Armongusski

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Samogłoski
Przednie Centralne Tylne
Przymknięte [ɪ] и, [iː] ии [ɨː] ыь [ʊ] у ю, [uː] уу юу
Średnie [ɛ] є e, [ɛː] єє ee [ɘ] ы [ɔ] o ё, [ɔː] oo ёo
Otwarte [æː] aa яа [a] a я
Spółgłoski
Wargowe Koronalne Dorsalne Krtaniowe
Dziąsłowe Zadziąsłowe Palatalne Welarne Uwularne
Twarde Miękkie Twarde Miękkie Twarde Miękkie Twarde Miękkie
Nosowe [m] м [mʲ] мь (n) [nʲ] нь [ŋ] н
Zwarte Bezdźwięczne [p] п [pʲ] пь [t] т [k] к [kʲ] кь [q] кl [ʔ] l
Dźwięczne [b] б [bʲ] бь [d] д [g] г [gʲ] гь [ɢ] гl
Afrykaty Bezdźwięczne [ʦ] ц [ʦʲ] ть [ʧ] ч [ʨ] чь
Dźwięczne [ʣʲ] дь [ʤ] џ [ʥ] џь
Szczelinowe Bezdźwięczne [f] ф [s] с [sʲ] сь [ʃ] ш [x] х [xʲ] хь
Dźwięczne [v] в [vʲ] вь [z] з [zʲ] зь [ʒ] ж [ɮʲ] ль
Płynne [r] р [rʲ] рь [ɫ] л [j] й