Język iszarski

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Język iszarski
Utworzenie: F1req w 2020
Używany w (Kyon): Iszaria (urzędowy)
Liczba użytkowników (Kyon) Do ustalenia
Sposoby zapisu: pismo iszarskie, alfabet łaciński
Typologia: fleksyjno-aglutynacyjny, OVS/SOV
Klasyfikacja: Języki iszarsko-affairskie
Lista conlangów
Nuvola apps bookcase 1 blue.svg.png Zobacz też słownik tego języka.

Język iszarski (isz. Íxàirou dùar [ˈi˩˥ʃʲɐ˥˩iɾɯw ˈdu˥˩ɐɾ]) - język z rodziny języków iszarsko-affairskich używany w Republice Iszarii położonej w północnej Ajdynirianie. Wywodzi się z języka proto-iszarskiego. Jest to język fleksyjno-aglutynacyjny, o ludowym szyku zdania OVS i poetyckim SOV.

Fonologia

Akcent

W iszarskim akcent zawsze pada na pierwszą sylabę.

Spółgłoski

Wargowe Zębowe Dziąsłowe Podnieb. Welarne Języczkowe
Nosowe m n
Zwarte bezdźwięczne t k
dźwięczne b d
Afrykaty bezdźwięczne t͡st͡ʃ
dźwięczne d͡ʒ
Szczelinowe bezdźwięczne f sʃʲ x χ
dźwięczne zʒʲ
Drżące ʀ
Uderzeniowe ɾ
Aproksymanty ʋ l j w

Samogłoski

Przednie Centralne Tylne
Przymknięte i ɯu
Półprzymknięte e
Średnie ə
Prawie otwarte ɐ

Dyftongi

W języku iszarskim występuje 16 dyftongów.

 • ae - /ɐe/
 • ao - /ɐɯ/
 • ai - /ɐj/
 • au - /ɐw/
 • ea - /eɐ/
 • eo - /eɯ/
 • ei - /ej/
 • eu - /ew/
 • oe - /ɯe/
 • oi - /ɯj/
 • ou - /ɯw/
 • oa - /ɯɐ/
 • ue - /ue/
 • uo - /uɯ/
 • ui - /uj/
 • ua - /uɐ/

Struktura sylaby

Alfabet

Zapis łaciński

Do zapisu języka iszarskiego używa się rodzimego pisma. Używa się też zapisu alfabetem łacińskim, gdzie występują 32 litery i 6 dwuznaków.

a á à b d dj e é è ê ph qx kh h i í ì y c
[ɐ] [ɐ˩˥] [ɐ˥˩] [b] [d] [d͡ʒ] [e] [e˩˥] [e˥˩] [ə] [f] [ʇ] [x] [χ] [i] [i˩˥] [i˥˩] [j] [k]
l m n o ó ò r rh s x t tx u ú ù w v z j
[l] [m] [n] [ɯ] [ɯ˩˥] [ɯ˥˩] [ɾ] [ʀ] [s] [ʃʲ] [t] [t͡ʃ] [u] [u˩˥] [u˥˩] [w] [ʋ] [z] [ʒʲ]

Gramatyka

Czasownik

Odmiana czasowników

Czasowniki regularne odmienia się przez osoby poprzez dodanie odpowiedniego sufiksu. Wszystkie czasowniki regularne w bezokoliczniku kończą się na -we.

osoba sufiks ìtxáwe - pływać phèawe - mówić béixèwe - chodzić
ja - xàn -rè ìtxáwe - pływam phèawe - mówię béixèwe - chodzę
ty - khér -hó ìtxáwe - pływasz phèawe - mówisz béixèwe - chodzisz
on - tèav -txá ìtxáwetxá - on pływa phèawetxá - on mówi béixèwetxà - on chodzi
ona - phaòn -xrà ìtxáwexrà - ona pływa phèawexrà - ona mówi béixèwexrà - ona chodzi
ono - chás -phò ìtxáwephò - ono pływa phèawephò - ono mówi béixèwephò - ono chodzi
my - zúer -zá ìtxáwe - pływamy phèawe - mówimy béixèwe - chodzimy
wy - txoàr -lé ìtxáwe - pływacie phèawe - mówicie béixèwe - chodzicie
oni - vuác -cì ìtxáwe - pływają phèawe - mówią béixèwe - chodzą

Zaimek

 • xàn /ˈʃʲɐ˥˩n/ - ja
 • khér /ˈxe˩˥ɾ/ - ty
 • tèav /ˈte˥˩ɐʋ/ - on
 • phaòn /ˈfɐɯ˥˩n/ - ona
 • chás /ˈkχɐ˩˥s/ - ono
 • zúer /ˈzu˩˥eɾ/ - my
 • txoàr /ˈt͡ʃɯɐ˥˩ɾ/ - wy
 • vuác /ˈʋuɐ˩˥k/ - oni[e]

Przypadki

Odmiana spółgłoskowa:

 • Mianownik/[-ø]/txaàln
 • Dopełniacz/[-ou]/txaàlnou
 • Celownik/[-wo]/txaàlnwo
 • Biernik/[-khu]/txaàlnkhu
 • Wołacz/[-ec]/txaàlnec

Odmiana samogłoskowa:

 • Mianownik/[-ø]/raìtxá
 • Dopełniacz/[-sav]/raìtxásav
 • Celownik/[-he]/raìtxáhe
 • Biernik/[-wan]/raìtxáwan
 • Wołacz/[-cu]/raìtxácu

Dialekty

Słowniczek

 1. txaàln /ˈt͡ʃɐː˥˩ln/ - republika [stara wym. /t͡ʃa.əln˥˩/]
 2. Íxàir /ˈi˩˥ʃʲɐ˥˩iɾ/ - Iszaria [stara wym. /i˩˥ʃʲɪi̯˥˩ɾ/]
 3. raìtxá /ˈɾɐi˥˩t͡ʃɐ˩˥/ - port
 4. lákhrè /ˈlɐ˩˥xɾe˥˩/ - statek
 5. ìtxáwe /ˈi˥˩t͡ʃɐ˩˥we/ - pływać
 6. phèawe /ˈfe˥˩ɐwe/ - mówić
 7. béixèwe /ˈbe˩˥iʃʲe˥˩we/ - chodzić
 8. airàwe /ˈɐiɾɐ˥˩we/ - lubić
 9. teàri /ˈteɐ˥˩ɾi/ - morze
 10. aéveln /ˈɐe˩˥ʋeln/ - królestwo
 11. bóylaè /ˈbɯ˩˥jlɐe˥˩/ -
 12. coàwe /ˈkɯɐ˥˩we/ - być
 13. dorèwe /ˈdɯɾe˥˩we/ - mieć
 14. dùar /ˈdu˥˩ɐɾ/ - język/mowa