Język azdyński

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Język dolmacki
????
Sposoby zapisu: Łacińskie
Typologia: Fleksyjny
VSO
Faktycznie
Utworzenie: Henryk Pruthenia w 2018
W Adnacie
Używany w : brak
Lista conlangów
Nuvola apps bookcase 1 blue.svg.png Zobacz też słownik tego języka.

Język azdyński - jeden z języków używanych w świecie Adnaty.

Zapis

Alfabet
A a B b C c D d Dh dh
[ɑ] [b] [k] [d] [ð]
E e F f G g H h I i
[e] [f] [g] [h] [i], [j]
L l M m N n O o P p
[l] [m] [n] [o] [p]
R r S s T t Th th Tz tz
[ʁ] [s] [t] [θ] [ts͡]
U u X x Z z
[u], [w] [ks] [dz͡]

Procesy fonetyczne

 • e > i (za wyjątkiem pozycji przed /r/, /h/, /w/)
 • i > e (nieakcentowane, za wyjątkiem części końcówek)
 • ī, ū, ā, ē, ē > i, u, a, e, e
 • ō > u
 • ô > o
 • ê > e
 • -ō > a
 • -ô > o
 • au, ai > o, ei
 • eu, iu > e, i
 • ōu, ēu > o
 • ōi, ēi > i
 • -z > -s
 • -z- > r
 • az, jaz, iz, uz > -s, -i, -i, -u
 • h > 0
 • þ, ð > th, dh (w nagłosie, i po N)
 • þ, ð > _d_ między samogłoskami i w reszcie pozycji
 • Nd > Nð
 • tw, dw > th, dh (w towarzystwie samogłoski)
 • tj, dj, jj > tz, z
 • ą > ę
 • w (przed i, j) > gw
 • ww > g
 • V~> V
 • CC > C
 • w- (r, l, n, m) > gw
 • gwC > g

Gramatyka

Zaimek

Zaimki osobowe

Zaimki osobowe, inaczej niż rzeczowniki i przymiotniki, odróżniają nie tylko formę mianownika i biernika, ale też celownika.

Zaimki osobowe
Przypadek 1. 2. 3.
Sg Pl Sg Pl Sg Pl
m f
Nom. ic guis thu ius is si iu
Dat. mis unis this iruis imi iri imas
Acc. mic uns thic irx ina ia ins

Zaimki dzierżawcze

Zaimki dzierżawcze odmieniają się jak przymiotniki.

Zaimki dzierżawcze
Przypadek 1. 2. 3.
Sg Pl Sg Pl Sg Pl
m f
Forma
dzierżawcza
mins unsers thins iruers iss ers ers

Zaimki pytające

Zaimki pytające (osobowe jak i dzierżawcze) mają własną formę odmiany.

Zaimki pytające osobowe
uas? kto?, uat? co?
Przypadek kto? co?
Nom. uas uat
Gen. uami uari
Acc. uana uat
Zaimek pytający dzierżawczy
uers? czyj?
Przypadek Sg Pl
m f
Nom. uers ueri ueru
Acc. uera uerens

Rzeczownik

Przymiotnik

Przymiotniki odmieniają się przez liczby, przypadki i rodzaje.

Odmiana przymiotnika
lanx "długi"
Przypadek Sg Pl
m f
Nom. lanx langa langi
Acc. langan langans

Stopniowanie

Stopnie wyższe pochodzą od słabej deklinacji!!! Pomnij to, Karolu!

Przysłówek

Przysłówki mogą pochodzić od dawnych wyrażeń przyimkowych, a także samych rzeczowników. Istnieje regularny sposób tworzenia przysłówków od przymiotników za pomocą końcówki -im, będącej pozostałością dawnego pragermańskiego narzędnika.

Przyimek

 • ab - od czegoś
 • after - za czymś, po czymś
 • an - na czymś
 • at - w stronę czegoś, funkcja celownika
 • bi - przy czymś
 • enu - bez czegoś
 • fane - skądś, z czego, od czego
 • fram - z miejsca
 • fure - przed czymś
 • gagen - przeciwko czemuś
 • in - w czymś
 • tu - do kogoś, ku czemuś, dla czegoś
 • thur - przez coś

Czasownik

W języku azdyńskim wszystkie czasowniki tworzą formy czasu przeszłego za pomocą wymiany samogłoski w rdzeniu.

Bezokolicznik

Wszystkie czasowniki przyjmują końcówkę bezokolicznika -an.

Odmiana osobowa

W języku azdyńskim doszło do wymieszana się form czasu teraźniejszego i imperfektu, w wyniku czego powstała jedna wspólna odmiana czasowa.

Osoba Sg Pl
1. -a -am
2. -ar -ad
3. -∅ -an

Koniugacje