Język cydoński

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Język cydoński
Nappā kidọ̄ninskā
Sposoby zapisu: Łacińskie
Typologia: Fleksyjny
VSO
Faktycznie
Utworzenie: Henryk Pruthenia w 2018
W Adnacie
Używany w : brak
Klasyfikacja: j. indoeuropejski
 • j. cydoński
Lista conlangów
Nuvola apps bookcase 1 blue.svg.png Zobacz też słownik tego języka.

Dźwięki

Samogłoski

 • i iː u uː (i ī u ū)
 • eː oː (ẹ̄ ọ̄)
 • ɛ ɛː ɔ ɔː (e ē o ō)
 • a aː (a ā)

Spółgłoski

 • m n (m n)
 • p b t d k g (p b t d k g)
 • ɸ s (φ s)
 • w l r j (w l r j)

Zmiany dźwiękowe

 • o > a
 • h₁V, Vh₁ > a, ā
 • h₂V, Vh₂ > a, ā
 • h₃V, Vh₃ > o, ō
 • VH > V̄
 • p > φ
 • d > l
 • b, d, g > p, t, k
 • bʰ, dʰ, gʰ > b, d, g
 • ḱ, ǵ > t, d
 • r̥, l̥ > or, ol
 • m̥, n̥ > ma, na
 • we > wo
 • kʷ, gʷ > p, b
 • sw > s, ss
 • φC > CC
 • sφ > ss
 • tt, dd > tt
 • ts > ks
 • ei > e
 • ē, ō > ẹ̄, ọ̄
 • ai, oi > ē
 • eu, au > ō
 • ọ̄i, ẹ̄i, āi > ija
 • ou > ū
 • ọ̄u > ọ̄
 • āu, ẹ̄u > ō
 • Cj > CC
 • tw, dw > p, b
 • C¹C² > C²C²
 • -CR-, -CN- > -R-, -N-
 • -sR- > -R-

Zapis grecki

Zapis grecki
Znak Wymowa
Α α a
Β β b
Γ γ g
Ϝ ϝ w
Δ δ d
Ε ε ɛ
ΕΥ ευ ɛː
Η η
Ι ι i
Κ κ k
Λ λ l
Μ μ m
Ν ν n
Ξ ξ ks
Ο ο ɔ
ΟΥ ου ɔː
Π π p
Ρ ρ r
Σ σ ς s
Τ τ t
Υ υ u
Φ φ f
Ψ ψ ps
Ω ω

Gramatyka

Zaimek

I i II osoba
Cas. Sg. Pl.
I II I II
Nom. atta we
Gen. tewo nes ius
Dat. mesia tebia nase iuse
Acc. me te nọ̄s iọ̄s
Ins. tebē wẹ̄ iusọ̄
Poss. masas tewas nastas iusas
III osoba
Cas. Sg. Pl.
m f n
Nom. ie sit iēs
Gen. iessa iessas iessa iesọ̄n
Dat. iesse iassia iesse iemas
Acc. si sit ies
Ins. ias

Rzeczownik

Deklinacja rzeczownika
Cas. a ā i u C V
m n f m, f n m n m, f, n m, f, n
Sg.
Nom. wīras neba wibā gastis φulli sūnus teru pẹ̄n sotrū
Gen. wīrassa neb wibās gasties φullies sūnūs terūs pnas sotrūs
Dat. wīria neb wibiā gastia φullia sūnewe terewe pne sotrūe
Acc. wīran neba wibān gastin φulli sūnun teru pẹ̄na sotrū
Ins. wīrā neb wibā gastī φullī sūnewā terewā pnā sotrū
Pl.
Nom. wīrọ̄s nebā wibās gastias φullī sūnewes terū pnas sotrūs
Gen. wīrās nebās wibān gastian φullian sūnewen terewen pnās sotrūn
Dat. wīrās nebās wibās gastias φullias sūnewes terewes pnās sotrūs
Acc. wīrọ̄s nebā wibās gastias φullī sūnewes terū pnas sotrūs
Ins. wīria nebia wibiā gastia φullia sūnewia terewia pnia sotrūia

Przymiotnik

Deklinacja przymiotnika
Cas. a,ā i u
m f n m f n m f n
Sg.
Nom. as ā a is ī i us ewā u
Gen. assa ās assa ies iās ies ūs ewās ūs
Dat. ia ia ia ia ewe ewia ewe
Acc. an ān a in iān i un ewān u
Ins. ā ā ā ī ī ī ewā ewā ewā
Pl.
Nom. ọ̄s ias ewes
Gen. ās ian ewen
Dat. ās ias ewes
Acc. ọ̄s ias ewes
Ins. ia ia ewia

Przysłówki odprzymiotnikowe tworzy się albo poprzez odcięcie końcówki -s, albo są tożsame z formą narzędnika.

Rodzajnik

W języku cydońskim występuje jedynie rodzajnik określony. Składa się on z dwóch części - odmiennej i niedomiennej. Nieodmienna część doklejana jest jako sufiks ostatniego określanego słowa.

Deklinacja rodzajnika określonego
Cas. Sg. Pl.
m f n
Nom. tas -s tā -sa tat -t
Gen. tassa -sa tassas -sas tassa -sa tēsọ̄n -n
Dat. tasse -se tassia -sia tasse -se tēmas -mas
Acc. ta -n tā -n tat -t tas -s
Ins. tanọ̄ -n tā -ta tanọ̄ -n tias -s

Czasownik

Czas teraźniejszy
Pers. ẹ̄ V C
Sg. Pl. Sg. Pl. Sg. Pl.
I gorọ̄ gorẹ̄mas tọ̄ tọ̄mas bonmi bonmas
II gorẹ̄si gorẹ̄tas tọ̄si tọ̄tas bonsi bontas
III gorẹ̄ ti gorẹ̄nas tọ̄ti tọ̄nas bonti bonnas