Język assum

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Język assum - język ze świata Ziemli. Jest to język aglutynacyjny, zapisywany pismem logograficzno-sylabograficznym, tylko częściowo odkodowanym w świecie Ziemli. Nieznane są żadne pokrewne języki języka assum.

Informacje znane w Uniwersum

W Uniwersum Ziemli język assum znany jest z sześciu inskrypcji w języku assumskim:

 • 2 pieczęci (ciąg dwóch i czterech znaków) - nieodszyfrowane;
 • inskrypcji nagrobnej (ciąg 67 znaków) - częściowo odszyfrowane;
 • napisu na mieczu (ciąg 7 znaków) - odszyfrowane, dzięki analogicznym napisom na innych mieczach tego samego wytwórcy;
 • napisu na ceramice (urwany ciąg 2 znaków) - jeden znak znany, ale treść inskrypcji jest nie znana;
 • napisu nagrobnego w Aris (160 znaków) - odszyfrowana, inskrypcja dwujęzyczna: w języku X oraz w języku assum (napisana w piśmie assum i piśmie X).

Język assum był używany na wyspach Mkamu.

Dane spoza Uniwersum

Dźwięki

Spógłoski

 • m
 • b t d
 • v s z
 • l j
 • r

Samogłoski

 • i u
 • o
 • a

Budowa sylaby

(C(S))V(C)

 • C - dowolna spółgłoska
 • V - dowolna samogłoska
 • S - v, s, z, r, l

Rzeczownik

Rzeczownik składa się zazwyczaj z szeregu morfemów (kolejno):

 • rdzeń;
 • rodzaj;
 • liczba;
 • przypadek.

Rodzaj

Występują trzy rodzaje:

 • nieokreślony (rzeczowniki nieokreślające ludzi);
 • męski;
 • żeński;

Rodzaj męski jest tworzony z pomocą sufiksu -us, a żeński -om.

Liczba

Występują dwie liczby:

 • pojedyncza - brak końcówki;
 • mnoga - sufiksy -mu- (ludzie), -du- (zwierzęta, rośliny, narzędzia), -ra- (pozostałe).

Rzeczownik w połączeniu z liczebnikami posiada formę liczby pojedynczej.

Deklinacja

Występują trzy przypadki:

 • mianownik
 • dopełniacz~objektyw
 • celownik
Deklinacja I II III
Mianownik - - -
Dopełniacz

Objektyw

- -u -i
Celownik -o -uo -io

Czasownik

Czasownik składa się z szeregu morfemów:

 • temat;
 • czas;
 • liczba;
 • osoba.

Czas

Czas Przechodnie Nieprzechodnie
Teraźniejszy - -us
Przeszły -am -im
Współczesny

podczas, gdy... kiedy...

-a -as

Liczba

Występują dwie liczby:

 • pojedyncza - brak końcówki;
 • mnoga - sufiksy -mu- (ludzie), -du- (zwierzęta, rośliny, narzędzia), -ra- (pozostałe).

Liczba zgadza się z czasownikiem.

Osoba

Osoba Sg. Pl.
1. -i -
2. -ra -o
3. - -