Język protowysepkowy

Zaczęty przez Henryk Pruthenia, Sierpień 29, 2012, 17:02:57

Poprzedni wątek - Następny wątek

Henryk Pruthenia

Język protowysepkowy (choć bardziéj prawidłową nazwą byłoby język protobrzeżny) - język używany na terenié południa Torai przez tamtéjszą cywylizację, która jako niepiśmienna nie zostawiła po sobie żadnego śladu. Ona to skolonizowała wyspę na południu, która jeszcze nie ma nazwy. Dziś jedyném potomkiém tego języka jest język wysepkowy, niedawno istniał także język używany na terenie kontynentu, jednak został on wchłonięty przez tą grupę językową z kontynentu, i w jedném z niech pozostał duży ślad po niém poprzez lexykę. Jego zasięg może pokazywać ta mapka (tak, kolór czarny) :
http://w452.wrzuta.pl/obraz/4L4l72ECZfC/yaziki

Samogłoski:
i ɯ /i u/
ɤ o /õ o/
a ɒ /a ã/
+ iloczas (podwojenié)

Spółgóski:
zwarte: p b t k ʔ /p b t k '/
nosowe: m n ŋ /m n ñ/
szczelinowe: f ð s χ h ɦ / f v s x h g/
boczne: ɬ l l̥ ʟ̝̊  /ł l ľ ļ/

Przed /i/ samogłoski są palatalizowane, przed /o/ oraz /ɒ/ labjalizowane.

Język jest ergatywno-absolutywny, aglutynacyjny, ma masę przypadków opisujących lokację, nie posiada dopełniacza (wyjątkiém są formy posesywne zaimków, które są doklejana do imion, nigdy nie występują w wolnéj formie). Jako język jakiéjś rozwiniętéj cywylizacji posiadał duży zbiór liczebników. Przymiotnik jest traktowany po japonsku, występują pięć czasów: przeszły, nieprzeszły, przedczas (czyli zaprzeszły jaki przednieprzeszły, zależnie od kontextu), poczas (poprzeszły, ponieprzeszły), neutralny (używany z określeniami czasu typu wczoraj, dziś... etc.). Każdy czas ma cztéry formy imiesłowu: przymiotnikowy i przysłówkowy x dokonaność i niedokonanośc.

Todsmer

Cytat: Henryk Pruthenia w Sierpień 29, 2012, 17:02:57
Ona to skolonizowała wyspę na południu, która jeszcze nie ma nazwy.
Mam nadzieję, że nie chodzi Ci o moją wyspę.
  •  

Henryk Pruthenia

Na mapce masz tę wyspę. To chiba nie ta, przynajmniéj na mapie tegoś nie oznaczył.