Język ardelijski

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Język ardelijski
XXXX
Sposoby zapisu: Łacińskie
Typologia: Fleksyjny
SVO
Faktycznie
Utworzenie: Henryk Pruthenia w 2018
W Adnacie
Używany w : brak
Klasyfikacja: j. germańskie
 • j. zachodniogermańskie
  • j. ardelijski
Lista conlangów
Nuvola apps bookcase 1 blue.svg.png Zobacz też słownik tego języka.

Język ardelijski (?) - język Ardelów używany w Adnacie.

Procesy fonetyczne

 • ē1 > ē
 • ww > ggw
 • jj > ggj
 • z > z
 • W towarzystwie -h, -hs, -kw:
  • fl- > þl-
 • e > i
 • i > i
 • ī > ei
 • hw, kw > hw, kw
 • ē2 > ē
 • -az > -s
 • e > a (_r)
 • eu > iw
 • ai > ai
 • ū > au
 • -ǭ > -ōn
 • -ô > -a, -ō
 • ō > ū
 • ją > -jan
 • -ą > -an
 • sk > x
 • hl, hn > kl, kr
 • hn, hm > kn, km
 • s- > z-
 • h- > s-
 • k, g > s, z (przed 'i)
 • -ss- > -st-
 • Cij > Cj
 • a, u > e (pod akcentem w sylabie zamkniętej)
 • VnC > V:C
 • CVRC > CRVC
 • a, i, u > 0 (po akcentowanej, w słabej pozycji, czasem wzdłużenie zastępcze)
 • ei, ai, au > e, e, o (po akcentowanej)
 • VCC > V:C
 • skrócenie długich w nieakcentowanych
 • ai > ei
 • iw > jō

Gramatyka

Zaimek

I i II osoba
Cas. Sg. Pl.
I II I II
Nom. ig þau vei jau
Gen. meina þeina ésara ívara
Dat. mis þis ési ívi
Acc. mig þig és íwi
Ins. mis þis ési íwi
III osoba
Cas. Sg. Pl.
m f n m f, n
Nom. is sei jei
Gen. imis ezus es jezan
Dat. íme ezu íme ima
Acc. inun ija í
Ins. ina iza ina imi

Rzeczownik

kúgas "król" m
Cas. Sg. Pl.
Nom. kúgas kúgu
Gen. kúzis kúgun
Dat. kúge kúgama
Acc. kúgen kúge
Ins. kúgu kúgami
Voc. kúh kúgu
beinen "noga" n
Cas. Sg. Pl.
Nom. beinen beina
Gen. beinis beinun
Dat. beine beinama
Acc. beinen beina
Ins. beinu beinami
Voc. beinen beina
avis "owca" f
Cas. Sg. Pl.
Nom. avis ave
Gen. aves aven
Dat. ave avma
Acc. avin avi
Ins. ave avmi
Voc. avi ave
alazna "szydło" f
Cas. Sg. Pl.
Nom. alazna alaznu
Gen. alaznus alaznun
Dat. alaznu alaznma
Acc. alaznun alaznu
Ins. alazna alaznmi
Voc. alazna alaznu
aslus "osioł" m
Cas. Sg. Pl.
Nom. aslus aslvi
Gen. aslos aslvun
Dat. aslvi aslma
Acc. aslun aslvun
Ins. aslo aslmi
Voc. aslu aslvi

Przymiotnik

Cas. SG PL
m f n
Nom. s a en u
Gen. is us is un
Dat. e u e ama
Acc. en un en e
Ins. u a u ami
Voc. a en u
Cas. SG PL
m f n
Nom. us e u je
Gen. jes jus jes jezun
Dat. jeme jezu jeme jema
Acc. jan jun u je
Ins. jana jeza jana jemi
Voc. us e u je

Czasownik

Czasowniki słabe

gán "iść", stán "stać"
Prs. Sg. Pl.
1 gám
2 geis gáþ
3 gei gáþ
Imp. gei
geid
zezjan "mówić"; zédjan, lúzjan
Prs. Sg. Pl.
1 zezja zezjam
2 zages zageþ
3 zage zezjaþ
Imp. zage
zaged
knéian "wiedzieć"
Prs. Sg. Pl.
1 knéja knéjam
2 knés knéþ
3 kné knéjaþ
Imp. kné
knéd
kénun "móc"
Prs. Sg. Pl.
1 kéna kénum
2 kéns kénud
3 kén kénuþ

Czasowniki mocne

heinan "przechwalać się"
Prs. Sg. Pl.
1 heina heinam
2 heins heind
3 hein heinaþ
Imp. hein
heind
vísan "być"
Prs. Sg. Pl.
1 íme ím
2 is íd
3 ist zínd
Imp. vis
víd

Czas przeszły

Czas przeszły to być w czasie teraźniejszym plus forma przeszła. Formy przeszłe podawane są w nawiasie w słowniczku
Wyjątkiem jest czasownik być, który ma własne formy:

vísan "być"
Prs. Sg. Pl.
1 vesa vém
2 vest véd
3 ves véþ

Imiesłów czynny

Końcówka bezokolicznika Vn > Vþ, np.:

 • vísan > vísaþ
 • kénun > kénuþ
 • gán > gáþ

Tekst

“Nie chodźmy naprzeciw, nie możemy stanąć przeciw czterem kniaziom, jeno poślijmy z prośbą do stryjów swoich”. I rzekł mu Borys: „Ty na gotowe patrz, ja wystąpię przeciw wszystkim". Chełpiąc się wielce, nie wiedział, że Bóg hardym sprzeciwia się, a pokornym daje łaskę, aby nie chełpił się silny siłą swoją. I poszli naprzeciw, i gdy byli u sioła na Niwie Nieżatyn-nej, zwarli się nawzajem. Była walka okrutna. Najpierw zabili Borysa Wiaczesławowego, chełpliwego wielce. Gdy zaś Iziasław stał między piechotą, znienacka podjechawszy ktoś uderzył go kopią w plecy. “Ni gám fór, ni kénum fór fidur kússi fúrstán, leizane zédjam miþ vólba tá eje zeine.” Éd Brós íme ist zehþ: “Þau lúge auþe, ig autgú fór éle”. Heinaþ þége, is ni ist knéjan, iþ Gúþas prótstei frihama, éd édrihama zib rihtsedun, tú ni hein stréhs strésþa zeina. Éd jei zínd vigán fór, éd hváne véþ bi gromdu en Nívu Nizjatinu, zínd bizínan bójun gadraþe. Ves bója júte. Eire zínd dréfþ Brósen Vjásjeslavegen, édar heinaþen. Hváne auh Ízjaslav ist stádan bitvíh rezjede, nihvas kvíve ist bidrifþ éd inun lázu in krezin hítiþ.