Język baryjski

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Język baryjski
????
Sposoby zapisu: Łacińskie
Typologia: Fleksyjny
SVO
Faktycznie
Utworzenie: Henryk Pruthenia w 2018
W Adnacie
Używany w : brak
Klasyfikacja: j. indoeuropejskie
 • j. słowiańskie
  • j. baryjski
Lista conlangów
Nuvola apps bookcase 1 blue.svg.png Zobacz też słownik tego języka.

Język baryjski - jeden z języków używanych w Adnacie.

Zapis i wymowa

Język baryjski zapisywany jest za pomocą alfabetu łacińskiego rozszerzonego o parę dodatkowych znaków diakrytycznych.

 • A a – [a], [ɒː]
 • Au au – [aʊ]
 • Â â – [ɒː]
 • B b – [b]
 • C c – [k]
 • Ch ch – [x]
 • D d – [d]
 • Ds ds – [dz͡]
 • E e – [ɛ], [eː], ∅
 • Ei ei – [ɛɪ]
 • Ê ê – [eː]
 • ë – [ɛ]
 • F f – [f]
 • G g – [g]
 • Gg gg – [ɣ]
 • Gw gw – [gʷ]
 • H h – [h]
 • I i – [ɪ], [iː], [j]
 • Î î – [iː]
 • L l – [l]
 • M m – [m], [m̥]
 • N n – [n]. [n̥]
 • O o – [ɔ], [oː]
 • Oi oi – [ɔɪ]
 • Ô ô – [oː]
 • P p – [p]
 • Q q – [kʷ]
 • R r – [r]
 • S s – [ s], [z]
 • T t – [t]
 • Ts ts – [ts͡]
 • U u – [ʊ], [uː]
 • Û û – [uː]
 • V v – [v]
 • W w – [w]
 • Y y – [ə], [ɨː]
 • Ŷ ŷ – [ɨː]
 • Ỳ ỳ – [ɨ]

Długość samogłoski zaznacza się cyrkumfleksem, dłuższe samogłoski są bardziej otwarte niż krótkie. Samogłoska -e w wygłosie nie jest wymawiana, za to wzdłuża samogłoskę w poprzedzanej sylabie. Litera s wymawiana jest jako /z/ pomiędzy samogłoskami a także w nagłosie słowa. Znakiem y oznacza się szwę, która może występować jedynie jako krótka samogłoska, wzdłużona przechodzi w /ɨː/. Dźwięk /ɨ/ zapisywany jest za pomocą ỳ. Literą e przed samogłoską a po spółgłoskach t, d, s, n, ts, ds zaznacza się także palatalizację. Dźwięki /m/ i /n/ w nagłosie słowa wymawiane są bezdźwięcznie.
Akcent nie jest zaznaczany; tu, jeżeli to będzie potrzebne, zaznaczany będzie za pomocą pogrubienia lub podkreślenia. Jako poradę ogólną mogę dodać, że dyftongi są zazwyczaj akcentowane.

Zmiany dźwiękowe

 • ę, ǫ > in, un ?
 • tj, dj > c', dz'
 • sV-, VsV > h
 • c', dz' > s', z'
 • č, dž > s', z'
 • š, ž > s', z'
 • ь, ъ > ə
 • TarT > TarT
 • r̥, l̥ > ər, əl
 • Akcentowane:
  • i, u, y > ei, au, oi
  • a, ě > ei
 • ě > æ
 • xR- > R-
 • y > i
 • osłabienie (V_V, R_)
  • b, d, g > v, ð, ɣ
  • p, t, k > b, d, g
 • mR, nR > bR, dR
 • inC, unC, anC > ənC
 • VnC > VC
 • -e, -o > -ə
 • VrV > VdV
 • spirantyzacja (po /s/, /z/)
  • p, t, k > f, ts, x
  • b, d, g > v, dz, ɣ
 • p, t, k _R > f, ts, x
 • tv, dv > kv, gv
 • -d, -ð, -g, -ɣ > -0
 • ð > z
 • CC > C
 • redukcja samogłosek w sylabie przedakcentowanej:
  • u, i > ɨ
  • e, o > ə
  • a > æ
 • retrakcja akcentu z wygłosu
 • -ə > -0
 • s-, z- _L > dL
 • CRVC > CVRC
 • e, o > i, u
 • æ > e
 • aC' > eC'
 • C'a > C'e
 • -i, -u, -o, -e, -a > -e
 • VsC > VC + wzdłużenie zastępcze
 • wypadnięcie -e i wzdłużenie zastępcze:
  • i, u, ɨ > i:, u:, ɨ:
  • e, o, ə > e:, o:, ɨ:
  • a > a:
  • ei, au, oi > e:, o:, o:
 • depalatalizacja w pozycjach innych, niz przed samogłoską
 • nieakcentowane -i-, -ə- wypada
 • -ei, -au, -oi > -ë, -o, -o
 • w-, j- > 0-
 • 'ə > ə
 • sw-, zw- > w-

Mutacje

W języku baryjskim występuje zjawisko mutacji. Polega ono na wymianie jakościowej nagłosowej spółgłoski. Występują dwa rodzaje mutacji:

 • miękka, lub też N-mutacja;
 • spirantyzacja, lub też S-mutacja.
Mutacja p t c b d g ch r m n h
N-mutacja b d g v s gg gg d
S-mutacja f ts ch v ds gg f s s

Do mutacji dochodzi po określonych przyimkach, rodzajnikach, spójnikach, partykułach, formach czasowych, a także po określonych formach rzeczownika. Szczegóły będą podawane na bieżąco.
Część rzeczowników posiada też nieregularne formy mutacji, lecz o nich kiedy indziej.
¹spółgłoski /m/ i /n/ poddane N-mutacji udźwięczniają się w nagłosie.