Eboranolandia

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Eboranolandia w Łazji.

Eboranolandia (eb. Adnalonarobe) - królestwo w świecie Gruszek Na Wierzbie I Śliwek Na Sośnie zamieszkiwane przez wiele ras. Oficjalnym językiem Eboranolandii używanym we wszystkich urzędach jest język eboran. Stolicą królestwa jest Acylost.

Historia

Plik:Eboran1.jpg
Na królestwo napadła zła smoczyca. Król: Uśmierć [naszego] śmiertelnego wroga. Rycerz: Tak jest, panie!

Jak na razie najbardziej znanym faktem z historii Eboranolandii są wydarzenia z ósmego maja 2008, kiedy to na królestwo napadła zła smoczyca. Z polecenie króla pokonał ją wtedy dzielny rycerz Tardaw.

Władza

Głową Eboranolandii jest król (lurk), który ma pod sobą wicekróla (acpenstaz) oraz radę ministrów (yr stinimy nap). Ponadto w każdym większym mieście dyżuruje celnik naczelny (acrobiok tadop). Władzę osądowniczą w imieniu króla sprawuje trybunał sprawiedliwości (donsy żud), któremu podlegają osądy lokalne (donsy łam). Prawo eboranolandzkie w znacznej mierze opiera się na precedensach. Niezależnie od tego istnieje jeszcze sieć sądów wykonawczych (donsy ndenbz).
Urzędującym królem Eboranolandii jest Siubuk Keczasiorp IV.

Prawo

Podstawowa zasada, jaką rządzi się prawo eboranolandzkie brzmi erboź zeszple dzień (dosł. prawo działa wspak). Oznacza to, że każda zmiana w prawie odnosi się do wydarzeń mających miejsce przed nią, nie zaś do tych, które zajdą po niej.
Przykład działania eborandzkiego wymiaru sprawiedliwości: wf. Ramżemziak znieważa swojego nadwornego krawca. Krawiec stwierdza, że nie powinno się go znieważać, zgłasza się więc do osądu, aby ten osądził, czy można było znieważać nadwornych krawców. Osąd ogłasza prawomocnie, iż nie wolno było znieważać i skazuje wf. Ramżemziaka na taką czy inną karę. W tym momencie wszystkie dotychczasowe przypadki znieważenia nadwornego krawca również stają się nielegalne, a wszyscy krawcy znieważeni do momentu ogłoszenia werdyktu otrzymują prawo do zaskarżenia swoich potwarców, jednakże sprawy takiej nie rozsądza już osąd mogący tworzyć precedensy prawne, ale związany orzeczeniem osądu sąd wykonawczy. Ponieważ jednak prawo nie działa wprzód, to wszystkie kolejne przypadki znieważenia krawca nie są nielegalne do momentu, gdy kolejna sprawa o znieważenie nie trafi do osądu.
W praktyce normą jest, że jeśli w jakiejś sprawie zapadł już kiedyś określony wyrok, to przy kolejnym rozpatrzeniu podobnej sprawy zapadnie podobny wyrok, a to dlatego, że inny wyrok oznaczałby unieważnienie poprzedniego i zalanie sądów wykonawczych gradem odwołań. Np. gdyby w sprawie znieważenia krawca przez wf. Wałcawa osąd orzekł, iż wolno było znieważyć nadwornych krawców, to unieważniłby tym samym wyrok osądu w sprawie znieważenia krawca przez wf. Ramżemziaka i potencjalne inne wyroki sądów wykonawczych zapadłe w oparciu o orzeczenie w sprawie krawca wf. Ramżemziaka, dając tym samym prawo wszystkim skazanym na mocy wcześniejszego orzeczenia do domagania się odszkodowań.

Niedowładza

W Eboranolandii obok systemu władzy istnieje też system niedowładzy. Nie posiada on żadnych kompetencji ustawodawczych, wykonawczych lub sądowniczych, jest on natomiast w pełni demokratyczny i cieszy się dużym prestiżem (m.in. organizowane są transmisje telewizyjne obrad do dziesięciu największych miejscowości w kraju).

Geneza istnienia niedowładzy

System niedowładzy został wynaleziony w 1889 roku czasu ludzkiego przez króla Eboranolandii Ychua Opała Ksiszka II jako remedium na niepokoje społeczne wywoływane przez zwolenników systemu republikańskiego. Po trwających dziesięć dni negocjacjach z delegacją opozycji pod kierownictwem wuefisty Acyżua Gnaka doszło do podpisania kompromisu. Był to tzw. Kompromis Republikański (Ewza Nanułsymop Karb), który stanowił o zachowaniu władzy monarszej, niezależnie której powołany miał zostać powołany Parlament Niedowładny Republiki Eborańskiej PNRE (Siukipy Łam Otmiesyk Slop SŁOS), w którym demokratycznie wybierani przedstawiciele różnych partii będą mogli do woli obradować, kłócić się ze sobą, knuć intrygi, tworzyć oraz zmieniać przepisy niedoprawne, wywoływać skandale niedodyplomatyczne i pobierać diety parlamentarne.

Partie niedopolityczne

Eborańskie partie niedopolityczne uszeregowane wg wyników w ostatnich wyborach (1 X 2008 czasu ludzkiego) wraz z liczbą niedodeputowanych (obecnie ilość przedstawicieli może być inna).

  • Eborańska partia sympatyków barwy zielonej (Eworesi kinsielan) - partia nomen-omen - 39 niedodeputowanych.
  • Eborańska partia sympatyków barwy fioletowej (Ewokwaksurti kinsielan) - partia nomen-omen - 24 niedodeputowanych.
  • Związek wielkoabsurdalny (Eks urigorep) - partia zrzeszająca część mniejszości nie-ludzkich - 23 niedodeputowanych.
  • Eborańska partia sympatyków barwy pomarańczowej (Usimariti kinsielan) - partia nomen-omen - 18 niedodeputowanych.
  • Partia jedności (Ychucar) - partia zrzeszająca część mniejszości ludzkich - 12 niedodeputowanych.
  • Separatystyczna partia Krasnali (Adzyrukuka nożarp, krasny μαδθεηιδαωφ Eλυαηωεναωμυλεω ναεμυαλα) - partia Krasnali, oskarżana o powiązania z leśnymi partyzantami krasnoludzkimi - 8 niedodeputowanych.
  • Eborańska partia sympatyków barw tęczy (Aniedzianzebi kinsielan) - partia nomen-omen - 4 niedodeputowanych.
  • Partia gniazd i znajników (Alurut złusor, wied. Doka-doka rōkkododāo do raddorākoa) - partia Znajek - 2 niedodeputowanych.
  • Partia Mickiewiczowska (Inla dajeń) - partia Polaków - 1 niedodeputowany.

Ciekawostki

  • Eboranolandia była ostatnim miejsce, w którym widziano Wolanda, jednego z bogów Prichodźkonizmu.