Experiens

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Experiens – rola tematyczna podmiotu w zdaniu z orzeczeniem nieprzechodnim, tj. takim, od którego nie można stworzyć strony biernej, np. w zdaniu Jaś obchodzi jezioro. Nie stworzymy zdania Jezioro zostało obejsznięte (?) przez Jasia.

W językach mianownikowo-biernikowych jak polski, agens oraz experiens tworzą razem mianownik, zaś pacjens to biernik. W językach ergatywno-absolutywnych jak baskijski, agens tworzy przypadek zwany ergatywem, zaś experiens i pacjens należą do absolutywu. Istnieją także języki trójdzielne, które każdej z roli tematycznych przypisują osobny przypadek (agens – ergatyw; experiens – intranzytyw; pacjens – biernik).