Język hiwa

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Hiwa
Loka
Utworzenie: Spiritus w 2014
Ilość mówiących 1
Sposoby zapisu: łaciński
Klasyfikacja: języki sztuczne
  • Język Hiw
Status urzędowy
Oficjalna regulacja: autor
Kody
Conlanger–3 au.hiw.spr
Przykład
I Artykuł Deklaracji Praw Człowieka
Tuta homu bone sa liba e indelfa a la dignito e lajto. Lu ha tinkato e pamo ta amato e he tow fele po adelu blati.
Lista conlangów


Język Hiwa (hiw. hiwa loko) - auxlang stworzony przez Spiritusa w lipcu 2014 roku, inspirowany Toki Poną. Autor jednak postawił na większe zbliżenie fonologiczne do języków indoeuropejskich i rozbudował system fonologiczny. Projekt jest jednak niezależny i nie ma wspólnego słowninctwa z Toki Poną - wszelkie podobieństwa nie są zamierzone.

Gramatyka

Rzeczownik

Rzeczownik odmienia się przez rodzaj i liczbę.

Liczba pojedyncza Liczba mnoga
R. Nijaki
-o
-u
R. Męski
-ol
-ul
R. Żeński
-on
-ol

Przymiotnik

Przymiotnik nie odmienia się przez liczbę a jedynie przez rodzaj.

Liczba pojedyncza
R. Nijaki
-a
R. Męski
-al
R. Żeński
-an

Przysłówek

Przysłówek kończy się sufiksem -i

Czasownik

Czasownik w hiwa odmnienia się przez czasy. Tworzy się go sufiksem -e. W konstrukcjach z bezokolicznikiem (np. "On kocha tańczyć" - Lo ame tow danse) między czasownikiem modalnym a wyrażonym "bezokolicznikiem" używa się partykuły tow, która działa na podobnych zasadach do angielskiego "to". Oto tabelka z odmianą przykładowego czasownika - ame - "kochać".

Liczba pojedyncza Liczba mnoga
I II III I II III
Bezokolicznik
(Tow) ame
Teraźniejszy
Mo ame
To ame
(Lo) ame
Mu ame
Tu ame
(Lu) ame
Przeszły
Mo amel
To amel
(Lo) amel
Mu amel
Tu amel
(Lu) amel
Przyszły
Mo amen
To amen
(Lo) amen
Mu amen
Tu amen
(Lu) amen

Partykuły i przyimki

W języku hiwa funkcje gramatyczne słów są określane poprzez odpowiednie partykuły. Znajduje się tutaj obecna lista tych morfemów:

  • A

Spełnia rolę przyimka "w".

Mo je a talo.

Jestem w domu.

  • Ku

Spełnia rolę datywu i przyimka do.

Eske to ale ku glanan mom?

Jedziesz do babci?

  • Ta

Spełnia rolę ablatywu i przymika od (i czasem z).

Mu bake ta Italio.

Wracamy z Włoch.

  • Te

Spełnia rolę posesywu.

Talo te kanio.

Buda (dom) psa.

Fonologia

Samogłoski Przednie Tylne
i
u
Środkowe
e
o
Otwarte
a
Spółgłoski Wargowe Zębowe Podniebienne
Nosowe
m
n
Zwarte
p b
t d
k g
Szczelinowe
f
s
h
Płynne
w
l
j