Język galicyjski

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Język galicyjski
Yacha alexina
Sposoby zapisu: Łaciński
Typologia: Fleksyjny
Faktycznie
Utworzenie: Henryk Pruthenia w 2019
W Wielkiej Idei
Używany w : Królestwo Galicji
Klasyfikacja: j. celtyckie
 • j. q-celtyckie
Lista conlangów
Nuvola apps bookcase 1 blue.svg.png Zobacz też słownik tego języka.

Dźwięki

Samogłoski

 • i u
 • e o
 • a


 • ie ei
 • au

Spółgłoski

 • m n
 • p b t d k ɡ kʷ gʷ (c q gu)
 • f s ʃ (x)
 • ts tʃ (z ch)
 • w l r j (y)

Akcent

Akcent zaznaczany jest za pomocą grawisu: à, è, ì, ò, ù. Akcentowany jest dyftong, lub dawna długa (za wyjątkiem wygłosu, ze względu na retrakcję samogłosek z ostatniej sylaby) samogłoska. W reszcie wypadków akcentowana jest przedostatnia sylaba, a akcentu się nie oznacza.

Zmiany dźwiękowe

 • mb, nd > mm, nn
 • Lenicja V_V, R_, N_
  • p, t, k > b, d, g
  • b, d, g > v, z, ɣ
  • m > v
 • mn > wn
 • ɣ > ∅
 • z > ∅ V¹_V¹
 • mm, nn > m, n
 • tt, kk > t, k
 • bb, dd, gg > b, d, g
 • ɸ > ∅
 • sr-, sl-, sm-, sn- > r, l, w, z
 • ei > ē
 • eu, ou > ō
 • au > au
 • ai, oi > ei
 • str > χr
 • χs, χt > s, t
 • ns > s
 • VkC, VtC > VjC
 • w > v
 • kw, gw > kʷ, gʷ
 • jC > jCʲ
 • kj, gj, ki, gi > ʃ, ʒ > ʃ
 • tj, dj, zj > tʃ, dʒ, dʒ > tʃ
 • sk > ʃ
 • lʲ, nʲ > j
 • Aspiracja:
  • m, n > w, z
  • p, t, k, q > f, s, χ, w
  • b, d, g, gw > v, z, ∅
 • Zanik iloczasu:
  • i, ī, u, ū > ie, i, uo, u
  • e, ē, o, ō > e, o
  • a, ā > a
 • χ > h > ∅
 • z > ts, -∅
 • v > w
 • uo > o
 • ClV > CiV

Gramatyka

Mutacja

Tablica mutacji
Spółgłoska Lenicja Aspiracja
m m w
n n z
p b f
t d s
c g y
q gu w
b w
d z
g
gu w

Lenicja

Do lenicji dochodzi:

 • u przymiotników stojących po rzeczowniku rodzaju żeńskiego i nijakiego.

Aspiracja

Do aspiracji dochodzi:

 • u przymiotników stojących po rzeczownikach rodzaju męskiego deklinacji I

Zaimek

I i II osoba
Cas. Sg Pl. Refl
I II I II
Nom. mi tu wis swis
Obl. me te se
Poss. mono towo wiso wero son
III osoba
Cas. Sg Pl.
m f n
Nom. eL
si ez sei
Obl. en sin

Rzeczownik

Tablica deklinacyjna
Cas. I II III IV
m n f f n m f n
Sg Nom. maguo dunon lawa netie morie ris ayu auman
Obj. mague dunon lawan netien morie riyan ayonan auman
Voc. mague dunon lawa netie morie riye ayu auman
Pl Nom. maguei duna lawi neti morya riye ayone aumena
Obj. maguo duno lawau neti mori riyo ayono aumeno
Voc. maguei duna lawi neti morya riye ayone aumena

Rodzajnik

Rodzajnik określony
Cas. Sg Pl.
m f n
Nom. soA
s’A, ’sA
sienaL
sien’L, en’L
sonL
’nL, n’L
seiL
sy’L, ’yL
Obj. exA
x’A, ’xA
sanL
’nL, nL
exA
x’A, ’xA

Przymiotnik

Przyimek

 • toL - do + GEN, ku + DAT
 • taroA - przez + ACC
 • wodi - za + INS
 • anL - obok + GEN
 • oL - GEN
 • eA - od + GEN, z + GEN
 • quoA - DAT, dla + GEN, do + GEN (o ludziach)
 • komL - z + INS
 • enL - w + LOC
 • enderL - między + INS
 • ariL - przed + INS

Czasownik

„nadi” znać
Czas teraźniejszy
Os. Sg. Pl.
I nawi nawo
II nasi nade
III na nani
Czas przeszły
Os. Sg. Pl.
I nanen namez
II nadu nadez
III nado nanez
Czas przyszły
Os. Sg. Pl.
I naswi naswo
II naswasi naswade
III naswa naswani
Tryb rozkazujący
Os. Sg. Pl.
II na! nadi!
Im. Czynny Bierny
nawono nacho
Bez. nadi

Czasownik bodi

„bodi” być
Czas teraźniejszy
Os. Sg. Pl.
I emi ewo
II esi ede
III essi eni
Czas przeszły
Os. Sg. Pl.
I bonen bomez
II bodu bodez
III bodo bonez
Czas przyszły
Os. Sg. Pl.
I eswi eswo
II eswasi eswade
III eswa eswani
Tryb rozkazujący
Os. Sg. Pl.
II bo! bodi!
Im. Czynny Bierny
ewono bocho
Bez. bodi

W czasie teraźniejszym nagłosowe e- może wypaść, np. Que’si? "Kim jesteś?".