Język išti

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Język išti - język używany w południowej części Białego Półksiężyca. Używany jest przez mniejszość etniczną Isztów, jest używany jako język kontaktów codziennych, literatury i jest używany w czasie obrządków etnicznej religii Isztów. Jest to język ergatywno-absolutywny, o dużej ilości samogłosek, charakteryzuje się zjawiskiem ablautu i umlautu, a także dużą alofonią samogłosek. Zapisywany jest za pomocą pisma isztańskiego, opartego o pismo neszyjskie. Isztijski język literacki przez długi czas był pod silnym wpływem języka miteńskiego, a teraz neszyjskiego.

Procesy fonetyczne

 • ē, ō w dialekcie języka proto-isztyjskiego, z którego wyłonił się język isztyjski były wymawiane jako ī, ū
 • ī, ū w sylabach otwartych (z wyjątkiem wygłosu) > ē, ō
 • zanik wygłosowego e, o, pozostawienie po sobie jednak palatalizacji i labializacji,
 • a > æ, przed miękkimi,
 • a, e > ɒ, ø przed labializowanymi,
 • wypadnięcie ʔ w wygłosie sylaby, rozwój opozycji i:e, ī:ē, ū:ō, u:o
 • kj, stj, skj, gj, zdj, zgj > š, ščj, ž, ždžj
 • ju > jy
 • wiele zapożyczeń z języka miteńskiego, dostanie się do języka wielu wyrazów ze samogłoskami /y e o æ/
 • θ ð > s z
 • skrócenie wygłosowego ī, ū do i, u
 • k, g w wygłosie sylaby > x, ɣ
 • zanik labializacji, wykrystalizowanie się samodzielnych samogłosek ɒ, ø
 • ø > o

Dźwięki

Samogłoski

 • i iː y yː u uː (i ī u/ü ū/ǖ u ū)
 • e eː o oː (e ē o ō)
 • ɛ ɛː ɔ ɔː (e ē o ō)
 • æ æː (a/æ ā/ǣ)
 • a aː ɒ ɒː (a ā ȧ ǡ)

Spółgłoski

 • m n (m n)
 • mʲ ɲ (ḿ ń)
 • p b t d k g ʔ (p b t d k g)
 • pʲ bʲ tʲ dʲ kʲ gʲ (ṕ d́ t́ d́ ḱ ǵ)
 • v s z ʃ ʒ x ɣ h (v s z š ž χ ɣ h)
 • vʲ sʲ zʲ ʃʲ ʒʲ ç ʝ hʲ (v́ ś ź š́ ž́ χ́ ɣ́ h́)
 • ʃt͡ʃʲ ʒd͡ʒʲ (š́č žd́ž)
 • l r (l r)
 • lʲ rʲ j (ĺ ŕ j)