Język hauki

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Język hauki - najbardziej rozpowszechniony język z rodziny języków haukijskich. Jest używany przez Hauków jako język wehikularny na dużym obszarze Wysp Haukijskich.

Dźwięki

Język charakteryzuje się całkowitym brakiem spółgłosek szczelinowych.

Samogłoski

  • i u
  • e o
  • æ ɔ
  • a ɒ

Spółgłoski

  • m n
  • p b t d k g
  • w l j

Struktura sylaby

Występują sylaby otwarte CV.

Gramatyka

Zaimek

Zaimki występują w formie prefiksów doczepianych do czasowników bądź rzeczowników.

Zaimki osobowe

Zaimki osobowe
Osoba Sg
1. n-
2. b-
3. l-

Zaimki dzierżawcze

Zaimki dzierżawcze występują jako prefiksy doklejane do słowa. Łączone są one ze specjalnymi klasyfikatorami:

  • -a- - dla elementu stałego, czegoś, co jest nieodłączną częścią większej całości, np. "moja ręka"
  • -ɔ- - w reszcie przypadków "moja woda".

Rzeczownik

Rzeczownik nie odmienia się, występują jednak klasyfikatory, które mogą zmieniać znaczenie danego wyrazu.

Klasyfikatory

Klasyfikatory są prefiksami, występującymi przed rzeczownikiem. Mogą modyfikować jego znaczenie. Etymologicznie pochodzą od nazw części ciała, a także nielicznych przedmiotów codziennego użytku i nazwy na deszcz.

Liczebnik

Występują tylko cztery liczebniki główne: jeden, dwa, cztery, wiele.

Czasownik

Czasownik jest nieodmienny, jednak za pomocą klasyfikatorów modyfikuje się ich znaczenie.