Atamha 1.0 Phonology

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

타루미대 [tʰaɽɯᵝmidæ̈], Tarumida, Język tarumidzki

Samogłoski
Przednie Centralne Tylne
Przymknięte [i] , i [ɪᵝ] ì [ɯᵝ] , u, yu
Półprzymknięte [e] , é [ɘ] , , è, [ɤ̞ᵝ] , , o, yo
Półotwarte [ɛ] , , e, ye
Otwarte [æ̈] , , à, [a] , , a, ya
Podział samogłosek
Przednie Centralne Tylne
Słabe ᅴ é ㅐ à ᅱ ì
Neutralne ㅣ i ㅓ è ㅗ o
Silne ㅔ e ㅏ a ㅜ u
Spółgłoski
Wargowe Koronalne Dorsalne
Nosowe [m~mʲ] , m [n~ɲ] , n [ŋ] , ŋ
Zwarte [pʰ~pʰʲ] , p, [b~bʲ] , b [tʰ~tʰʲ] , t [d~ɾʲ] , d [kʰ~kʰʲ] , k, [g~gʲ] , g
Uderzeniowe [ɽ~ɺ] , r
Boczne [ɬ~ɕ] , l
Szczelinowe [f~ɸʲ] , f [s~sʲ] , s
Szczelinowe [j] , y


위죠 Końcówka emfatyczna

  • 센큐져, Senkuyè - Mężczyzna
  • 센큠, Senkum - Mężczyzna (podmiot)
  • 안디모, Andimo - Sklep
  • 안딤벶, Andimbey - Sklep (dopełnienie)
  • 륰카, Rukka - Iść
  • 센큠륰칸딤벶, Senkumrukkandimbey - Mężczyzna idzie do sklepu
  • 무류기, Murugi - Mleko
  • 무륭키제, Muruŋkìye - Po mleko
  • 센큠륰카무륭키젠딤벶, Senkumrukkamuruŋkìyendimbey - Mężczyzna idzie do sklepu po mleko
  • 센큠륰카무륭키젠딤벶위죠 - Senkumrukkamuruŋkìyendimbeyìyo - Mężczyzna musi natychmiast iść do sklepu po mleko