja na dniach to zrobię, przynajmniej z pięć mojech konlangów.
  Umiałby ktoś-niebądź przekonwertować tę tabelkę na wikię? Albo zrobić konwerter excel-wikja?

  Offline Noqa

  Odp: Vendlånðskje jerek
  « Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 27, 2013, 13:43:41 »
  A nie lepiej taką tabelkę zrobić kognatami?
  At him he yelled and yelped, tackling with taunting and dauntings; he tied and tacked him tightly and tautly, and killed him and quelled him and quenched him.
   

  Offline Henryk Pruthenia

  • Der Untermenschenbändiger
  • Moderatór
  • Wiadomości: 5 660
  • Pochwalisze: 160 razy
  • Pieśń Arjów!
   • Mój konlangerski dorobek
  • Konlangi: Ziemskie, Kyońskie, Adnackie; autor neszszszczyzny
  Odp: Vendlånðskje jerek
  « Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 27, 2013, 14:56:50 »
  Nie Wtedy nie będzie nam pokazywało, co wpłynęło na język, to jest jakie języki miały udział. A i tak nie sądzę, by różnica w pięciu wyrazach doprowadziłaby do nagłego braku czytelności...
  A też można by zrobić to, co robił Dynek: porównanie podobieństwa. Ktoś robi jakiś zapadni slawaląg, a tu nagle bęc! Praktycznie wszystko południowe! A tak, to można by wiele porównać... i zobaczyć, czy trzymamy się założeń, popoprawiać, no i wynajdować różne wisienki.
  Nie wiem jak wy, ale ja chciałbym takie słówka z zimnego zobaczyć... :)

  Offline Mścisław Bożydar

  • Πατριάρχης Γλώσσοποιίας
  • Wiadomości: 1 269
  Odp: Vendlånðskje jerek
  « Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 28, 2013, 08:17:32 »
  A tak serio, to biorąc pod uwagę dane o osadnictwie słowiańskim w skandynawii jakiś miesiąc temu zrobiłem język ludu Natfarri, o nazwie Mershprak. Wygląda to tak, że wikingi i słowiany (spokrewnieni z nowogrodzcami) mieszkają sy razem. I zrobił się język o gramatycznej podstawie skandynawskiej, ale ma około 40% słownictwa ruskiego (tylko unordyckowionego fonetycznie).
  Więc pomysł w sumie podobny, tylko ja raczej zrobiłem zruszczony jermlang ;-)
  (używany w okolicach dzisiejszego Archangielska)

  A tak w ogóle, to dlaczego jesteś "Master of Slavlangs"?!?! To nie fair!
  « Ostatnia zmiana: Czerwiec 28, 2013, 16:29:57 wysłana przez Mścisław Lwowicz »
  Hvernig á að þjálfa Dragon þín?
   

  Offline Dynozaur

  • Audytor w: Komisja Ustalania Nazw Miejscowości
  • Wiadomości: 3 712
  • Pochwalisze: 163 razy
  • Wiecznie obserwowany
  Odp: Vendlånðskje jerek
  « Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 30, 2013, 22:12:22 »
  Nie wiem jak wy, ale ja chciałbym takie słówka z zimnego zobaczyć... :)

  To ja nie publikowałem Geonamesowej listy po-zimnemu?
  Precz z homofobją, transfobją i bifobją!
  Wyrugujmy te potworki językowe raz na zawsze.
   

  Offline Henryk Pruthenia

  • Der Untermenschenbändiger
  • Moderatór
  • Wiadomości: 5 660
  • Pochwalisze: 160 razy
  • Pieśń Arjów!
   • Mój konlangerski dorobek
  • Konlangi: Ziemskie, Kyońskie, Adnackie; autor neszszszczyzny
  Odp: Vendlånðskje jerek
  « Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 30, 2013, 22:22:41 »
  No właśnie nigdzie nie widziałem. Albo nie pamiętam. Ale w temacie, gdzie porównywałeś, wspomniałeś tylko o niej.

  Tak poza tem, to właśnie kończę listę tę ze słowami po wendlandzku. Do końca wieczora powinna zostać spisana ta po zapadniemu, a pojutrze duźlejbski i dzierzyński.

  Offline Dynozaur

  • Audytor w: Komisja Ustalania Nazw Miejscowości
  • Wiadomości: 3 712
  • Pochwalisze: 163 razy
  • Wiecznie obserwowany
  Odp: Vendlånðskje jerek
  « Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 30, 2013, 22:31:34 »
  Precz z homofobją, transfobją i bifobją!
  Wyrugujmy te potworki językowe raz na zawsze.