Języki tokipońskie

Zaczęty przez CivilixXXX, Kwiecień 03, 2020, 15:41:25

Poprzedni wątek - Następny wątek

CivilixXXX

Jakiś czas temu rozpoczęłem tworzenie języków tokipońskich - dużej rodziny językowej wyprowadzanej z lekko zmodyfikowanej toki pony. Informacje dotyczące części z nich publikowałem już na dyskordzie. Teraz będę tu stopniowo publikował kolejne podrodziny.

Pierwszą podrodziną języków tokipońskich są języki sunlibskie. Składają się one z 4 języków:
- język wetomarski (toč wettomar)
- język atomarski (tok attomar)
- język ozomarski (toš ozomar)
- język wazomalski (tok wazomal)

Tu jest fragment "Owcy i Koni" w językach sunlibskich:
Wetomarski:
Spoiler
Si nen monor, ni lar-ariče li luke manto-are: we li otto sur siksure, tu li osi sur ioe, e wettu li osi otte je. Monor li toč to manto-are: ,,Pire pireč mie tep luke, sem je tečir par manto-are."
[Zamknij]
Atomarski:
Spoiler
Si nen manar ni lear-arik luwa manta-ar: wa atta sur siwsur, tu asi sur ia a wattu asi atta ja. Manar tok ta manta-ar: "Pira piraik mi, tap luwa, sem ja takir par manta-ar."
[Zamknij]
Ozomarski:
Spoiler
Si nin menur ni loar-ariža-li luko me menateu-ar: wo-li uzeu sur sikusur, tu-li usi sur iu o wozu li usii uzo jo. Menur-li tuš teu menateu-ar: ,,Piro-li piroiš mi top mi luko, sim jo tužir par menateu-ar."
[Zamknij]
Wazomalski:
Spoiler
Sei ne manul ni loal-alik-li luka ma mantau-al. Wa-li uzau sul šiksul, tu-li ušei sul iu a wozu-li ušei oza ja. Manul-li tok tau mantau-al: Pila piloik mi top mi luko, šem ja tokil pal mantau-al."
[Zamknij]

Na podstawie toki pony i języków sunlibskich, chętni mogą spróbować rekonstrukcji języka prasunlibskiego. Następnej części można się spodziewać po mojej turze w rzyleju, w międzyczasie opublikuję jakieś dodatkowe informacje o sunlibskich.
Sei Kryoutxtuo Ki

CivilixXXX

Kolejny język tokipoński: chiwelajski

Tradycyjnie, fragment Owcy i Koni, potem opiszę po krótce wszystkie istniejące języki.

Spoiler
Siw xapa manawal silowalal luke manisanali: we ju sul jusičel, þu jusiw sul ijoju, ei þuwe lileʒinv je. Manawal þuk manisanali: ,,mi file filanič, þeiv luke, sim je falalaw manisanali.
[Zamknij]

Można poszukać kognatów z językami sunlibskimi.
Sei Kryoutxtuo Ki

Grímkel

  •  

barthlome

To jest jedna z najbardziej szalonych, najgłupszych i najfajniejszych rzeczy, o jakich człowiek mógł pomyśleć.

Jesteś wspaniały, opie.
Ślůnzok, uobrůńca sztojerowyj uortografije.
  •  

Grímkel

Jeszcze raz proszę o procesa fonetyczne.
  •  

Mistrz Wszechimienny

Bardzo mnie zainteresowałeś tymże przedsięwzięciem językotwórczym.

Mówię to jako autor Języków Esperańskich, które analogicznie do Twojego projektu wywodzą się z IAL-a, tylko z Esperanta miast Toki Pony.
Cytat: Andrzej Samogłoski, Ostatnie wałczeniePóźniej mówiono, że człowiek ten nadszedł od północy od bramy Wernakularnej. Szedł pieszo, a objuczone spółgłoski prowadził za laryngeały. Było późne popołudnie i kramy romlangerów i noobiarzy były już zamknięte, a uliczka pusta.
  •